Alla planerade byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny förvaring av kärnbränslestavar i urberget i Forsmark
6000 kopparkapslar ska sänkas 500 meter ner i urberget. Ett tunnelsystem på ca 6 mil ska anläggas, ytan är 4 km2.
Ombyggnad av väg 288 mellan Gimo-Börstil
Ombyggnad till mötesfri väg, ny väg runt Hökhuvud. Ca 15 km lång sträcka varav ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar. Förbättring av korsningar, ny gc-väg mellan Gimo och Hökhuvud.
Nya bostäder i Alunda etapp 2-5
Bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Nybyggnad av grupphus i Östhammar
Nybyggnad av bostadshus på Snesslinge 12:260, 12:261, 12:262 och 12:263.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser nybyggnad av flerbostadshus 6 lägenheter.
Nya överföringsledningar i Östhammar Östra, överföringssystem Östhammar-Öregrund
Omfattningen för Programmet Östhammar Östra och projektet överföringsledningar är uppdelat i etapper: Överföringssystem: Östhammar (Krutudden) - Öregrund (reningsverket), Anslutningspunkt till omvandlingsområde Kavaröbro/Sunnanö samt Anslutningspunkt till omvandlingsområde Kavarö.
Utbyggnad av skola i Alunda
Utbyggnad av skolan.
Nybyggnad av sporthall i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från simhall till sporthall.
Nya bostäder i Alunda etapp 1
Området omfattar cirka 3900+6400kvm
Till- och ombyggnad av räddningstjänst och polisstation i Östhammar
Tillbyggnad av polisen och renovering av räddningstjänst.
Renovering och tillbyggnader av skolor i Gimo, Östhammar
2 skolor i Gimo som behöver renoveras in/utvändigt. Förskolan Rubinen mfl
Nybyggnad av Vårdcentral
Avser nybyggnad av vårdcentral i Öregrund.
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad för kommunförrådet.
Reparation av båtrygga i Örskärssund i Öregrund
Reparation av betongkonstruktion, vattenbilning, armering och pågjutning av stenkista.
Nya bryggor runt hamnbassängen i Öregrund
Östhammars kommun bjuder in leverantörer till upphandling avseende byggande av nya bryggor runt hamnbassängen i Öregrund samt att befintliga bryggor ska breddas. Befintlig grundläggning kan delvis nyttjas men på många ställen behövs ny grundläggning uppföras.
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på brandstation, polisstation och ambulans.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).