Alla planerade byggprojekt i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Knivsta
Det planeras för en ny stadsdel. Denna kommer att delas upp i olika detaljplaner och etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiell verksamhet i Knivsta
167 lägenheter och kommersiell verksamhet.
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
Byggnaden som beräknas ha en total BOA på ca 6000 kvadratmeter får mellan 8 till 14 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängby, Knivsta
Projektet avser nybyggnad av 113 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus (17 sammanbyggda enbostadshus), flerbostadshus (4 lgh) och komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gredelby
60-70 lägenheter planeras.
Nybyggnad av vårdcentrum i Västra Knivsta
I Ängby entré föreslås det att Region Uppsalas nya vårdcentrum ska placeras.
Nybyggnad av småhus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
LIlla Vrå har en yta på 11,4 hektar 300-500 bostäder planeras 2030-2040.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
LIlla Vrå har en yta på 11,4 hektar 300-500 bostäder planeras 2030-2040.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
Hälleborg har en yta på 11,6 hektar. 1100-1300 bostäder planeras 2025-2035. Här kan även en central nod planeras.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
Alsike station har en yta på 11,9 hektar, 500-600 bostäder planeras 2023-2040.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
Yta 10,1 hektar 1000-1200 bostäder planeras 2035-2055.
Nybyggnad av bostäder och skola i Alsike, Knivsta
Tegelhagen kan få en intressant bebyggelsestruktur med gröna inslag samt en stor skoltomt i söderläge. Yta 15 hektar 300-500 bostäder planeras 2035-2055.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
Yta 11.2 hektar 900-1000 bostäder planeras 2030-2042. Planering samt utbyggnad kan rimligen vänta till efter 2030.
Nya bostäder i Alsike, etapp 2A
Avser nybyggnad av ca 550 bostäder samt skola.
Nybyggnad av bostäder i Nydal södra, Knivsta
6,5 hektar 200-300 bostäder planeras efter 2035.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Nydal norra, Knivsta
9,3 hektar 400-500 bostäder, större inslag av kontor.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Oleda, Knivsta
6,4 hektar 200-300 bostäder planeras 2040-2050.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av kontor, service, hotell och handel i Knivsta
Byggrätter för verksamheter inom kontor, service, hotell och till viss mån handel.
Nybyggnad av industri, lager, restaurang, hantverk, kontor samt handel i Norra Ar, Knivsta
Ansökan om avstyckning är inlämnad och den nya fastigheten beräknas bli tillgänglig inom ca ett år.
Nybyggnad av järnvägsspår i Knivsta
För 750 meters tåg. Åtgärder för Trunsta Mosse.
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
22 villor på 140 kvm. Bostadsrätter.
Ny avloppsledning i Knivsta
Överföringsledningen kommer att förläggas mellan Knivsta reningsverk och en lämplig plats för anslutning till Sigtunatunneln i Märsta som ligger inom Sigtuna kommun, och som leder vidare till Käppalaverket på Lidingö. Överföringsledningen beräknas bli omkring 12-16 km lång. Initialt är det anslutning av huvudsakligen områdena Knivsta och Alsike, men framgent kommer flertalet både nybyggnads- och omvandlingsområden att nyttja överföringsledningen. Fågelvägen är sträckan från Knivsta till påslaget i Märsta ca 12 km.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Exploatering inför industriområde i Knivsta
Exploatering av Brunnby 5:1, 11:1, 6:4.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Lagga kyrkby
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lagga Kyrkby. Exploatering: 1348287
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus samt en hästgård.
Ombyggnad av väg i Knivsta
Ombyggnad av Centralvägen mellan Apoteksvägen och Särstavägen
Nybyggnad av parker och gata i Knivsta
Avser anläggande av 2 parker samt en ny gata.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av mobilitetshubb i Västra Knivsta
I Ängby entré föreslås det att bygga en Mobilitetshubb. En mobilitetshubb kan beskrivas som en plats, eller en byggnad, nära invånarna, som rymmer olika möjligheter för resor och transport.
Tillbyggnad av kloster i Alsike
Tillbyggnad för retreat, boende för volontärer, lekutrymmen för flyktingbarn mm. 1 våning + vind. Uppskattad oklar byggstart, finansieringsfrågan är ej löst.
Ny kretsloppspark i Knivsta
Avser anläggande av ny kretsloppspark i Knivsta.
Exploatering för bostäder i Alsike
Exploateringsarbeten för Vrå 1:3
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Avser nybyggnad av 16 radhus samt mur.
Byte av värmestyrningssystem i kyrka i Uppsala
Byte av värmestyrningssystem.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).