Alla planerade byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av köpcentrum mm i Mörby, Danderyd
Planer för nybyggnation av lokaler för handel och kontor i nya Danderyds Centrum. Postiljonen 6 och 9. Renovering och ombyggnad finns på obj.nr: 1225208
Överdäckning av E18 för byggnation av bostäder i Danderyd
Överdäckning av E18 möjliggör byggnation för mellan 9000 och 11 000 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Danderyd
Planer för ca 200 nya lägenheter, varav cirka 100 studentlägenheter och cirka 100 bostadsrätter/seniorbostäder. På gården placeras två punkthus med bostadsrätter i 3-6 våningar. Parkering för de nya bostäderna planeras i parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ca 150 lgh, ev lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen.
Nybyggnad av bilhall i Danderyd
Nybyggnad av billhall på ca 8275 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Danderyd
Syftet är att utreda och utveckla området som ligger väster om Golfbanevägen bredvid Kevingeskolan för bebyggelse i kvartersstruktur. Området har inte kunnat planläggas tidigare eftersom det korsats av en högspänningsledning. Ledningen är nu ersatt av en markförlagd kabel i annat läge.
Nybyggnad av bostäder i Danderyd
Maximal BTA ovan mark 4 590 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av bef. skyddsrum och nybyggnad av skyddsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Djursholm
Korsningen Vendevägen/Fafnerstigen. Upp till 13 radhus och 35 lgh planeras. Flerbostadshus i 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Danderyd
I projektet utreds förutsättningar för ett nytt flerfamiljshus om ca 5000 kvm BTA. Denna yta fördelas på ca 50 lägenheter där lägenhetsstorlekarna kan variera från 1 rum och kök till 5 rum och kök. I bottenvåningen föreslås lokaler för exempelvis handel som bidrar till ett aktivt stadsrum.
Nybyggnad av bårhus i Danderyd
Nybyggnad av bårhus samt mur och plank samt rivning av bef. byggnad.
Utveckling av skolområde och idrottsplats i Danderyd
Avser utredning hur området kring Danderyds gymnasium kan utnyttjas och utvecklas för att möta framtida behov av bland annat utbildningsverksamhet, idrott och fritidsverksamhet samt eventuellt bostäder. Beroende på vad planprogrammet kommer fram till ska kommande arbete preciseras i en eller flera detaljplaner.
Nybyggnad av idrottshall vid skola i Enebyberg, Danderyd
Arkitekt handlas upp gemensamt med projekt Enebyskolan(pnr 2023554).
Nybyggnad av flerbostadshus i Djursholm
Avser nya bostäder vid Djursholms torg.
Kapacitetsåtgärder längs E18 mellan Stocksundsbron-trafikplats Arninge
Åtgärder för att lösa problem gällande kapacitet, tillgänglighet och miljö.
Nybyggnad av busshållplatser på motorväg i Danderyd
Avser nya busshållplatser samt parkering vid Danderyds gymnasium.
Nybyggnad av bostäder i Danderyd
Fastigheten är belägen i Stocksund i korsningen Johan Banérs väg och Svanholmsvägen och omfattar ca 4866 kvadratmeter. Förslaget innebär att nya bostäder uppförs inom fastigheten genom att befintliga lägenheter byggs om till radhus och att fastigheten kompletteras med nya radhus. De befintliga huskropparna som idag innehåller 20-25 lägenheter är i stort behov av renovering och föreslås i samband med upprustning byggas om till radhus. Sammanlagt bedöms omkring 14-15 radhus kunna inrymmas inom fastigheten.
Nybyggnad av parhus i Danderyd
Syftet med ändring av detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ytterligare bostadsbebyggelse i form av parhus som en förlängning och komplettering till befintliga parhus i området.
Nybyggnad av särskilt boende, Danderyd
Planer finns för nybyggnad av ett äldreboende.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus vid Djursholms torg
Uppdraget syftar till att medge en till- och påbyggnad av gemensamhetslokalen Värdshuset vid Samsöparken, Djursholms torg. Bostadsrättsföreningen Gandvik önskar bygga om värdshuset inom fastigheten Gandvik 8 och inreda 5-6 bostadslägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende på Djursholm, Danderyd
Byggnadsnämnden fick den 30 mars 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för att möjliggöra ett gruppboende på fastigheten Djursholm 2:218, på Stationsvägen 18.
Upprustning av allmän plats mm vid Djursholms torg, Danderyd
Avser anläggande av nytt torg, park och ombyggnad av centrumgata. Området som berörs är Vendevägen mellan Auravägen och Strandvägen, Djursholms torg mellan Henrik Palmes allé och Vendevägen, Gamla bensinstationen mellan Samsöparken och Henrik Palmes allé samt Samsöparken mellan Henrik Palmes allé och Strandvägen.
Reparation av broar i spårmiljö inom Stockholms län
Reparation av 2 jvgbroar; Bergaån 3500-186-1 och Tollstaån 3500-308-1 samt 1 vägbro; Enebyberg 2-469-1. Betongreparationer, ommålning av räcke, komplettering och utbyte av stuprör samt tätning av dilfog i plattan.
Installation av solceller på flerbostadshus i Danderyd
Planer finns för installation av solceller.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).