Alla planerade byggprojekt i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell, restaurang m.m. Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av hotell, restaurangverksamhet mm.
Nybyggnad av handels- och industriområde i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av service, handels och kontorsbyggnader vid området Skåneporten ca 30 000 kvm.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Örkelljunga
Planer finns för bostäder i blandad bebyggelse, Hjälmsjö i Örkelljunga.
Nybyggnad av simhall i Örkelljunga
Planer finns för ny simhall i anslutning till Allhallen.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av äldreboende i Örkelljunga
Avser ombyggnad av vårdboendet Södergården i Örkelljunga. BTA ca 6000 kvm. Totalentreprenad med partnering.
Ombyggnad av skola till kontorslokaler i Örkelljunga
Planer finns för om och tillbyggnad av en tidigare skolbyggnad till kotorslokaler. Yta: 800-900 m2.
Exploateringarbeten för hotell, restaurang m.m. i örkelljunga
Eventuella planer finns för anläggande av va-ledningar för framtida bebyggelse för hotellverksamhet, restaurang och gym. .
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av 12 st radhuslägenheter i 3 längor i 1 1/2 plan.
Exploateringsarbeten för nytt handels- och industriområde i Örkeljunga
Avser exploateringsarbeten för ca 5000-6000 m2 handel- och industriområde.
Nybyggnad av restaurang i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Ny 20/10 kv-station i Åsljunga
Ny 20/10 kV-station på ny plats.
Renovering av Centrumhuset i Örkelljunga
Avser totalrenovering av Centrumhuset i Örkelljunga.
Anläggande av industriområde i Örkelljunga
Avser exploateringsarbeten för anläggande av nytt industriområde i Örkelljunga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Projektet avser ombyggnad av 4 lägenheter samt ombyggnad av lokal till 2 lägenheter. I projektet ingår även renovering av fasad, åtgärder av fönster samt markarbeten.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Projektet avser renovering av vattenverk.
Nybyggnad av parhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av 3 st parhus, SABO kombohus.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga etapp 3
Avser tillbyggnad av logistikcentral.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga, etapp 2
Avser tillbyggnad av logistikcentral.
Renovering av Kungsskolan i Örkelljunga
Avser renovering av A-huset på Kungsskolan.
Nybyggnad av parhus i Örkelljunga
Avser nybyggnad av 2 st parhus, SABO kombohus.
Ombyggnad av ventilation i Kommunhuset i Örkelljunga
Avser byte av ventilationsaggregat.
Byte av ventilation på idrottshall i Örkelljunga
Avser byte av ventilation samt konvertering från FF till FTX på Bokelundahallen.
Byte av ventilation på skola i Örkelljunga
Byta av ventilation på Tockarps skola i Örkeljunga kommun.
Ändrad planlösning i konferenslokal i Kommunhuset i Örkelljunga
Projektet avser att ändra rumsfördelning i fullmäktigesalen i källarplanet.
Invändig renovering m.m på förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering samt byte av värmesystem på Solrosens förskola i Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun.
Nybyggnad av biltvätt
Avser nybyggnad av Gör det själv-tvätt.
Byte av yttertak på skola i Örkelljunga
Avser takbyte på samtliga byggnader vid Ekets skola, Örkelljunga kommun
Invändig rivning m.m av skola i Örkelljunga
Avser invändig rivning och sanering i en fd skolbyggnad. Planer finns för om och tillbyggnad till kontorslokaler och finns på Projekt ID 1580317.
Invändigt underhåll av sporthall i Örkelljunga
Avser byte av hallmatta, Örkelljunga kommun
Invädigt underhåll på idrottshall i Örkelljunga
Avser renovering av omkädningsrum och dusch på Bokelundahallen.
Renovering av omklädningsrum m.m. í idrottshall i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser renovering av omklädningsrum och duschutrymmen.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Byte av belysning i idrottshall i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Nybyggnad av aktivitetsyta i örkelljunga
Projektet avser anläggande av aktivitetsyta för utegym och mindre lekplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.