Alla planerade byggprojekt i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd. Exploateringen för detta projekt ligger på: 2018767.
Ombyggnad av väg 288 mellan Gimo-Börstil
Ombyggnad till mötesfri väg, ny väg runt Hökhuvud.
Utbyggnad av skola i Alunda
Utbyggnad av skolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 6
Avser nybyggnad av 14 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 7
Avser nybyggnad av 14 lägenheter.
Nybyggnad av sporthall i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från simhall till sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av flerbostadshus som även ska inrymma vårdcentral
Utbyggnad av reningsverk i Alunda, östhammar kommun
Gästrike Vatten AB planerar en om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Alunda. Bakgrunden är att Alunda samhälle växer och fler hushåll kommer att behöva anslutas till verket i framtiden.
Nybyggnad av flerbostadshus/hyresrätter i Östhammar
Mellan 30 och 40 lägenheter planeras där och byggstart kan ske tidigast 2018.
Nybyggnad av förskola i Östhammar
Ny förskola för ca 100 barn, 6 avdelningar.
Stationsförnyelse i Forsmark
Forsmark FT47 stationsförnyelse.
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Utbyggnad av industri, Östhammar
Utbyggnad av industri.
Ombyggnad av gata i Östhammar
Avser ombyggnad av gata på Tomtbergavägen
Solceller på fastigheter i Östhammar
Solceller på Vallonskolan
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på brandstation, polisstation och ambulans.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Nybyggnad av g-c väg ca 150m. Efter väg 569
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad för kommunförrådet.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.