Alla planerade byggprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Karlslund, Landskrona
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att utveckla planområdet inom stadsdelen Karlslund till ett bostadsområde med en bebyggelse bestående av både småhus och flerbostadshus. Cirka 400 bostäder bedöms möjliggöras av planförslaget .
Nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter mm i Landskrona
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för uppförande av kustskydd, bostäder, centrumverksamhet, underjordiska parkeringsgarage (antal våningar okänt), transformatorstation samt anläggande av markparkering för bil och buss inom planområdet. Förslagets huvudsakliga intention är att skapa nya bostäder och offentliga ytor av hög kvalitet på ett mycket attraktivt läge i Landskrona med direkt närhet till både stadskärnan och vattnet. Sammanlagt föreslås flerbostadshus med cirka 200 bostäder samt lokaler för service i vissa av husens bottenvåningar. Bebyggelsen föreslås som friliggande byggnadskroppar i tre till åtta våningar, vilka anpassas i placering och höjd för att tillgodose befintlig stadsbild och fortsatt goda utsiktsförhållande för befintliga bostäder utmed Lilla Strandgatan.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Etapp 2: Friidrottsarena Ytor för spontanidrotter Tennisbanor Ridanläggning Projektet är indelat i 4 etapper och totalkostnaden för etapperna landar på 900 mkr.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Etapp 1 innefattar: Ishall - finns på obj.nr 2210943 Fotbollsarena (Landskrona IP) finns på obj.nr: 1176670 Badhus med 50 respektive 25-meters bassäng samt badlekland Projektet är indelat i 4 etapper och totalkostnaden för etapperna landar på 900 mkr.
Nybyggnad av badhus, i Landskrona
Avser nybyggnad av badhus med 50 respektive 25-meters bassäng samt badlekland. Samt ett hälsocenter i anslutning till Badhuset, BTA 300 kvm. Ett provisoriskt ersättningsbad kommer uppföras i den befintliga ishallen. Rivning av de befintliga anläggningarna Läktarbadet och Karlslundsbadet ingår i samverkansentreprenaden.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter i Säbyholm, Landskrona
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att utveckla planområdet inom den framtida stadsdelen Säbyholm med bostadsbebyggelse och verksamheter. Planförslaget innebär ca 170 nya bostäder. Förslaget möjliggör även för ca 7500 kvm BTA för verksamheter (varav ca 2 600 är i befintliga byggnader).
Nybyggnad av flerfamiljshus i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 70 hyresrätter i 2 huskroppar. Kan ev blir 7 våningsplan.
Nybyggnad av äldreboende i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av äldreboende med 64 lägenheter i två sammanbyggda huskroppar i 4 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av flerbostadshus med cirka 110 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Avser nybyggnad av 55 stycken nya bostadshus - 21 parhus 13 enfamiljshus .
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Borstahusen, Landskrona
Avser nybyggnad av 45 lägenheter och 10 radhus med grönskande innergård och utomhusparkering.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Planer finns för nybyggnation av 50 bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostäder, miljöhus, föreningslokal, skärmtak, murar och parkering. BOA: 4800 kvm
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Etapp 3: Landskrona idrottshall (ritad av arkitekten Arne Jacobsson) utreds separat och kommer att Q-märkas i kommande detaljplan. Projektet är indelat i 4 etapper och totalkostnaden för etapperna landar på 900 mkr
Ny- och ombyggnation av Karlslunds djurpark i Landskrona
Avser ombyggnation av Karlslunds djurpark i Landskrona Etapp 4 : Komplementbyggnader och landskapsåtgärder i Landskrona. Projektet är indelat i 4 etapper och totalkostnaden för etapperna landar på 900 mkr.
Nybyggnad av vindkraftverk på Gipsön, Landskrona
Avser nybyggnad av vindkraftverk vid Skabberevet.
Nybyggnad av bostäder i Glumslöv, Landskrona
Planer finns för nybyggnation av 28 bostäder i fyravåningshus och radhus intill pågatågstationen.
Nybyggnad av grundskola samt anpassad grundskola i Landskrona
Avser nybyggnad grundskola/anpassad grundskola samt tillbyggnad matsal. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av ett åttavåningshus med 48 bostadsrätter .
Nybyggnad av flerbostadshus i Häljarp, Landskrona kommun
Nybyggnad av flerbostadshus med 44 lägenheter i området Flygeltofta i i Häljarp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter och ett underliggande garage samt murar.
Ny- om och tillbyggnad av fotbollsarena i Karlslunds idrottsområde, Landskrona
Avser en ny- och tillbyggnad av fotbollsarena där samtliga läktare är under tak med ca 6.800 publikplatser. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler. Rivning av den befintliga södra läktaren ingår i samverkansentreprenaden. Miljöbyggnad Silver 3.2
Nybyggnad av höghus i Landskrona
Avser nybyggnad av ett 16-våningshus, 15 radhus samt 6 lägenheter i Överläkarvillan.
