Alla planerade byggprojekt i Flen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och förskola i Flen
Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med villor, radhus och mindre flerbostadshus vid Ängstuberget i östra Malmköping. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 75 lägenheter/hushåll. Även en tomt för en framtida förskola har införts i planen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Flen, etapp 1
Nybyggnad av hyresrätter som är anpassade för trygghetsboende. 4-6 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av bostäder i Flen
Fastigheten planeras att ev säljas till en byggherre för uppförande av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Slottskogen, Flen
Nybyggnad av bostäder i Slottskogen i Flen.
Rivning och nybyggnad av äldrecenter i Malmköping
Avser rivning och nybyggnad av äldrecenter, ca 60 enheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Flen, etapp 2
Nybyggnad av hyresrätter, 3-4 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av hyresrätter och trygghetsbostäder i Flen
Avser nybyggnad av flergenerationsboende i form av hyresrätter och trygghetsbostäder.
Ombyggnad till lägenheter i Flen
Planer på att utveckla området med boende eller andra verksamheter.
Nybyggnad av hotell i Flen
Kommunen har initierat processen för att överlåta fastigheten till en privat entreprenör för att bedriva verksamhet som gynnar invånarna. Det första steget är att inleda en markanvisning där byggmarknaden får möjlighet att konkurrera genom att presentera sina projektidéer. Denna tävling gör det möjligt för olika byggföretag att lämna in sina förslag för hur de skulle utveckla och använda fastigheten på ett sätt som gynnar samhället. Efter tävlingen kommer kommunen att ingå ett markanvisningsavtal med den vinnande byggentreprenören. Detta avtal kommer att fastställa villkoren för överlåtelsen av fastigheten och de förpliktelser som följer med utvecklingen av projektet. Dessutom kommer en detaljplan att utarbetas för att reglera byggnationen och fastställa de specifika krav och riktlinjer som måste följas under processen. Det vinnande byggföretaget kommer att tilldelas ensamrätt att utveckla och genomföra det angivna byggprojektet inom en förutbestämd tidsram. Detta ger dem möjlighet att förverkliga sina visioner och planer för fastigheten, samtidigt som det säkerställer att kommunen får den önskade verksamheten som gynnar dess invånare. Genom denna noggrant reglerade process kan kommunen säkerställa att fastigheten utvecklas på ett sätt som bäst möter samhällets behov och intressen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bettna
Ett 15-tal bostäder. Åkravägen - Valstavägen.
Utbyte av kulturbro över Långhalsen i Flen
Rivning av befintlig bro, en ny bro ska byggas på dom befintliga stenmurarna och landfästena.
Exploatering av mark för bostäder och förskola i Flen
Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med villor, radhus och mindre flerbostadshus vid Ängstuberget i östra Malmköping. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 75 lägenheter/hushåll. Även en tomt för en framtida förskola har införts i planen.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Flen
Två tätortsentréer med passage, två tätortsentréer utan passage, nytt hastighetssäkrat övergångställe, totalt 5 åtgärder.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Flen
Tryckstegringsstationen i Ladugölet förser vattentornet i Hälleforsnäs dricksvatten från vattentornet i Flen via befintlig överföringsledning. Befintlig tryckstegringsstation vid Ladugölet ska ersättas med en ny tryckstegringsstation i en ny byggnad i direkt anslutning till den befintliga tryckstegringsstationen. Befintlig tryckstegringsstation ska demonteras och byggnaden ska rivas.
Ny el- och värmeanläggning mm i Mellösa kyrka
Ny el, värme och styr/regleranläggning.
Invändigt underhåll av kyrka i Mellösa
Åtgärda sprickor invändigt i valvet m.m.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Hälleforsnäs
Plankorsningsåtgäder Plk 32386, ev ny gc-väg.
Ombyggnad av bro över järnväg i Sparreholm
Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm.
Renovering av skyddsrum i Flen
Renovering av skyddsrum.
Isolering på vind i flerbostadshus i Flen
Tilläggsisolering på vinden
OVK besiktning i flerbostadshus i Flen
OVK besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).