Alla planerade byggprojekt i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planeras för ca 600 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planer för utbyggnad med cirka 300 bostäder, en blandning av bostadstyper och upplåtelseformar, avser del av fastigheten Vidbynäs 1:60.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planer för nybyggnad av ca 165 lägenheter med kommersiella lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av totalt 160 hyresrätter i flerbostadshus, industriell produktion av volymelement i trä med kompletteringar, fasad & tak.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Planer finns på påbyggnad av 2 våningar på befintliga flerbostadshus med ca 100 lägenheter i 6 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Nykvarn
Planer finns för seniorbostäder i Nykvarn på sportklubbens konstgräsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av ca 60 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av ca 60-80 hyresrätter.
Nybyggnad av vårdboende i Nykvarn
Avser nybyggnad av vårdboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Nykvarn
Förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av hotell & restaurang i Nykvarn
Mark finns avsedd för hotell & restaurangverksamhet.
ROT-renovering av flerbostadshus i Nykvarn
Avser ROT renovering av 76 st lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Nykvarns kommun
Avser nybyggnad av förskola på del av Färgkritan 6 samt del av Ströpsta 3:37.
Nybyggnad av industrilokaler i Nykvarn, etapp 5
Avser ca 315000 kvm markområde. Exploatering på projekt 1220574.
Nytt industriområde i Nykvarn, etapp 5
Exploatering på 1220574.
Nytt industriområde i Nykvarn, etapp 5
Planer finns på nybyggnad av lager och logistiklokaler.
Nybyggnad av parhus i Nykvarns kommun
Avser nybyggnad av ca 10 parhus.
Exploatering för radhus i Nykvarns kommun
Avser exploatering inför nybyggnad 1637312.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Projektet avser nybyggnation av 5-6 radhus.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Nykvarn
Omfattar nybyggnation av en redundant fjärrvärmeledning i dimension 200 (serie 2) motsvarande en ledningssträcka på 665 meter inklusive 3 stycken nya sektionsventiler samt ansluta bef. MPC i Färgvägen invid befintlig panncentral.
Nybyggnad av grupphus i Nykvarn
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Underhåll av bro över Moraån vid Nykvarn
Ommålning av balkar, räckesfot.
Restaurering av murar vid Taxinge slott i Nykvarn
Objektet avser restaurering av murar i trädgård och park vid Taxinge slott. Åtgärderna avses genomföras i tre etapper: 1. Murar vid uppfarts-, tillfartsvägen i söder, 2. Putsade murar i den Italienska trädgården, 3. Naturstensmurar i den Italienska trädgården.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av kontor i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Nykvarns kommun
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.