Alla planerade byggprojekt i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planeras för ca 600 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planer för utbyggnad med cirka 300 bostäder, en blandning av bostadstyper och upplåtelseformar, avser del av fastigheten Vidbynäs 1:60.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av ett nytt bostadsområde med cirka 292 nya bostäder i form av småhus, radhus och stadsvillor. Förslagna bostäder består av en blandning av sammanlagt cirka 192 radhus och kedjehus samt 11 mindre flerbostadshus (stadsvillor) med cirka 8/9 lägenheter i varje villa. Radhusen och kedjehusen föreslås uppföras i två våningar medan stadsvillorna varierar mellan två till tre våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn, etapp 1
Nybyggnad av 62 bostadsrätter. Storlek: 2 – 4 rok, 50,5 – 109,5 kvm. Nybyggnad av 24 radhus. Storlekar: 4 – 5 rok, 125 – 143,5 kvm.
Nybyggnad av seniorbostäder i Nykvarn
Planer finns för seniorbostäder i Nykvarn på sportklubbens konstgräsplan.
Nytt industriområde i Nykvarn, etapp 5
Exploatering på 1220574.
Nybyggnad av vårdboende i Nykvarn
Avser nybyggnad av vårdboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av ca 60 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av ca 60-80 hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Nykvarn
Förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av industriområde i Nykvarn etapp 6
Nybyggnad av handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager och logistik.
Nybyggnad av industriområde i Nykvarn etapp 7
Nybyggnad av handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager och logistik.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Nykvarn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde och föreslås tillåta lättare verksamheter, lager, logistik och fordonsservice.
Nybyggnad av förskola i Nykvarns kommun
Avser nybyggnad av förskola på del av Färgkritan 6 samt del av Ströpsta 3:37.
Nybyggnad av parhus i Nykvarns kommun
Avser nybyggnad av ca 10 parhus.
Nybyggnad av idrottsändamål i Nykvarn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande område för idrottsändamål.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Nykvarn etapp 6
Exploateringsområde för handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager och logistik.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Nykvarn etapp 7
Exploateringsområde för handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager och logistik.
Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Projektet avser nybyggnation av 5-6 radhus.
Exploatering för radhus i Nykvarns kommun
Avser exploatering inför nybyggnad 1637312.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Nykvarn
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Underhåll av bro över Moraån vid Nykvarn
Ommålning av balkar, räckesfot.
Nybyggnad av kontor i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.