Alla planerade byggprojekt i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Håbo
Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för bostadsbebyggelse samt en del service och verksamheter i området.
Nytt bostadsområde i Bålsta
Planer finns för nybyggnad av 200 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Bålsta
Nybyggnad med 100 lägenheter
Nybyggnad av affärshus och trafikplatser mm i Bålsta
Ny trafikplats i korsningen Centrumleden-Kraftleden-Kalmarleden. Utökning för förskola och livsmedelsbutik mm
Exploatering för nya av bostäder i Håbo
Exploatering för nya av bostäder.
Nya bostäder, förskola mm i Skokloster
80 – 100 småskaliga bostäder i en till två våningar. Bostäderna avser att skapa ett generationsöverskridande samhälle med trygghetsboende, seniorbostäder och konventionella bostäder. Även möjlighet till förskola ska utredas under planarbetet. Strandområdet föreslås öppnas upp för att tillföra nya funktioner, till exempel strandbad med tillhörande service.
Tillbyggnad av affärshus och flerbostadshus i Bålsta, etapp 6
Utveckla köpcentret Bålsta centrum med mer yta för lokaler, samt att pröva möjligheten att förtäta med bostäder, kontor och parkeringshus.
Nytt bostadsområde i Bålsta
Del av Broby 1:1 ca 80 tomter som kommer säljas styckevis till privatpersoner
Nytt bostadsområde i Bålsta
Del av Broby 1:1 ca 80 tomter som kommer säljas styckevis till privatpersoner
Nytt bostadsområde i Bålsta
Del av Broby 1:1 ca 80 tomter som kommer säljas styckevis till privatpersoner
Nybyggnad av bostäder i Håbo
Mix av småhus och lägenheter om omkring 50 bostäder.
Nybyggnad av VA-verk i Skoklosterudde
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Nybyggnad av bostäder i Skokloster
Nybyggnad av bostäder vid Skoklosters slott, norr om Skoklosters tätort
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad 5000-11000 kvm, samt mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark samt mur och plank.
Vattenskyddsåtgärder längs E18 i Bålsta
Ca 4,9 km lång motorvägssträcka med 2 körfält i vardera riktningen.
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark som möjliggör en utveckling av handel, småindustri och kontor. Planområdet är cirka 29 500 kvm och ligger i sydöstra Bålsta. Området är en del av Dragets industriområde och ligger mellan vägen Södra Bålstaleden och Lillsjön.
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark som möjliggör en utveckling av handel, småindustri och kontor. Planområdet är cirka 29 500 kvm och ligger i sydöstra Bålsta. Området är en del av Dragets industriområde och ligger mellan vägen Södra Bålstaleden och Lillsjön.
Nybyggnad av bostäder i Yttergran
Ett 20-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder samt småbåtshamn mm i Håbo
Förtäta området med bostäder samt möjligheten till att anlägga en pir/brygga med småbåtshamn och service.
Nybyggnad av enbostadshus i Håbo
Detaljplanen är att möjliggöra för fristående småhus inom fastigheten Brunnsta 3:44 och del av fastigheten Brunnsta 3:5.
Utbyggnad av industriområde i Håbo
Väppeby 7:52, Amerika 1:1 och del av Väppeby 7:1.
Nybyggnad av idrottshall i Bålsta
Del av Väppeby 7:218. Uppförande av idrottshall vid Gröna Dalen skolan
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Verkstad som är till för service på båtar. Samt anlägga bryggor.
Nybyggnad av affärshus i Bålsta
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av affärslokaler.
Ombyggnad av skola i Håbo kommun
Ev ny, ombyggnad och renovering av Vibyskolan.
Byte av signalställverk stäckan Bålsta-Västerås
Byte av 8 signalställverk, elektronisk linjeblockering ska införas.
Förtätning med enbostadshus i Håbo
Syftet med detaljplanen är att planlägga del av Katrinedal 3:70 för cirka nio småhus och för cirka tre småhus inom den kommunala fastigheten Övergran 6:6.
Utbyggnad av rastplats i Håbo kommun
Utveckla rastplatsen Ekolskrog, med fokus på servering/restaurang
Utbyggnad av Stationsstråket och Bålsta Torg, Bålsta centrum
Entreprenaden omfattar anläggning av Stationsstråket, Bålsta Torg samt renovering/ombyggnad av gångtunnel under Stockholmsvägen.
Ombyggnad av biblioteket i Bålsta
Avser upprustning av Håbo kommuns bibliotek, tillika folkbibliotek, som är inrymt i samma byggnad som Fridegårdsgymnasiet. Biblioteket och gymnasiet har idag vissa gemensamhetsytor i form av entré, foajé och café. Den torgyta som ingår i projektet är ca 3000 kvm.
Nya fotbollsplaner samt omklädningsrum mm i Håbo kommun
Objektet avser servicehus, belysning och naturgräsplaner vid Futurum
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Bålsta
Spolning eller renovering av stammar.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Bålsta
Detta projekt installation av fjärrvämre i nedre Mansängen med 212 lägenheter fördelat på 9 byggnader med bergvärme.
Nybyggnad av omklädning och förråd vid Gröna dalen i Håbo kommun
Objektet avser mindre omklädning och förråd vid Gröna dalen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).