Alla planerade byggprojekt i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handels- och industriområde i Örkelljunga
Avser markområde för nybyggnad för företag, handel, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. 150 000 kvadratmeter stort område, uppdelat på tre terrasser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus i etapp 3 på kv Ejdern i Örkelljunga.
Nybyggnad av handels- och industriområde i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av service, handels och kontorsbyggnader vid området Skåneporten ca 30 000 kvm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Örkelljunga
Avser nybyggnad av trygghetsboende i centrala Örkelljunga på fastigheten Västra Ringarp 8:504, Lycksta Äng.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Örkelljunga
Planer finns för bostäder i blandad bebyggelse, Hjälmsjö i Örkelljunga.
Nybyggnad av simhall i Örkelljunga
Planer finns för ny simhall i anslutning till Allhallen.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av skola till kontorslokaler i Örkelljunga
Planer finns för om och tillbyggnad av en tidigare skolbyggnad till kotorslokaler. Yta: 800-900 m2.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av 12 st radhuslägenheter i 3 längor i 1 1/2 plan.
Exploateringsarbeten för nytt handels- och industriområde i Örkeljunga
Avser exploateringsarbeten för ca 5000-6000 m2 handel- och industriområde.
Renovering av Centrumhuset i Örkelljunga
Avser totalrenovering av Centrumhuset i Örkelljunga.
Nybyggnad av parhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av 6 st parhushuslägenheter, SABO kombohus.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Projektet avser renovering av vattenverk.
Nybyggnad av parhus i Örkelljunga
Avser nybyggnad av 2 st parhus, SABO kombohus.
Tillbyggnad av lager i Örkelljunga etapp 3
Avser tillbyggnad av logistikcentral.
Asfalteringsarten av vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av gator och vägar inom kommunen.
Byte av ventilation på idrottshall i Örkelljunga
Avser byte av ventilation samt konvertering från FF till FTX på Bokelundahallen.
Byte av ventilation på skola i Örkelljunga
Byta av ventilation på Tockarps skola i Örkeljunga kommun.
Asfalteringsarten av vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser asfalteringsarbeten av gator och vägar inom kommunen. Uppskattad igångsättning.
Invändig renovering m.m på förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering samt byte av värmesystem på Solrosens förskola i Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun.
Modernisering av gatubelysning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Byte av yttertak på skola i Örkelljunga
Avser takbyte på samtliga byggnader vid Ekets skola, Örkelljunga kommun
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser invändig renovering av Ekets skola.
Renovering av kök och matsal i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser renovering av kök och matsal vid skola.
Byte av tak på idrottshall och biblotek i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser takbyte på Åsljungahallen samt biblioteket på Åsljunga skola.
Invändig rivning m.m av skola i Örkelljunga
Avser invändig rivning och sanering i en fd skolbyggnad. Planer finns för om och tillbyggnad till kontorslokaler och finns på Projekt ID 1580317.
Takbyte på kommunhuset i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser byte av tak på del av kommunhuset.
Invändigt underhåll vid servicehus i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser ommålning samt mattbyte på Tallgården serviceboende i Örkelljunga.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder va-nätet.
Invändigt underhåll vid servicehus i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser ommålning samt mattbyte på Tallgården serviceboende i Örkelljunga.
Asfalteringsarten av g/c-vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av g/c-vägar inom kommunen.
Asfalteringsarten av g/c-vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser asfalteringsarbeten av g/c-vägar inom kommunen. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av bror i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplan. Avser broåtgärder.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan. Avser åtgärder vid befintliga avloppsreningsverk.
Va-arbeten i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplanen.
Tvättning och målning av tak på flerbostadshus i Örkelljunga
Planer finns för tvättning och målning av betongtakpannor på befintligt flerbostadshus med 19 lägenheter.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Markåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser markundersökningar inom Örkelljunga kommun.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser energibesparande åtgärder inom kommunen fastigheter.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser energibesparande åtgärder inom kommunen fastigheter.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Trädplantering i Örkellljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser återplantering av träd.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Byte av belysning i idrottshall i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Ombyggnad av ventilation i kök vid fritidshem i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser ombyggnad av ventilation vid köksdel vid fritidshem.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.