Alla planerade byggprojekt i Salem

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Salem
177 småhus på fastigheten Högantorp 3:8. Området ligger öster om Salems golfbana och norr om Högantorpsvägen. Bolaget vill även bygga 54 småhus söder om Högantorpsvägen,
Nybyggnad av bostadsrätter i Salem
Se hyresrätter: 1537550
Nybyggnad av hyresrätter i Salem
Se bostadsrätter: 1467388
Nybyggnad av flerbostadshus i Salem
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rönninge, Salems kommun
Planer finns på förtätning i form av småhusbebyggelse, utbyggnad av gator och VA-ledningar, en strandpromenad samt en GC-väg.
Nybyggnad av LSS-boende i Salems kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, förskola och LSS-boende.
Nybyggnad av småhus i Salem
Planer finns för nybyggnad av småhus.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Salem
177 småhus på fastigheten Högantorp 3:8. Området ligger öster om Salems golfbana och norr om Högantorpsvägen. Bolaget vill även bygga 54 småhus söder om Högantorpsvägen,
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Salems kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Salem
Salen 4:2, del av Salem 5:3
Anläggande av dagvattendamm/våtmark i Salems kommun
Avser anläggande av dagvattendamm/våtmark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Salem
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontorsbyggnad i Vällinge
Avser nybyggnad av en lärarflygel (kontorsbyggnad med lunchrum, omklädningsrum rum och duschmöjligheter) på HVSS Vällinge på ca 800 m2 fördelat på 2 våningar. Området ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde och i närheten av Bornsjöns vattenskyddsområde.
Renovering av grund på simhall och sporthall i Rönninge
Avser renovering av grund på simhall och sporthall.
Vattenskyddsåtgärder vid Bornsjön
Tätning av diken mm.
Ombyggnad till förskola i Rönninge, Salems kommun
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola.
Ombyggnad av kommunalhuset i Salem
Behov av ombyggnation för att få mer utrymme.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).