Alla planerade byggprojekt i Älvkarleby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, handelsområde m.m. i Skutskär
Avser nybyggnad av flerbostadshus, handelsområde, restaurangverksamhet
Tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Avser tillbyggnad av maskinsal.
Nybyggnation av trygghetsboende i Älvkarleby
36 lägenheter och 2 lokaler på Ågatan 5 i Skutskär
Nybyggnad av bandyhall i Skutskär
Nybyggnad av tälthall för bandyn.
Nybyggnad av industrihus i Älvkarleby, etapp 1
Avser nybyggnad av en industrilokal med 7 separata förråd med portar för uthyrning.
Ombyggnad av industrihus i Älvkarleby
Avser förstärkning av bjälklag.
In och utvändiga arbeten på skola i Älvkarleby
Invändig renovering, belysning, larm mm
Nybyggnad av industrihus i Älvkarleby, etapp 2
Avser nybyggnad av en industrilokal.
Rivning och ombyggnad av demenscentrum i Älvkarleby
Planerar att riva dom äldre delarna och bygga om dom nyare delarna.
Anpassningar vid resecentrum i Skutskär
Utbyggnad av parkeringar och bussterminalen.
Invändig renovering av sporthall i Älvkarleby
Värmesystem, byte golv i B-hall, renovering fasad o byte fönster Tappvattensystem i byggnad Avloppssystem i byggnad Byte golv i A-hall Elkraftsystem Tele/Data/Larmsystem
Tillbyggnad av läktare i Skutskär
- Om- och tillbyggnader. - Ny ventilationsanläggning i tilbyggd del samt i sporthall. - nya rör installationer samt anpassning av befintlig anläggning. - nya el-, tele-, larm- installationer samt anpassning av befintlig anläggning. markarbeten för ny byggnad. Tillbyggnad av läktare ca 300 platser.
Asfaltbeläggning på gator inom Älvkarleby kommun
Asfaltering på gator och vägar.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Avser ombyggnad av befintlig matsal samt en tillbyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av kallförråd i Älvkarleby
Avser tillbyggnad av kallförråd.
Utvändiga arbeten på pro lokal i Älvkarleby
Byte av tak, tapvattensystem mm
Utvändiga arbeten på stall i Älvkarleby
Renovering fasad o byte fönster

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.