Alla planerade byggprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 300-400 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Teckomatorp
Projektet avser nybyggnad av ca 150 bostäder i blandad bebyggelse. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av ekoby i Röstånga
Planer finns för nybyggnad av ekoby med ca 40-tal bostäder i någon form av parhus/radhus med växthus m.m.
Nybyggnad av va-ledningar samt vatten- och avloppsreningsverk i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av avloppsreningsverk, vattenverk samt spill- och vattenledningar.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 25-30 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Teckomatorp
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av radhus i Svalöv
Avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av seniorboende i Tågarp, et 2
Projektet avser nybyggnad av seniorboende med 20 lgh på markplan och 11 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 10-tal lägenheter.
Nybyggnad av bageri och företagshotell i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bageri samt företagshotell.
Utbyggnad av motorbana mm i Kågeröd, etapp 2
Planer finns för fortsatt utbyggnad av motorbana. Planerat projekt efter etapp 1 (828597).
Nybyggnad av gruppbostad i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Utbyggnad av motorbana mm i Kågeröd, etapp 1
Planer finns för utbyggnad av motorbana.
Nybyggnad av bostäder i Tågarp
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 8 lägenheter.
Nybyggnad av vaktmästeri m.m. i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av vaktmästeri som omfattar personallokal, omklädningsrum, kök, varm- och kallgarage, wc m.m.
Nytt vänstersvängfält vid väg 17/1195 i Billeberga
Nytt vänstersvängkörfält i korsningen väg 17/väg 1195 och ett accelerationsfält på väg 17.
Exploateringsarbeten för ekoby i Röstånga
Avser anläggande av av vägar och va-ledningar för ekoby.
Nybyggnad av lager i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 600 m2 utlastningslager. Skärmtak.
Nybyggnad av personallokal i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av vaktmästeri med en yta på 180 m2.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Avser exploateringsarbeten för ca 20-tal bostäder.
Åtgärder av parker i Svalöv
Avser åtgärder av parker inom kommunens investeringsbudget. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärder av brandposter i Svalöv
Avser åtgärder av brandposter inom Svalöv kommun.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Svalöv
Avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom kommunens gator.
Åtgärder av brandposter i Svalöv
Avser åtgärder av brandposter inom Svalöv kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).