Alla planerade byggprojekt i Perstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Norregårdsområdet, Perstorp
Planer finns för nybyggnad av ca 50 -70 tal radhus. I projektet ingår även nybyggnad av dagvattenmagasin. Byggstart är avhängigt intressenter.
Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Perstorp
Avser tillbyggnad av äldreboende med 18 lägenheter i 3 plan samt ombyggnad i del av befintlig byggnad som omfattar personallokal samt dagverksamhetslokal. Mottagningskök.
In- och utvändig renovering av höghus i Perstorp
Avser renovering av flerbostadshus som avser åtgärder av fasad, fönster samt tilläggsisolering samt inre renovering.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Perstorp
Planer finns nybyggnad av 1 huskropp med bostäder, ca 15-tal lägenheter och ev lokaler för handel. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av radhus i Perstorp
Avser option från projektnummer 2060551. Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 20-tal radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Perstorp
Planer finns för nybyggnad av bostäder med 42 lägenheter. Hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Perstorp
Planer finns för ny förskola i Perstorp. Omfattning, byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Perstorp
Avser gator, vägar och va för nytt bostadsområde.
Anläggande av vattenledning Toarp- Perstorp
Avser anläggande av vattenledning Toarp-Perstorp.
Ombyggnad av vattenreningsanläggning i Perstorp
Projektet avser ombyggnation av vatten-reningsanläggningen med tillhörande ombyggnation och renovering av byggnadskonstruktion, rör- och ledningar, El- och VVS-anläggning i en befintlig badanläggning. I huvudsak är det driftutrymmet samt kulvert för vattenreningen i anläggningen som kommer renoveras och byggas om samt yttre VA-ledningar i mark till utomhusbassäng. Mindre renoveringar och ombyggnationer ute i resterande anläggning förekommer. Färdigställande under vecka 8 2023.
Anläggande av va- samt spillvattenledning i Perstorp
Avser omläggning och renovering av spill- samt dagvattenledningar samt omläggning av vattenledningar.
Anläggande av konstgräsplan i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Energieffektivisering skola i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023- 2024.
Energieffektivisering äldreboende i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023- 2024.
Anläggande av parkering i Perstorp
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024.
Fasadarbeten på villor i Perstorp
Planer finns för åtgärder av träfasader på 22 st villor.
Renovering matsal mm i Perstorp
Avser renovering av matsalen, kontor, samt garage till permobilar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).