Alla planerade byggprojekt i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning i Örkelljunga
Projektet omfattar en produktionsanläggning för biometan avsett för tunga fordon, industri och sjöfart. Som råvaror används i huvudsak gödsel från omkringliggande lantbruk. Förutom biometan så kommer anläggningen att producera ett utmärkt biogödsel som återförs till lantbruken.
Ny stadsdel i Örkelljunga centrum
Målet med projektet är att upprätta ett planpro­gram som bidrar till att området blir attraktivt, hållbart och stadsmässigt med nya bostäder och lokaler, gator, parker och kopplingar till omgivan­de områden.
Nybyggnad av bostäder i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Omfattning kan ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus i etapp 3 på kv Ejdern i Örkelljunga.
Nybyggnad av handels- och industriområde i Örkelljunga
Avser markområde för nybyggnad för företag, handel, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. 150 000 kvadratmeter stort område, uppdelat på tre terrasser.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Örkelljunga
Planer finns för bostäder i blandad bebyggelse, Hjälmsjö i Örkelljunga.
Nybyggnad av grundskola i Örkelljunga
Örkelljunga tätort är i behov av undervisningslokaler för elever i årskurserna 4-6. Skolbyggnaden ska utformas för ca 200 elever fördelade på 7 st hemvister/klassrum.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Projektet avser nybyggnad av 12 st radhuslägenheter i 3 längor i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av simhall i Örkelljunga
Planer finns för ny simhall i anslutning till Allhallen.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av radhus med 10 lägenheter.
Renovering av Centrumhuset i Örkelljunga
Avser totalrenovering av Centrumhuset i Örkelljunga.
Ombyggnad av kök m.m. vid skolrestaurang i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser ombyggnad av kök samt ventilation vid kv Gyllet.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Planer finns för renovering av vattenverk.
Invändig renovering m.m på förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering samt byte av värmesystem på Solrosens förskola i Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun.
Asfalteringsarten av vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av gator och vägar inom kommunen.
Ventilationsarbeten i idrottshall i Örkelljunga
Avser byte av ventilation i Bokelundahallen.
Renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser renovering av Kungsskolan, hus B
Invändig renovering i skola i Örkelljunga
Avser invändig renovering i befintlig skola.
Modernisering av gatubelysning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Ventilationsarbeten i skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser byte av ventilation i skola.
Byte av värmesystem i förskola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Byte av reservkraftverk vid äldreboende i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Invändig renovering av idrottshall i Örkelljunga
Avser invändig renovering, inkl. belysning i Åsljungahallen.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder va-nätet.
Takbyte på simhall i Örkelljunga
Avser byte av tak på befintlig simhall.
Fastighetstekniskt underhåll i fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av rörnät -avloppsreningsventiler -brandpost.
Fastighetstekniskt underhåll i fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser invändig renovering av Ekets skola.
Skalskydd inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av toalett örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Åtgärder av bror i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2023. Avser reparationer.
Åtgärder av tak på äldreboende i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser åtgärder av befintligt tak på Solgården.
Invändigt underhåll vid servicehus i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser ommålning samt mattbyte på Tallgården serviceboende i Örkelljunga.
Asfalteringsarten av g/c-vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av g/c-vägar inom kommunen.
Tvättning och målning av tak på flerbostadshus i Örkelljunga
Planer finns för tvättning och målning av betongtakpannor på befintligt flerbostadshus med 19 lägenheter.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Markåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser markundersökningar inom Örkelljunga kommun.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Säkerhetsåtgärder i fastigheter inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Örkelljunga
Avser nya laddstolpar till bilar i anslutning till befintligt bostadsområde.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2022. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Ventilationsarbeten i servicehus i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser byte av ventilation.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).