Alla planerade byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny förvaring av kärnbränslestavar i urberget i Forsmark
6000 kopparkapslar ska sänkas 500 meter ner i urberget. Ett tunnelsystem på ca 6 mil ska anläggas, ytan är 4 km2.
Ny djupförvaringsanläggning för låg & medelaktivt avfall i Forsmark
Slutförvar för rivningsavfall (från Oskarshamn) som kommer att ligga på 120 meter under havsytan i ett utrymme som kommer vara 125 000 kubik som motsvarar 6 stora bergrum. Exploateringen för detta projekt ligger på: 2018767.
Ombyggnad av väg 288 mellan Gimo-Börstil
Ombyggnad till mötesfri väg, ny väg runt Hökhuvud.
Nya bostäder i Alunda
Bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser nybyggnad av flerbostadshus 6 lägenheter.
Nybyggnad av Vårdcentral
Avser nybyggnad av vårdcentral i Öregrund.
Nybyggnad av sporthall i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från simhall till sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus/hyresrätter i Östhammar
Mellan 30 och 40 lägenheter planeras där och byggstart kan ske tidigast 2018.
Utbyggnad av reningsverk i Alunda, östhammar kommun
Gästrike Vatten AB planerar en om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Alunda. Bakgrunden är att Alunda samhälle växer och fler hushåll kommer att behöva anslutas till verket i framtiden.
Renovering och tillbyggnader av skolor i Gimo, Östhammar
2 skolor i Gimo som behöver renoveras in/utvändigt. Förskolan Rubinen mfl
Till- och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Utbyggnad av industri, Östhammar
Utbyggnad av industri.
Installation av fjärrvärme i flerbostadshus i Östhammar
Planer finns på installation av fjärrvärme i flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Östhammar
Avser ombyggnad av gata på Tomtbergavägen
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Vallonskolan
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad för kommunförrådet.
Byte av tak på församlingshus vid Alunda Kyrka
Avser byte av tak på församlingsgård, ca 900kvm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).