Alla planerade byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 288 mellan Gimo-Börstil
Ombyggnad till mötesfri väg.
Nya bostäder i Alunda
Bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Nybyggnad av kaj i Hargshamn
Ca 200 meter kaj.
Utbyggnad av skola i Alunda
Utbyggnad av skolan.
Nybyggnad av flerbostadshus/hyresrätter i Östhammar
Mellan 30 och 40 lägenheter planeras där och byggstart kan ske tidigast 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av flerbostadshus som även ska inrymma vårdcentral
Renovering och tillbyggnader av skolor i Gimo, Östhammar
2 skolor i Gimo som behöver renoveras in/utvändigt. Förskolan Rubinen mfl
Till¨och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Stationsförnyelse i Forsmark
Forsmark FT47 stationsförnyelse.
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Nybyggnad av sporthall i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av sporthall i Alunda
Rivning av grundsärskola i Gimo
Rivning av Hammarskolan
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Vallonskolan
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på brandstationen
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på kommunförvaltningen
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Gc-väg efter Prästgårdsvägen
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Nybyggnad av g-c väg ca 2.3 km. Efter väg 569
Ny åskskyddsanläggning vid Hökhuvuds kyrka och klockstapel
Installation av åskskydd på kyrkan och klockstapeln

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.