Alla planerade byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Karlslund, Landskrona
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att utveckla planområdet inom stadsdelen Karlslund till ett bostadsområde med en bebyggelse bestående av både småhus och flerbostadshus. Cirka 400 bostäder bedöms möjliggöras av planförslaget. Markarbete finns i id: 2408355.
Nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter mm i Landskrona
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för uppförande av kustskydd, bostäder, centrumverksamhet, underjordiska parkeringsgarage (antal våningar okänt), transformatorstation samt anläggande av markparkering för bil och buss inom planområdet. Förslagets huvudsakliga intention är att skapa nya bostäder och offentliga ytor av hög kvalitet på ett mycket attraktivt läge i Landskrona med direkt närhet till både stadskärnan och vattnet. Sammanlagt föreslås flerbostadshus med cirka 200 bostäder samt lokaler för service i vissa av husens bottenvåningar. Bebyggelsen föreslås som friliggande byggnadskroppar i tre till åtta våningar, vilka anpassas i placering och höjd för att tillgodose befintlig stadsbild och fortsatt goda utsiktsförhållande för befintliga bostäder utmed Lilla Strandgatan.
Nybyggnad av badhus, i Landskrona
Avser nybyggnad av badhus med 50 respektive 25-meters bassäng samt badlekland. Samt ett hälsocenter i anslutning till Badhuset, BTA 300 kvm. Ett provisoriskt ersättningsbad kommer uppföras i den befintliga ishallen. Rivning av de befintliga anläggningarna Läktarbadet och Karlslundsbadet ingår i samverkansentreprenaden.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter i Säbyholm, Landskrona
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att utveckla planområdet inom den framtida stadsdelen Säbyholm med bostadsbebyggelse och verksamheter. Planförslaget innebär ca 170 nya bostäder. Förslaget möjliggör även för ca 7500 kvm BTA för verksamheter (varav ca 2 600 är i befintliga byggnader).
Nybyggnad av flerfamiljshus i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 70 hyresrätter i 2 huskroppar. Kan ev blir 7 våningsplan.
Nybyggnad av äldreboende i Landskrona
Avser nybyggnad av särskilt boende med inriktning mot demens +65 med 54 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen fördelat på sex avdelningar och tre våningsplan. På entréplan finns det personalutrymmen, teknikutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Borstahusen, Landskrona
Avser nybyggnad av 45 lägenheter och 10 radhus med grönskande innergård och utomhusparkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostäder, miljöhus, föreningslokal, skärmtak, murar och parkering. BOA: 4800 kvm
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Planer finns för nybyggnation av 50 bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk på Gipsön, Landskrona
Avser nybyggnad av vindkraftverk vid Skabberevet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter och ett underliggande garage samt murar.
Nybyggnad av bostäder i Glumslöv, Landskrona
Planer finns för nybyggnation av 28 bostäder i fyravåningshus och radhus intill pågatågstationen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av ett åttavåningshus med 48 bostadsrätter .
Renovering av vattentorn i Landskrona
Avser upprustning och modernisering av Landskrona vattentorn. I entreprenaden ingår även en möjlig option för såväl utredande arbeten (Fas 0) samt motsvarande utförandearbeten avseende upprustning och modernisering av Fredriksdals vattentorn i Helsingborg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Häljarp, Landskrona kommun
Nybyggnad av flerbostadshus med 44 lägenheter i området Flygeltofta i i Häljarp.
Ny- om och tillbyggnad av fotbollsarena i Karlslunds idrottsområde, Landskrona
Avser en ny- och tillbyggnad av fotbollsarena där samtliga läktare är under tak med ca 6.800 publikplatser. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler. Rivning av den befintliga södra läktaren ingår i samverkansentreprenaden. Miljöbyggnad Silver 3.2
Nybyggnad av höghus i Landskrona
Avser nybyggnad av ett 16-våningshus, 15 radhus samt 6 lägenheter i Överläkarvillan.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Avser att uppföra ett flerbostadshus med cirka åtta lägenheter, tre radhus och fyra gathus med upplåtelseformen bostadsrätt.
Ny 130/10 kV station i Landskrona
Kronan ny 130/20kV station Landskrona.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus med 33 lägenheter samt uppförande av 2 stycken miljöhus, carport, parkeringsplatser och marklov för dagvattenmagasin. (se bygg.2017.511).
Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Ny- eller ombyggnad till trygghetsboende i Landskrona
Ny och ombyggnad av trygghetsboende. Omfattar nybyggnad av 4 huskroppar + den befintliga byggnaden som ska renoveras, avser nybyggnad av 21 lägenheter. De olika huskropparna kommer vara från 1 planvåning till 2 våningar.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds djurpark i Landskrona
Avser ombyggnation av Karlslunds djurpark i Landskrona Komplementbyggnader och landskapsåtgärder i Landskrona.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Landskrona
Sankt Göran 3 och 4 är två fastigheter på en hörntomt vid Föreningsgatan/Eriksgatan i centrala Landskrona. Tomten används idag som parkering. Brigsab Bostäder AB är intresserade av att bygga ett flerbostadshus med bostadsrätter på platsen.
Nybyggnad av hyresrätter på Ven, Landskrona
Planen syftar på att bygga hyresrätter i form av 20-talet enplansradhus med eller utan inredningsbar vind.
Ombyggnad av ishall till ersättningsbad i Karlslunds idrottsområde, i Landskrona
Avser att temporärt inhyra ett komplett ersättningsbad som kommer placeras i befintlig byggnad Båghallen, befintlig ishall.
Nybyggnad av trygghetsboende i Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 15 st hyreslägenheter för trygghetsboende (65+) i centrala Asmundtorp. Avser 1 huskropp i 3 våningar med inredd vind och kallvind. Pergola, miljöhus och ouppvärmt orangeri på gården Uppvärmning fjärrvärme Solceller på taket Ventilation FTX Planområdets areal är ca 1400 m2
Nybyggnad av villor i Landskrona
Avser passiva hus, 3 stycken i två våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer för omläggning av tak planeras om 3-4 år .
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt ändring av befintligt flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 8 stycken radhus med förråd och plank.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 12 stycken radhus med förråd och plank.
Ombyggnad samt invändigt underhåll i flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad och renovering av befintligt flerbostadshus. Nya parkeringar samt rivning av två komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för ombyggnation av flerbostadshus, men spoling av stammar samt byte av aggregat .
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad och utökning av verksamheter.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Nybyggnad av 6 stycken radhus med förråd och plank.
Ny cirkulationsplats vid Brohusen i Landskrona
Cirkulationsplats i korsningen mellan väg 1350, 1156, 1248 och Hälsingborgsvägen och ny belysning utmed gång- och cykelrampen.
Anläggande av biooljesystem på kraftvärmeverk i Landskrona
Avser biooljekonvertering och innefattar anläggandet av ett komplett driftklart biooljesystem för tänd- och stödbrännare och hetvattencentral, inkluderat nya tändbrännare på hetvattencentralen och ombyggnad av stödbrännarna på kraftvärmeverket på Landskronas kraftvärmeverk.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Nbyggnad av 3 stycken radhus med förråd och plank samt parkering.
Nybyggnad av brandstation i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kårbyggnad med garage för 2st brandbilar + en stegbil ,pentry och WC.
Ombyggnad av tvättstuga i flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av tvättstuga Planerad start inom 2-3 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).