Alla planerade byggprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyb av bostäder, hotell för golfanläggning m.m. i Bara
Planer finns för byggnationer vid Bara Söder. Kan röra sig om bostäder, hotell m.m.
Ombyggnad av väg E65 mellan Svedala-Börringe
1,7 km breddning av väg från 2+1 väg till motorväg (21,5 m bred), 2,0 km ny motorväg (21,5 m bred), 1,7 km ny 2+2 landsväg (16,5 m bred), 5 broar – i storlek från rörbro till ca 70 m lång motorvägsbro, bullerskyddsåtgärder i form av vallar, skärmar och fastighetsnära åtgärder, 3,5 km gång- och cykelväg, ny rastplats vid Börringe.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Planer finns för utveckling av bostäder om ca 13 000 kvm BTA.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Planer finns för nybyggnad av bostäder, minst 100-tal.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Planer finns för nybyggnad av ca 150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Avser nybyggnad av 100-200 lägenheter.
Nybyggnad av punkthus i Bara
Planer finns för nybyggnad av 150 lägenheter.
Nybyggnad av badhus i Svedala
Plane finns för nybyggnad av en anläggning runt 4 600 kvadratmeter med utrymme för en motionsbassäng, en undervisningsbassäng, en grund barnpool samt relaxavdelning med bastu och bubbelpool. Även gym och kafé finns med i planerna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Syftet med planen är att pröva lämpligheten för en förtätning av befintligt bostadsområde med bostäder i flerbostadshus. Planerad åtgärd avser en förtätning med tre flerbostadshus för ca 65 bostäder. Flerbostadshusen utformas som lamellhus i 4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Svedala.
Projektet avser nybyggnad av 60 bostäder. Planområdet ligger nordväst om Tittentévägen, nära anslutningen till E65.
Nybyggnad av äldreboende i Svedala
Avser nybyggnad av särskilt boende för äldre i Svedala. Boendet kommer att ha 60 lägenheter fördelade på 2 plan. Huset kommer att certifieras enligt LEED Gold och här finns till exempel solceller på taken och laddningsmöjlighet för elbilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Planer finns för nybyggnad av ca 50-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Nygårds dammar, Svedala
Projektet planeras för 80 bostäder i Nygårds dammar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bara, Svedala
Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 40-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bara, Svedala
Syftet med planen är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder, centrumverksamheter, parkeringsplatser till boende och centrumbesökare samt att skapa planmässiga förutsättningar för att bibehålla det befintliga fjärrvärmeverket. Omfattar 3 huskroppar i 4 plan samt 3 huskroppar i 8 plan.
Nybyggnad av förskola i Klågerup
Planer finns för en ny förskola med plats för 160 barn vid infarten till Stensminnesvägen.
Ny parallellväg längs väg E65 sträckan Börringe-Lemmeströ
Ny parallell väg mellan Börringe och Lemmeströ samt en ny planskild korsning. Gc-väg.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 13 st radhuslägenheter samt ombyggnad av lokal (i tidigare Folkets Hus) till 7 st marklägenheter. Planområdet ligger centralt i Svedala tätort.
Exploateringsarbeten för bostäder i Svedala
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 75-80 småhus.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Planer finns för rivning av 3 äldre hus med totalt 15 lägenheter samt nybyggnad av 30 lägenheter.
Nybyggnad av aktivitetshall m.m. i Klågerup
Aktivitetshallen innehåller två delar-, en omklädningsdel med tillhörande kiosk samt en mindre aktivitetshall/ träningshall. Hallen byggs in anslutning till Klågerups nya IP.
Nybyggnad av grupphus i Svedala
Avser fortsatt nybyggnad av 15 st grupphus. Äganderätter.
Nybyggnad av grupphus i Svedala
Avser fortsatt nybyggnad av 10 grupphus -äganderätter.
Va-arbeten för bostäder i Svedala
Avser anläggande av vatten och avlop för ca 20- 40-tal bostäder.
Ny gestaltning av g/väg, sanering samt nya avloppsledningar m.m. i Svedala
Avser ny utformning av befintlig gång- och cykelväg. I projektet ingår även sanering av avloppsledningar samt nytt ledningssystem.
Nybyggnad av gc-port (tunnel) i Bara
Avser nybyggnad av g/c-tunnel.
Nybyggnad av gc-port (tunnel) i Bara
För korsningen Joachim Becks gata/gång- och cykelväg öster om exploateringsområdet Bara Backar ska trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättras med en gång- och cykeltunnel under Joachim Becks gata.
Tillbyggnad av entré vid butik i Svedala
Projektet avser tillbyggnad av entré vid befintlig Ica-butik.
Ombyggnad av idrottsområde i Klågerup
Planer finns för ombyggnad av idrottsområde som omfattar bl.a åtgärder av parkering, trädgårdsanläggning mm.
Ny dagvattendamm i Svedala
Avser ny dagvattendamm vid PGA-rondellen.
Åtgärder av trafikmiljö i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Arbetena sker löpande under året.
Ny pendlarparkering i Svedala
Planer finns för ny pendlarparkering i anslutning till Svedala stationområde.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Arbetena sker löpande under året.
Dagvattenåtgärder i Svedala
Avser dagvattenåtgärder inom dagvatten inom Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Ombyggnad av gata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Utvändig underhållsmålning på flerbostadshus i Svedala
Avser underhållsmålning på Tegelmästarens gård 1, 2 och 3. Målningsarbeten ska genomföras utvändigt på förråd, gemensamhetsbyggnader, miljöhus och plank. Adress: Tågmästaregatan nr 4-20 samt Byggmästaregatan nr 11-65. Otto Nilssons Byggnads AB ha genomfört utbyte av trä då det i dag är rötskadat på en del ställen, nytt trä kommer att vara grundmålat med en strykning.
Utvekling av rekreationsområde i Torup
Upptaget i investeringsbudgeten.
Utbyte av armaturer i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser utbyte av armaturer inom gata/park i Svedala kommun.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser brorestaureringar/renoveringar inom Svedala kommun.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Svedala
Avser framtida planer för byte av fönster i flerbostadshus. Omfattar ca 70-75 lägenheter.
Klimatanpassning av dagvatten i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av fibernät i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser åtgärder av fibernät inom Svedala kommun.
Åtgärder av lokalgata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Planer finns förr åtgärder av lokalgata vid bensinstation i Bara.
Nybyggnad av badbryggor i Svedala kommun
Avser nybyggnad av badbryggor. Totalt är det ca 104 meter flytbrygga fördelat på 3 badbryggor i i Pude badsjö.
Utbyte av köksutrustning inom Svedala kommuns fastighetsbestånd
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Nya laddstolpar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Nytt utegym i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2021. Avser nytt utegym vid Viken Södra, Nyhamnsläge, Jonstorp.
Utbyte av städ- och tvättmaskiner i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).