Alla planerade byggprojekt i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Örkelljunga centrum
Målet med projektet är att upprätta ett planpro­gram som bidrar till att området blir attraktivt, hållbart och stadsmässigt med nya bostäder och lokaler, gator, parker och kopplingar till omgivan­de områden.
Nybyggnad av trygghetsboende i Örkelljunga
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 73 lägenheter i 4 huskroppar i 2-3 plan.
Nybyggnad av biogasanläggning i Örkelljunga
Planer finns för etablering av en biogasanläggning där man använder gödsel och andra restprodukter från lantbruket. Som biprodukt kommer anläggningen också att producera gödningsmedel. Scandinavian Biogas har nyligen beviljats ett investeringsbidrag från Klimatklivet på 154 miljoner kronor.
Nybyggnad av handels- och industriområde i Örkelljunga
Avser markområde för nybyggnad för företag, handel, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. 150 000 kvadratmeter stort område, uppdelat på tre terrasser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus i etapp 3 på kv Ejdern i Örkelljunga.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Örkelljunga
Planer finns för bostäder i blandad bebyggelse, Hjälmsjö i Örkelljunga.
Nybyggnad av simhall i Örkelljunga
Planer finns för ny simhall i anslutning till Allhallen.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Renovering av Centrumhuset i Örkelljunga
Avser totalrenovering av Centrumhuset i Örkelljunga.
Nybyggnad av parhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av 6 st parhushuslägenheter, SABO kombohus.
Nybyggnad av parhus i Örkelljunga
Avser nybyggnad av 2 st parhus, SABO kombohus.
Invändig renovering m.m på förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering samt byte av värmesystem på Solrosens förskola i Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun.
Asfalteringsarten av vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av gator och vägar inom kommunen.
Asfalteringsarten av vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av gator och vägar inom kommunen.
Renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser renovering av Kungsskolan NO.
Renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser renovering av Kungsskolan, hus B
Modernisering av gatubelysning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Ventilationsarbeten i skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser byte av ventilation i skola.
Byte av installationer i skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser byte av installation vid Mårdenskolan. Avser el- och vs-arbeten.
Modernisering av gatubelysning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser invändig renovering av Mårdenskolan.
Invändig renovering av idrottshall i Örkelljunga
Avser invändig renovering, inkl. belysning i Åsljungahallen.
Ventilationsarbeten i skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser byte av ventilation i F-6 skola.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2022. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder va-nätet.
Takbyte på simhall i Örkelljunga
Avser byte av tak på befintlig simhall.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av rörnät -avloppsreningsventiler -brandpost.
Fastighetstekniskt underhåll i fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Fastighetstekniskt underhåll i fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av rörnät -avloppsreningsventiler -brandpost.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser invändig renovering av Ekets skola.
Renovering av kök och matsal i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser renovering av kök och matsal vid skola.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser invändig renovering av Ekets skola.
Invändig renovering av förskola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser invändig renovering av Trollbackens förskola.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder va-nätet.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser invändig renovering av Ekets skola.
Invändig rivning m.m av skola i Örkelljunga
Avser invändig rivning och sanering i en fd skolbyggnad. Planer finns för om och tillbyggnad till kontorslokaler och finns på Projekt ID 1580317.
Takbyte på kommunhuset i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser byte av tak på del av kommunhuset.
Byte av tak på förskola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser takbyte på Trollbackens förskola.
Invändigt underhåll vid servicehus i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser ommålning samt mattbyte på Tallgården serviceboende i Örkelljunga.
Invändigt underhåll vid servicehus i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser ommålning samt mattbyte på Tallgården serviceboende i Örkelljunga.
Skalskydd inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Tvättning och målning av tak på flerbostadshus i Örkelljunga
Planer finns för tvättning och målning av betongtakpannor på befintligt flerbostadshus med 19 lägenheter.
Asfalteringsarten av g/c-vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av g/c-vägar inom kommunen. Uppskattad igångsättning.
Asfalteringsarten av g/c-vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av g/c-vägar inom kommunen.
Va-arbeten i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplanen.
Skalskydd inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av bror i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplan. Avser broåtgärder.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Markåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser markundersökningar inom Örkelljunga kommun.
Markåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser markundersökningar inom Örkelljunga kommun.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Säkerhetsåtgärder i fastigheter inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Säkerhetsåtgärder i fastigheter inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av farthinder i örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Byte av belysning i idrottshall i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2022. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Ventilationsarbeten i servicehus i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser byte av ventilation.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Ombyggnad av ventilation i kök vid fritidshem i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser ombyggnad av ventilation vid köksdel vid fritidshem.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).