Alla planerade byggprojekt i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 2 mfl
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk utanför Tierp
Utbredningsområdet för vindkraftparken är ca 350 km2 stort och inom detta område planerar Eolus för 50–67 vindkraftverk med en totalhöjd på max 365 m. Den installerade effekten planeras att optimeras till ca 1 000 MW, vilket innebär ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el in till det svenska elnätet.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och parhus i Tierp område C
Ca 100 lägenheter. 11 800 kvm byggrätt BTA.
Nybyggnad av väg, gc bro mm i Tierp
Infrastruktur för Siggbo Väg, samt GC-broar 7+3m.
Nytt handelsområde i Tierp
Möjliggöra för handelsändamål inom del av fastigheten Tierp 4:140 i anslutning till Siggbo handelsområde i den södra delen av Tierps köping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp område A
Flerbostadshus i två plan med 64 bostäder. Projektet utförs med trästomme. BOA ca 3100 kvm.
Utveckling av vårdfastighet i Tierp
Möjliggöra för utveckling av Tierps vårdcentrum. Vidare prövas möjligheten att inom fastigheten utveckla bostäder, lokaler och vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Möjliggöra för nya bostäder inom kvarteret genom att utöka byggrätten och öka byggnadshöjden.
Nybyggnad av bostäder i Örbyhus etapp 1
AB Tierpsbyggen planerar att bebygga området med bostäder och trygghetsboende.
Nybyggnad av bostäder och trygghetsboende i Örbyhus etapp 2
AB Tierpsbyggen planerar att bebygga området med bostäder och trygghetsboende.
Kontaktledningsupprustning mellan Samman-Örbyhus
Byte av äldre stolpar längs uppspåret. Byte av signalställverk i Örbyhus.
Nybyggnad av bostäder i Älvkarleby
Två flerbostadshus om totalt 18 bostäder med komplement i området.
Ny gång- och cykelväg mellan Tierp-Tierps kyrkby
Ca 3,5 km ny GC-väg mellan Tierp och Tierps kyrkby längs med väg 600 och väg 742. Tillgänglighetsanpassning av 8 busshållplatser ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Månkarbo
Nybyggnation av 12 lgh.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad med 450kvm uthyrningsbar yta med 8m i takhöjd, samt marklov avseende schaktning och uppfyllning. Byggstart=markstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Avser ändring av kommersiella lokaler till 3 lägenheter.
Förstärkning av bro vid väg 57 i Väla
Spännarmerad balkram av betong. BK4.
Riskreducerande åtgärder längs väg 647 vid Annedalsmossen
För att minska risken för översvämningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).