Alla planerade byggprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av småhus i Hjärup, etapp 2
Avser nybyggnad av 70 småhus. Totalt i området planeras ca 900 bostäder + skolor.
Nybyggnad av småhus i Hjärup, etapp 1
Avser nybyggnad av 70 småhus. Totalt i området planeras ca 900 bostäder + skolor.
Nybyggnad av trygghetsbostäder och vårdbostäder i Hjärup, Staffanstorp
Projektet avser nybyggnation av ett äldreboende om 60 platser samt ett 20-tal lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Planer finns för uppförande av 100-120 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Nybyggnad av bostäder m.m, Sockerstan etapp 1, Staffanstorp.
Planer för nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av logistiklager i Staffanstorp
Tomtarea 88 000 kvm, Logistikhallen ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 3, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av punkthus med parkmiljö i Sockerstan, öster om Sockerbruksparken, Staffanstorp.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 59 kedjehus/radhus, 2 våningar samt 2 flerbostadshus, 4 våningar 28 lägenheter, totalt 87 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för nybyggnad av ca 6 st flerbostadshus. Tomtyta 18000 kvm.
Förtätning med bostäder och centrumbebyggelse i Staffanstorp
Syftet med detaljplanen för området är att möjliggöra en förtätning med kvartersbebyggelse för bostäder och centrumverksamhet. I planområdet möjliggörs för flerbostadshus och stadsradhus om totalt 82 bostäder.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 4, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av bostäder, kvartersbyggnader med innergård. Området är beläget mot järnvägen i Sockerstan, Staffanstorp.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 5, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av bostäder i form av punkthus i den östra delen av Sockerstan i Staffanstorp.
Nybyggnad av flerbostadshus, Staffanstorp.
Planer avser för nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av Saluhall , Staffanstorp.
Avser nybyggnation av Saluhall i Staffanstorp.
Nybyggnad av bostäder m.m, Sockerstan etapp 1, Staffanstorp.
Planer finns för bostäder kombinerat med ett brett spektrum av verksamheter. Det ska finnas möjlighet till centrumverksamhet, förskolor, handel och den gamla fabriken lämpar sig till tex kultur och idrott, gym. Området är beläget söder om Sockerbruksparken och norr om Dalbyvägen. Ytan uppgår till ca 40 000m2. Fastighetsbtkn del av Brågarp 6:1 mfl. Etapp 1 kommer bestå av 6 stycken exploatörer. Totalt kommer det byggas 500 lägenheter för etapp 1.
Nybyggnad av flerbostadshus, Staffanstorp.
Avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för 67 radhus, miljöhus, parkeringsplatser, grönytor.
Nytt karaktärsområde i Flackarp
Planer finns för nytt karaktärområde.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 2, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av bostäder i norra delen av Sockerstan i anslutning till Sockerbruksgården och angränsande befintligt radhusområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för nybyggnation av 56 bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Nybyggnad av 28 radhus i en-och tvåplanshus.
Nybyggnad av bostäder, Staffanstorp
Planer finns för nybyggnation av bostäder där tidigare Anneroskolan låg
Tillbyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av industrihus på ca 10-15 000 kvm.
Nybyggnad av kontor i Staffanstorp
Planer finns för nybyggnation av kontor i Staffanstorp.
Nybyggnad av panncentral i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för etablering av panna för fjärrvärmeproduktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser spolning av stammar.
Leverans av krafttransformatorer, Staffanstorps Energi
Staffanstorp Energi AB, invites Suppliers from eligible local and international firms for the supply, delivery, installation, testing as a “Turn Key” delivery of: Two (2) complete 23/11,5 kV, 16 MVA, ONAN 3-phase power transformers. Delivery time during 2025.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Staffanstorp
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av gata och va för bostadsområde totalt 88 lägenheter, ombyggnad av gc-väg samt anläggande av 43 parkeringsplatser
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för ombyggnad av en ekonomibyggnad till 7 stycken bostäder i radhusform i äganderätter.
Ombyggnad av skola, Staffanstorp
Avser ombyggnad av skola till bostäder.
Ombyggnad av parker i stadsdelen Sockerstan, Staffanstorp
Avser ombyggnad av Bo97-parken och Sockerkullen samt två nya dagvattendammar inom Brågarp 6:1, Staffanstorp.
Ev sanering av förorenad mark i Staffanstorp
SGU är huvudman för utredning vid Grevie fd jaktskyttebana i Staffanstorps kommun. På platsen har det bedrivits skjutbana med hagel mellan åren 1975 till 1998, vilket lett till förorening av marken med framförallt bly, arsenik, PAH och antimon.
Nybyggnad av dagvattenledning i Staffanstorp
Ansökan om marklov gällande dagvatten magasin.
Ombyggnad av vagnhus, Staffanstorp
Avser ombyggnad av ett vagnhus till en bostad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).