Alla planerade byggprojekt i Salem

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Salem
177 småhus på fastigheten Högantorp 3:8. Området ligger öster om Salems golfbana och norr om Högantorpsvägen. Bolaget vill även bygga 54 småhus söder om Högantorpsvägen,
Nybyggnad av flerbodstadshus i Salem
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Salem
Se hyresrätter: 1537550
Nybyggnad av hyresrätter i Salem
Se bostadsrätter: 1467388
Nybyggnad av flerbostadshus i Salem
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rönninge, Salems kommun
Planer finns på förtätning i form av småhusbebyggelse, utbyggnad av gator och VA-ledningar, en strandpromenad samt en GC-väg.
Nybyggnad av småhus i Salem
Planer finns för nybyggnad av småhus.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Salem
177 småhus på fastigheten Högantorp 3:8. Området ligger öster om Salems golfbana och norr om Högantorpsvägen. Bolaget vill även bygga 54 småhus söder om Högantorpsvägen,
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Salems kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Salem
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.
Invändig renovering av simhall och sporthall i Rönninge
Invändig renovering av sim och sporthall.
Anläggande av våtmark i Salems kommun
Avser anläggande av våtmark.
Vattenskyddsåtgärder vid Bornsjön
Tätning av diken mm.
Ny tvärled i Södra Hallsta, Salem
Genom Södra Hallsta planeras en ny tvärled mellan Salemsvägen och Rönningevägen, ca 250 meter lång sträcka.
Exploatering för bostäder i Rönninge, Salem
Syftet med detaljplan för Rönninge Kungsgård och Björknäs är att möjliggöra förtätning i form av flerfamiljsvillor och villabebyggelse och ge skydd till befintlig bebyggelse som blivit utpekad av kulturhistoriskt värde. Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut inom området och en strandpromenad föreslås längs Flatensjöns strand.
Ombyggnad av kommunalhuset i Salem
Behov av ombyggnation för att få mer utrymme.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Salems kommun
Avser anläggande av gator, GC-vägar och VA-ledningar inför nytt bostadsområde. Prästgården 1, Rönninge 6:2, 6:3, 6:5 och 1:403, Salem 5:22, 5:77 och 32:1 samt Rönnen 7
Ombyggnad till förskola i Rönninge, Salems kommun
Syftet med detaljplan för Skönviksgården är att möjliggöra nybyggnation och/eller konvertering av befintlig byggnation för förskoleändamål. Syftet är också att tillskapa en bra förskolemiljö med fokus på utemiljö och säker angöring för både bilburen trafik och fotgängare.
Tillbyggnad av lägenhetshotell i Salem
Avser tillbyggnad av lägenhetshotell.
Ombyggnad av vårdhem i Salem
Bygglov för ändrad användning av vårdlokaler.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).