Alla planerade byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde m.m.i Bjärred Lomma
Planer finns för nybyggnad av en ny stadsdel mellan de två orterna Bjärred och Borgeby. Omfattning: .Cirka 900 bostäder. • En kommunal förskola (med åtta avdelningar) cirka 1 000 kvm i byggnadsyta i 2 plan. • Ett äldreboende (36 lägenheter) cirka 1 000 kvm i byggnadsyta i 3 plan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är ej fastställd men minst 200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus, Lomma Norra, etapp 2
Projektet avser 2 st flerbostadshus med 38 bostadsrättslägenheter. Husen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad av plankorsning till en planskild korsning, separation av vägtrafiken från gc-trafiken, förbättrad säkerhet och tillgänglighet vid busshållplats.
Nybyggnad av hotell i Lomma
Avser nybyggnation av hotell i lomma .
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter .
Nybyggnad av radhus i Lomma
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 79 lägenheter och 17 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Bjärredsby, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av ca 20 bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om villor, radhus, flerbostadshus m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i i Bjärredsby, etapp 3
Avser fortsatt nybyggnad av ca 20 bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om villor, radhus, flerbostadshus m.m.
Nybyggnad av bostäder i Bjärredsby, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 20 bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om villor, radhus, flerbostadshus m.m.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Lomma
Planer finns för nybyggnad av ca 10-tal bostäder och lokaler i 1 huskropp i 3 plan.
Nybyggnad av förskola i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av E6 sträckan Alnarp-Lomma
Två extra körfält. Ca 3 km lång sträcka.
Ombyggnad av korsning vid E6/Väg 103 i Lomma
E6 trafikplats Lomma samt anslutning väg 103.
Nybyggnad av gymnasieskola i Lomma
Avser nybyggnad av gymnasieskola med plats för 830 elever. Omfattning oklar.
Ombyggnation av förskola, i Lomma
Ändring och komplettering av VS och ventilation samt nytt teknikrum inom förskola
Exploatering för enbostadshus i Önnerup
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för bostadsområde.
Nybyggnad av räddningscentral i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av sjöräddningsstation.
Återuppbyggnad av Snickarboden i Alnarp
Avser att återuppbygga hela Snickarboden så långt som möjligt till ursprungligt utseende som i samband med en brand totalförstördes. Samt återställa 2 befintliga skyddsrum och förberedelse för en framtida etablering av ett ställverk och ett större uppvärmt förråd.
Nybyggnad av cafeteria i Lomma
Avser nybyggnad av restaurang och cafébyggnad.
Ombyggnad av förskola, Bjärred
Förskolan består av två hus med fem respektive två avdelningar. I Röda huset finns Solrosen och Violen. I röda huset, Löddenäs 1:1, skall befintligt ventilationssystem ersättas med nya komponenter. De tre befintliga frånluftsfläktarna och de två tilluftsfläktarna skall ersättas med två nya luftbehandlingsaggregat, nya luftdon och nytt styrsystem.
Ombyggnad av ventilation och vs på förskola i Lomma
Avser byte av ventilation- och värmeundercentral inklusive styr- och övervaknings anläggning inom Pilängens förskola i Lomma .

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).