Alla planerade byggprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelshus, bostäder mm i på Kullö, Vaxholm
Framtagande av detaljplan pågår för en del av Vaxön som tidigare bl a haft arbetsnamnet Eriksö torg och varit begränsat till marken väster om infartsvägen. I detta program tas ett större område med och området har fått namnet ”Entrén till Vaxholm, området mellan Eriksö och Blynäs”. Planområdet ligger vid infarten till Vaxön nära Stockholmsvägen huvudsakligen norr om Eriksövägen. Det sträcker sig från Tallarövägen i väster till Blynäsvägen i öster. Marken ägs av Vaxholms stad.
Nybyggnad av lägenheter för särskilt boende på Vaxön
Särskilt boende samt seniorbostäder planeras, minst 120 platser.
Nybyggnad av bostäder på Vaxön, Vaxholm etapp 2
I denna etapp ingår Utsikten, Inloppet, Storgården, Norrberget Avser nybyggnad av 240 bostäder, från radhus till flerbostadshus.
Nybyggnad av Östersjöns hus i Vaxholm
Studier pågår för en eventuell möjlighet till utveckling av ett centrum för havsmiljöfrågor i stadskärnan.
Nybyggnation av bostäder mm i Vaxholm
Planer för nybyggnation av bostäder i 3 våningar och garage under mark på Domaren 15.
Nybyggnad av hyresrätter i Vaxholm
Nybyggnad av bostäder med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter på Rindö
Marken kommer troligen att säljas vid färdig detaljplan.
Nybyggnad av skola och förskola på Rindö
Skola för 350 elever innehållande klassrum och matsal. Ca 3500 kvm skola och ca 1000 kvm förskola (6 avdelningar). Kommer att ske efter sanering: 1466138
Nybyggnad av äldreboende på Vaxön, Vaxholm
Nybyggnad av äldreboende med garage under mark.
Nybyggnad av förskola på Vaxön, Vaxholm
Förskola på 6 avdelningar för ca 120 barn.
Anläggande av cirkulationsplats vid Engarns vägskäl i Vaxholm
Projektet avser ombyggnad av Engarns vägskäl/trevägskorsning till cirkulationsplats vid Vaxholmsvägen/Resarövägen, förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafíkanter.
Nybyggnad av annex vid skola i Resarö
Slöjdsalar och 3 klassrum.
Nybyggnad av va-ledning i Tynningö
Planer finns för utbyggnad av va-ledningar till Tynningö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Ändrad användning och inredande av tre bostadslägenheter i lokal i flerbostadshus samt anläggande av parkeringsplatser.
Omläggning av konstgräsplan på Vaxön, Vaxholm
Avser omläggning av konstgräsplan på Överby.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Vaxholm
Invändigt underhåll av flerbostadshusen.
Utvändigt underhåll av kyrka i Vaxholm
Renovering av 3 st kyrkfönster.
Renovering av klockstapel i Vaxholm
Renovering av klockstapel

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.