Alla planerade byggprojekt i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Örkelljunga centrum
Målet med projektet är att upprätta ett planpro­gram som bidrar till att området blir attraktivt, hållbart och stadsmässigt med nya bostäder och lokaler, gator, parker och kopplingar till omgivan­de områden.
Nybyggnad av bostäder i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Omfattning kan ej anges.
Nybyggnad av sim- och bowlinghall i Örkelljunga
Avser ny simhall och ny bowlinghall, som ska ersätta den nuvarande simhallen och den intilliggande bowlinghallen som uppfördes i början på 1970 - talet. Ytbehovet är ca 2000 m² BRA (bruksarea) för simhallen och drygt 500 m² BRA för bowlinghallen. Simhallen ska innehålla: Två bassänger för möjlighet till motionssim, rehabiliteringsgymnastik, vattengympa och lek. En större plaskpool (familjebad), En bubbelpool samt bastu i anslutning till omklädningsrummen, En mindre café/restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus i etapp 3 på kv Ejdern i Örkelljunga.
Nybyggnad av handels- och industriområde i Örkelljunga
Avser markområde för nybyggnad för företag, handel, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. 150 000 kvadratmeter stort område, uppdelat på tre terrasser.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Projektet avser nybyggnad av 12 st radhuslägenheter i 3 längor i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av kök m.m. vid skolrestaurang i Örkelljunga
Avser ombyggnad av kök samt ventilation vid kv Gyllet.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Planer finns för renovering av vattenverk.
Invändig renovering m.m på förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering samt byte av värmesystem på Solrosens förskola i Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun.
Ventilationsarbeten i idrottshall i Örkelljunga
Avser byte av ventilation i Bokelundahallen.
Renovering av skola i Örkelljunga
Avser invändig renovering av Kungsskolan, hus B. Arbetena avser främst åtgärder av ytskikt.
Invändig renovering i skola i Örkelljunga
Avser invändig renovering i befintlig skola.
Ventilationsarbeten i skola i Örkelljunga
Avser byte av ventilation i skola.
Byte av reservkraftverk vid äldreboende i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Takbyte på simhall i Örkelljunga
Avser byte av tak på befintlig simhall.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan, Avser invändig renovering av Ekets skola.
Åtgärder av reservoarluckor inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av rörnät -avstängningsventiler.
Åtgärder av toalett örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Åtgärder av broar i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2023. Avser reparationer.
Åtgärder av tak på äldreboende i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser åtgärder av befintligt tak på Solgården.
Tvättning och målning av tak på flerbostadshus i Örkelljunga
Planer finns för tvättning och målning av betongtakpannor på befintligt flerbostadshus med 19 lägenheter.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av ledningsnätet.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av rörnät -brandpost.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Skalskydd inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Säkerhetsåtgärder i fastigheter inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Örkelljunga
Avser nya laddstolpar till bilar i anslutning till befintligt bostadsområde.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).