Alla planerade byggprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyb av bostäder, hotell för golfanläggning m.m. i Bara
Planer finns för byggnationer vid Bara Söder. Kan röra sig om bostäder, hotell m.m.
Ombyggnad av väg E65 mellan Svedala-Börringe
1,7 km breddning av väg från 2+1 väg till motorväg (21,5 m bred), 2,0 km ny motorväg (21,5 m bred), 1,7 km ny 2+2 landsväg (16,5 m bred), 5 broar – i storlek från rörbro till ca 70 m lång motorvägsbro, bullerskyddsåtgärder i form av vallar, skärmar och fastighetsnära åtgärder, 3,5 km gång- och cykelväg, ny rastplats vid Börringe.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bara, Svedala
Syftet med planen är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder, centrumverksamheter, parkeringsplatser till boende och centrumbesökare samt att skapa planmässiga förutsättningar för att bibehålla det befintliga fjärrvärmeverket. Omfattar 140 lägenheter i 5 huskroppar i 4-6 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Planer finns för utveckling av bostäder om ca 13 000 kvm BTA.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Planer finns för nybyggnad av bostäder, minst 100-tal.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Avser nybyggnad av 100-200 lägenheter.
Nybyggnad av punkthus i Bara
Planer finns för nybyggnad av 150 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Planer finns för nybyggnad av ca 150 bostäder.
Nybyggnad av badhus i Svedala
Planer finns för nybyggnad av en anläggning runt 4 600 kvadratmeter med utrymme för en motionsbassäng, en undervisningsbassäng, en grund barnpool samt relaxavdelning med bastu och bubbelpool. Även gym och kafé finns med i planerna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Syftet med planen är att pröva lämpligheten för en förtätning av befintligt bostadsområde med bostäder i flerbostadshus. Planerad åtgärd avser en förtätning med tre flerbostadshus för ca 65 bostäder. Flerbostadshusen utformas som lamellhus i 4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Svedala.
Projektet avser nybyggnad av 60 bostäder. Planområdet ligger nordväst om Tittentévägen, nära anslutningen till E65.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bara, Svedala
Avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med ca 40-tal lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Svedala
Avser nybyggnad av särskilt boende för äldre i Svedala. Boendet kommer att ha 60 lägenheter fördelade på 2 plan. Huset kommer att certifieras enligt LEED Gold och här finns till exempel solceller på taken och laddningsmöjlighet för elbilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Planer finns för nybyggnad av ca 50-tal lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Nygårds dammar, Svedala
Projektet avser nybyggnad av 37 kkedjehus vid Nygårds dammar.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Planer finns för rivning av 3 äldre hus med totalt 15 lägenheter samt nybyggnad av 30 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Klågerup
Planer finns för en ny förskola med plats för 160 barn vid infarten till Stensminnesvägen.
Ny parallellväg längs väg E65 sträckan Börringe-Lemmeströ
Ny parallell väg till E65 mellan Börringe kyrkby och Lemmeströ samt en ny planskild korsning mellan E65/Slätterödsvägen/Havgårdsvägen. Gc-väg.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 13 st radhuslägenheter samt ombyggnad av lokal (i tidigare Folkets Hus) till 7 st marklägenheter. Planområdet ligger centralt i Svedala tätort.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt ny planskildhet längs väg 108 i Holmeja
En ny tillgänglighetsanpassad fickhållplats inklusive en vägbro över gång- och cykelväg tvärs väg 108 i Holmeja. Hållplatsen tillsammans med vägbron ska placeras norr om Yddingevägens anslutning till väg 108.
Ny- och ombyggnad av pumpstationer i Svedala
Projektet avser ny- och ombyggnad av pumpstationer, P9, P10 samt P23.
Va-arbeten för bostäder i Svedala
Avser anläggande av vatten och avlop för ca 20- 40-tal bostäder.
Ny gestaltning av g/väg, sanering samt nya avloppsledningar m.m. i Svedala
Avser ny utformning av befintlig gång- och cykelväg. I projektet ingår även sanering av avloppsledningar samt nytt ledningssystem.
Tillbyggnad av entré vid butik i Svedala
Projektet avser tillbyggnad av entré vid befintlig Ica-butik.
Nybyggnad av gc-port (tunnel) i Bara
Avser nybyggnad av g/c-tunnel.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024. Arbetena sker löpande under året.
Ny pendlarparkering i Svedala
Planer finns för ny pendlarparkering i anslutning till Svedala stationområde.
Åtgärder av trafikmiljö i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Arbetena sker löpande under året.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024. Arbetena sker löpande under året.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Dagvattenåtgärder i Svedala
Avser dagvattenåtgärder inom dagvatten inom Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Ombyggnad av gata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Utvekling av rekreationsområde i Torup
Upptaget i investeringsbudgeten.
Utbyte av armaturer i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser utbyte av armaturer inom gata/park i Svedala kommun.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024. Avser brorestaureringar/renoveringar inom Svedala kommun.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Svedala
Avser framtida planer för byte av fönster i flerbostadshus. Omfattar ca 70-75 lägenheter.
Klimatanpassning av dagvatten i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av fibernät i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024. Avser åtgärder av fibernät inom Svedala kommun.
Åtgärder av lokalgata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Planer finns förr åtgärder av lokalgata vid bensinstation i Bara.
Utbyte av köksutrustning inom Svedala kommuns fastighetsbestånd
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Nya laddstolpar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Utbyte av köksutrustning inom Svedala kommuns fastighetsbestånd
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Nytt utegym i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2021. Avser nytt utegym vid Viken Södra, Nyhamnsläge, Jonstorp.
Utbyte av städ- och tvättmaskiner i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Utbyte av städ- och tvättmaskiner i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).