Alla planerade byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde m.m.i Bjärred Lomma, etapp II m.fl
Planer finns för nybyggnad av en ny bydel mellan de två orterna Bjärred och Borgeby. Omfattning: .Cirka 450 bostäder. I Etapp 2 ska bland annat förutsättningar för grönområden, gång- och cykelstråk, mötesplatser, kulturhus, förskola och bostäder utredas.
Nytt bostadsområde m.m.i Bjärred Lomma, etapp I
Planer finns för nybyggnad av en ny stadsdel mellan de två orterna Bjärred och Borgeby. Omfattning etapp I: Cirka 500 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är ej fastställd men minst 200 lägenheter.
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad av plankorsning till en planskild korsning, separation av vägtrafiken från gc-trafiken, förbättrad säkerhet och tillgänglighet vid busshållplats.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus, Lomma Norra, etapp 2
Projektet avser 2 st flerbostadshus med 28 bostadsrättslägenheter. Husen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av hotell i Lomma
Avser nybyggnation av hotell i Lomma.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter .
Nybyggnad av radhus i Lomma
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 79 lägenheter och 17 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Bjärredsby, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av ca 20 bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om villor, radhus, flerbostadshus m.m.
Nybyggnad av bostäder, Lomma Norra
Projektet avser 6 radhuslägenheter och 1 villa vid egen kanal i anslutning till Hölje å.
Nybyggnad av bostäder i i Bjärredsby, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av ca 20 bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om villor, radhus, flerbostadshus m.m.
Nybyggnad av bostäder i Bjärredsby, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 20 bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om villor, radhus, flerbostadshus m.m.
Nybyggnad av förskola i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av E6 sträckan Alnarp-Lomma
Två extra körfält. Ca 3 km lång sträcka.
Ombyggnad av korsning vid E6/Väg 103 i Lomma
E6 trafikplats Lomma samt anslutning väg 103.
Exploatering för enbostadshus i Önnerup
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för bostadsområde.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Fastighetsnära bulleråtgärder längs Lommabanan, block 1
Byte av fönster, dörrar och ventiler.
Nybyggnad av spårnära skärmar längs Söderåsbanan och Lommabanan
Långa spårnära skärmar längs järnvägen.
Fastighetsnära bulleråtgärder längs Lommabanan, block 2
Byte av fönster, dörrar och ventiler.
Fastighetsnära bulleråtgärder längs Söderåsbanan, block 3
Byte av fönster, dörrar och ventiler.
Nybyggnad av räddningscentral i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av sjöräddningsstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).