Alla planerade byggprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av småhus i Hjärup, etapp 1
Avser nybyggnad av 70 småhus. Totalt i området planeras ca 900 bostäder + skolor.
Nybyggnad av småhus i Hjärup, etapp 2
Avser nybyggnad av 70 småhus. Totalt i området planeras ca 900 bostäder + skolor.
Nybyggnad av trygghetsbostäder och vårdbostäder i Hjärup, Staffanstorp
Projektet avser nybyggnation av ett äldreboende om 60 platser samt ett 20-tal lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av bostäder m.m, Sockerstan etapp 1, Staffanstorp.
Planer för nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av logistiklager i Staffanstorp
40000 kvm botten + 5000kvm entrésol
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 3, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av punkthus med parkmiljö i Sockerstan, öster om Sockerbruksparken, Staffanstorp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för för nybyggnad av matbutik, verksamhetslokaler, skolor och idrottshall.
Förtätning med bostäder och centrumbebyggelse i Staffanstorp
Syftet med detaljplanen för området är att möjliggöra en förtätning med kvartersbebyggelse för bostäder och centrumverksamhet. I planområdet möjliggörs för flerbostadshus och stadsradhus om totalt 82 bostäder.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 4, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av bostäder, kvartersbyggnader med innergård. Området är beläget mot järnvägen i Sockerstan, Staffanstorp.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 5, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av bostäder i form av punkthus i den östra delen av Sockerstan i Staffanstorp.
Nybyggnad av flerbostadshus, Staffanstorp.
Planer avser för nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Hjärup, Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av 20 radhus i Hjärup.
Nybyggnad av Saluhall , Staffanstorp.
Avser nybyggnation av Saluhall i Staffanstorp.
Nybyggnad av bostäder m.m, Sockerstan etapp 1, Staffanstorp.
Planer finns för bostäder kombinerat med ett brett spektrum av verksamheter. Det ska finnas möjlighet till centrumverksamhet, förskolor, handel och den gamla fabriken lämpar sig till tex kultur och idrott, gym. Området är beläget söder om Sockerbruksparken och norr om Dalbyvägen. Ytan uppgår till ca 40 000m2. Fastighetsbtkn del av Brågarp 6:1 mfl. Etapp 1 kommer bestå av 6 stycken exploatörer. Totalt kommer det byggas 500 lägenheter för etapp 1.
Nybyggnad av flerbostadshus, Staffanstorp.
Avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nytt karaktärsområde i Flackarp
Planer finns för nytt karaktärområde.
Nybyggnad av skola, Staffanstorp
Avser nybyggnad av skolbyggnad för cirka 550 elever med tillhörande idrottshall
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 2, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av bostäder i norra delen av Sockerstan i anslutning till Sockerbruksgården och angränsande befintligt radhusområde.
Nybyggnad av radhus i Flackarp
Planer finns för nybyggnad av 150 stycken radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för nybyggnation av 56 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder, Staffanstorp
Planer finns för nybyggnation av bostäder där tidigare Anneroskolan låg
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Mark- och exploateringsarbeten för nytt område i Sockerstan etapp 1, Staffanstorp
Avser anläggande av gator, va-ledningar och elledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av fördelningstation i östra Staffanstorp
Avser ny 20 kV fördelningsstation inklusive byggnads- och markarbete i Staffanstorp.
Nybyggnad av panncentral i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för etablering av panna för fjärrvärmeproduktion.
Nybyggnad av kontor i Staffanstorp
Planer finns för nybyggnation av kontor i Staffanstorp.
Schakt och borrningsförläggning av elrör för högspänning, huvudled i Staffanstorp
Avser schakt och borrningsförläggning av tomrör för el samt fiber i Staffanstorps tätort.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser spolning av stammar.
Ombyggnad för kontor mm i Staffanstorp
Avser ombyggnad till kontorshus.
Nybyggnad av skola i Staffanstorp
Avser nybyggnation av skola.
Ombyggnad av skola, Staffanstorp
Ansökan om bygglov för ombyggnad av skola till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för ombyggnad av en ekonomibyggnad till bostäder .
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Staffanstorp
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av gata och va för bostadsområde totalt 88 lägenheter, ombyggnad av gc-väg samt anläggande av 43 parkeringsplatser
Ombyggnad av parker i stadsdelen Sockerstan, Staffanstorp
Avser ombyggnad av Sockerbruksparken (etapp1&3), Bo97-parken och Sockerkullen samt två nya dagvattendammar inom Brågarp 6:1, Staffanstorp. Etapp 1 2269452 Etapp 2: 2295796 Etapp 3: 2295799
Ombyggnad av parker i stadsdelen Sockerstan, Staffanstorp
Avser ombyggnad av Sockerbruksparken (etapp1&3), Bo97-parken och Sockerkullen samt två nya dagvattendammar inom Brågarp 6:1, Staffanstorp. Etapp 1 2269452 Etapp 2: 2295796 Etapp 3: 2295799
Ombyggnad av parker i stadsdelen Sockerstan, Staffanstorp
Avser ombyggnad av Sockerbruksparken (etapp1&3), Bo97-parken och Sockerkullen samt två nya dagvattendammar inom Brågarp 6:1, Staffanstorp. Etapp 1 2269452 Etapp 2: 2295796 Etapp 3: 2295799
Ombyggnad av vagnhus, Staffanstorp
Ansökan om bygglov för ombyggnad av ett vagnhus till en bostad.
Ombyggnad av sophus i Staffanstorp
Ombyggnad av sophus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).