Nybyggnad av batterilager i Landskrona
Avser nybyggnad av ett batterilager om ca 4 000 kvm som placeras på Gasverksgatan, intill där Landskrona Energi har sin anläggning. Det nya batterilagret komer ha en kapacitet på 20 MW.
Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 30 enbostadshus Råga Hörstad 7:97,7:96,7:95,7:94,7:93,7:92,7:91,7:90,7:89,7:88,7:87,7:86,7:85,7:84,7:83,7:82,7:81,7:80,7:78,7:77,7:76,7:75,7:74,7:79,7:73,7:72,7:71,7:45,7:70,7:69.
Ny- eller ombyggnad till trygghetsboende i Landskrona
Ny och ombyggnad av trygghetsboende. Omfattar nybyggnad av 4 huskroppar + den befintliga byggnaden som ska renoveras, avser nybyggnad av 21 lägenheter. De olika huskropparna kommer vara från 1 planvåning till 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Landskrona
Sankt Göran 3 och 4 är två fastigheter på en hörntomt vid Föreningsgatan/Eriksgatan i centrala Landskrona. Tomten används idag som parkering. Brigsab Bostäder AB är intresserade av att bygga ett flerbostadshus med bostadsrätter på platsen.
Nybyggnad av hyresrätter på Ven, Landskrona
Planen syftar på att bygga hyresrätter i form av 20-talet enplansradhus med eller utan inredningsbar vind.
Omyggnad av ishall i Karlslunds idrottsområde, i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig ishall (båghallen) som ligger i Karlslunds idrottsområde. Omfattning oklar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 15 st hyreslägenheter för trygghetsboende (65+) i centrala Asmundtorp. Avser 1 huskropp i 3 våningar med inredd vind och kallvind. Pergola, miljöhus och ouppvärmt orangeri på gården Uppvärmning fjärrvärme Solceller på taket Ventilation FTX Planområdets areal är ca 1400 m2
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 12 radhuslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Klas klättermus 2, klättermusgården 2. Nybyggnad av 12 radhus med förråd och flytt av komplementbyggnader samt rivningslov för komplementbyggnader.
Nybyggnad av logistikfastighet i Landskrona
Avser nybyggnad av cross dock-terminal, logistiklager och kontor och certifieras enligt Miljöbyggnad guld. På taket kommer en solcellsanläggning att installeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt ändring av befintligt flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer för omläggning av tak planeras om 3-4 år .
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 8 stycken radhus med förråd och plank.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 12 stycken radhus med förråd och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser rivningslov för två komplementbyggnader och bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med 4 stycken bostäder, nya parkeringar samt ombyggnad av befintligt flerbostadshus med 2 nya bostäder och anmälan om ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för ombyggnation av flerbostadshus, men spoling av stammar samt byte av aggregat .
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus, Landskrona
Befintlig fastighet omfattas av 27 lägenheter samt ett kök med tillhörande matsal, som ska ombyggas till 21 lägenheter, allt från en till trerumslägenheter. Lägenheter skall renoveras i sin helhet såsom nya ytskikt, ny ventilation, ny kall- och varmvattenledning, fasadåtgärder och omläggning yttertak, delar av fasad på Koppargården 29 ingår i denna entreprenad. I projektet ingår även el-, vs- samt ventilationsarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad och utökning av verksamheter.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Nybyggnad av 6 stycken radhus med förråd och plank.
Relining i flerbostadshus i Landskrona, etapp 3
Avser relining av samtliga spillvattenledningar inom byggnaderna från avluftare fram till första brunn untanför byggnad, inklusive anslutningar till wc/kök. På Koppargården 31,33,35,37,39 och 45. Totalt omfattas 8 byggnader inom Kv Kopparängen i Landskrona.
Anläggande av biooljesystem på kraftvärmeverk i Landskrona
Avser biooljekonvertering och innefattar anläggandet av ett komplett driftklart biooljesystem för tänd- och stödbrännare och hetvattencentral, inkluderat nya tändbrännare på hetvattencentralen och ombyggnad av stödbrännarna på kraftvärmeverket på Landskronas kraftvärmeverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ändrad användning av verksamhetslokal till bostäder.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Nbyggnad av 3 stycken radhus med förråd och plank samt parkering.
Renovering av hissar i sjukhusbyggnader i Landskrona
Avser renovering och modernisering av 2 st hissar i sjukhusbyggnader vid sjukhusområdet i Landskrona. Avser hiss 3B, by 03 & 6A, by 06
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser en fasadändring på fastigheten Laertes.
Installation av solcellsanläggningar i Gumslöv, Landskrona kommun
Avser leverans och installation av solcellsanläggningar på Nornan 2 i Glumslöv.
Installation av solcellsanläggning i Landskrona
Avser leverans och installation av solcellsanläggningar på Emaljgatan 7 i Landskrona.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av tvättstuga Planerad start inom 2-3 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).