Alla planerade byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll av järnvägsanläggning, Södra Stambanan 2
Basunderhåll av järnvägsanläggning. Bdl 813 från Grevaryd U42 N72 KM 406+648-(Alvesta). Bdl 814 Alvesta-Älmhult. Bdl 815 (Älmhult)-(Hässleholm). Bdl 820 Alvesta rbg. Bdl 851 (Älmhult)-Olofström. Bdl 908 Hässleholm rbg. Bdl 909 Hässleholm. Bdl 910 (Hässleholm)-(Höör). Bdl 912 Höör-(Burlöv).
Ny stadsdel i Katrineholm
Planer på en helt ny stadsdel på Norr, Gersnäs 3:8 i Katrineholm. Exploatering på 1546681.
Nybyggnad av förbigångsspår i Katrineholm
Utbyggnad av två förbigångsspår öster om Katrineholm C, totalt ca 2200 meter. Ca 1 km serviceväg på ömse sidor spåren ingår.
Kontaktledningsupprustning sträckan Katrineholm-Åby-Mjölby
Kontaktledningsupprustning (hängverk och utliggare) + 20 kV hjälpkraft.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Här planeras för 100 nya bostäder i klassisk svensk stil i trä. Samtliga hus byggs i trä med maximalt tre plan. Ägandeformen blir både hyresrätt och bostadsrätt. I huvudsak planeras för 2, 3 och 4 rums bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Fastigheten har en byggrätt för bostäder som omfattar 5 700 kvadratmeter BTA och planeras omfatta ca 78 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
140 nya bostäder planeras på Duvestrand.
Växelbyte sträckan Katrineholm-Hallsberg
Byte av 26 växlar och ca 2,7 km spår inom Vingåkers, Örebro och Hallsbergs kommuner (Pålsboda, Kilsmo, Högsjö, Vingåker och Baggetorp).
Nytt bostadsområde i Katrineholm
Totalt inom planområdet ges möjlighet till ca 100 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och lägenheter samt en förskola.
Nybyggnad av radhus i Vingåker
Nybyggnad av ca 30 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Vingåker
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lgh och ca 30 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus, livsmedelsbutik i Katrineholm
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus & livsmedelsaffär i Backaområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus & radhus i Katrineholm
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus & livsmedelsaffär i Backaområdet.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
10 villatomter samt ca 14 lägenheter.
Nya bostäder i Katrineholm
Nybyggnad av lägenheter på Norr i Katrineholm. Kvarteren Enen, Videt och Sälgen.
Ny kopplingscentral i Katrineholm
Ny KC Katrineholm, utbyggnad Sköldinge omformarstation, borttagning BL trafo Hallsberg.
Nya radby i Katrineholm
Planer att bygga sex fristående villor i form av en radby som speglar den Sörmländska sekelskiftesstilen.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Katrineholm
Nybyggnad av Max hamburgerrestaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Planer finns för tillbyggnad av industrifastighet, flytt av silo (trycksatt tank) samt rivning av tält och förråd.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Nybyggnation av trygghetsboende, förråd, miljöbod samt iordningställande av mark.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Möjliggöra för bostäder på fastigheten.
Nybyggnad av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Utveckling av camping i Katrineholm
Avser utveckling av campingområde.
Nytt exploateringsområde för ny stadsdel i Katrineholm
Exploatering inför ny stadsdel på Norr: 1344584.
Nybyggnad av cafeteria i Katrineholm
Avser nybyggnad av strandcafé/reception samt rivning av befintligt strandcafé.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
Totalt inom planområdet ges möjlighet till ca 100 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och lägenheter samt en förskola.
Sluttäckning av Vika deponi i Katrineholm
Vika Avfallsanläggning i Katrineholm sluttäcks etappvis. Föreliggande upphandling avser sluttäckning etapp 6 och 7. Entreprenaden omfattar en sammanlagd sluttäckningsareal av cirka 2,7 hektar.
Reparation av järnvägsbro vid Valdemaren
Betongreparationer av balkar, stödmur, frontmur, målning av räcke samt injektering och impregnering.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Renovering av Lerbo kyrka
Renovering av Lerbo kyrka.
Rivning av bro längs väg 556 vid Fäboda
Bro över järnvägen mot Fäboda, söder om Strångsjö.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).