Alla planerade byggprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelshus, bostäder mm i på Kullö, Vaxholm
Framtagande av detaljplan pågår för en del av Vaxön som tidigare bl a haft arbetsnamnet Eriksö torg och varit begränsat till marken väster om infartsvägen. I detta program tas ett större område med och området har fått namnet ”Entrén till Vaxholm, området mellan Eriksö och Blynäs”. Planområdet ligger vid infarten till Vaxön nära Stockholmsvägen huvudsakligen norr om Eriksövägen. Det sträcker sig från Tallarövägen i väster till Blynäsvägen i öster. Marken ägs av Vaxholms stad.
Nybyggnad av lägenheter för särskilt boende på Vaxön
Särskilt boende samt seniorbostäder planeras, minst 120 platser.
Nybyggnad av äldreboende på Vaxön, Vaxholm
Nybyggnad av äldreboende med garage under mark.
Nybyggnad av Östersjöns hus i Vaxholm
Studier pågår för en eventuell möjlighet till utveckling av ett centrum för havsmiljöfrågor i stadskärnan.
Renovering av Vaxholms kajer, etapp 1, 2 och 3
Vaxholms stad kommer att renovera samtliga kajer under perioden 2022 – 2026, uppdelat i flera etapper och flera entreprenader, preliminär 3 st. Det sammanlagda värdet av alla etapperna uppskattas till ca 300 Mkr. Denna upphandling, Etapp 2 & 3, Mark- och grundläggnings entreprenad påbörjades hösten 2021; sista etappen kommer att upphandlas efter beslut av Kommunstyrelsen. Entreprenaden planeras att påbörjas tredje kvartalet 2023 och färdigställas avseende mark och anläggningsdelen under andra kvartalet 2025 vilket medför vinterförhållanden under större delen av entreprenaden. Vaxholms Stad härmed inbjuder att lämna anbudsansökan avseende total entreprenad av Etapp 2 & 3 Mark och grundläggning, diarienummer KS 2022/112, enligt angivna instruktioner i det strukturerade upphandlingsdokumentet med tillhörande bilagor och i enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen är en samordnad upphandling tillsammans med Roslagsvatten AB. Av ingående arbeten ansvarar Roslagsvatten för arbeten kopplad till VA. Anläggningsarbeten för kaj och hamn. Den här delen av projektet planeras vara klar 2023. Andra etappen börjar vid Västerhamnsplan och sträcker sig fram till det södra hörnet vid busshållplatsen på Söderhamnsplan. Etappen planeras att vara klar under 2024. Den tredje och sista etappen är Söderhamnen. Invigning av det nya kajområdet planeras kunna ske 2025.
Nybyggnation av bostäder mm i Vaxholm
Planer för nybyggnation av bostäder i 3 våningar och garage under mark på Domaren 15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Cirka 60-80 bostäder planeras i fyra flerfamiljshus kring en gemensam bostadsgård, ett äldre förråd
Nybyggnad av hyresrätter i Vaxholm
Nybyggnad av bostäder med garage under mark.
Nybyggnad av skola och förskola på Rindö
Skola för 350 elever innehållande klassrum och matsal. Ca 3500 kvm skola och ca 1000 kvm förskola (6 avdelningar). Kommer att ske efter sanering: 1466138
Nybyggnad av bostäder och verksamheter på Rindö
Marken kommer troligen att säljas vid färdig detaljplan.
Nybyggnad av förskola på Vaxön, Vaxholm
Förskola på 6 avdelningar för ca 120 barn.
Nybyggnad av va-ledning i Tynningö
Planer finns för utbyggnad av va-ledningar till Tynningö.
Nybyggnad av gc-väg i Vaxholm
Gc-väg i Bogesund
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Solceller, postboxar, entrédörrar/ytterdörrar, fläktar
Installation av värmepumpar vid Vaxholms kastell
Objektet avser ombyggnad av uppvärmningssystem från sjövärme med elpanna som spets, till sjövärme/bergvärme med el-panna som spets. De nya värmepumparna placeras i byggnadens undercentral.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).