Alla planerade byggprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av bostäder och lokaler i centrala Kristianstad
Planer finns för en ny stadsdel med blandad stadsbebyggelse och lokaler m.m i området Udden i Kristianstad. Totalt omfattas området av ca 115 000 kvm bostäder och totalt 1400 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för ny stadsdel med ca 700 bostäder. Igångsättning tidigast 2025.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av skola
Nybyggnad av handelsplats i Härlöv, Kristianstad Etapp 2
Avser utbyggnad av handelsplatsen Härlöv i Kristianstad. Etapp 1: 1581388
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt ca 270-300 lägenheter, en samlingslokal, ett par lokaler, ett parkeringshus samt en ny större park ("Engelska parken"). Etapp 2 avser 137 lägenheter plus 3 lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt ca 270-300 lägenheter, en samlingslokal, ett par lokaler, ett parkeringshus samt en ny större park ("Engelska parken"). Etapp 3 avser 50 lägenheter.
Nybyggnad av högskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av högskola i centrala Kristianstad .
Nybyggnad av flerbostadshus, Tollarp.
Avser nybyggnad av 4 stycken lägenheter. Nybyggnad av handel: 1618717
Nybyggnad av bostäder, vård och centrumfunktioner, i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder, vård och centrumfunktioner i ett centralt läge i Norra Åsum.
Nybyggnad av bostäder i Näsby södra, Kristianstads kommun
Planer finns för nytt bostadsområde med ca 850 bostäder i blandad bebyggelse i området Näsby södra i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i form av bostadsrätter i Östermalms Park i Kristianstad.
Nybyggnad av verksamheter och förskola i Åhus, Kristianstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och specificerad djurhållning. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola p.g.a. dess strategiska läge omgivet av bostäder och natur.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Avser om- nybyggnad av två skolor som blir en skola, dvs ett högstadium samt en särskola.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kristianstad, Etapp 2
Planer finns för om- och tillbyggnad av skola, byggnad A och B i Kristianstad. Första etappen finns på: 1241977 .
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 25-30 st marklägenheter i bostadsrättsform. BTA ca 2700- 3300 kvm. Området är vid planeternas område i Vä, Kristianstads kommun.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av 60-80 bostäder.
Ny bostadsbebyggelse i Åhus, Kristianstads kommun
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med områdeskomplement inom fastigheten Kollekulla 14 m.fl i Åhus, Kristianstads kommun .
Nybyggnad av bostäder, vård- och centrumändamål i Norra Åsum, Kristianstad
Syftet är främst att etablera bostäder inom fastigheterna samtidigt som det är en central plats i Norra Åsum varpå detaljplanen även medger vård och centrumändamål .
Nybyggnad av parkeringshus, Kristianstad
Planer finns för nytt parkeringshus i sommarlustområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Åhus
Planer finns för nybyggnad av bostäder m.m i Åhus. Byggstart kan ske 2023-2024. Nederplan kommer det vara en "handellda" - coop. Ovanför kommer det finnas lägenheter.
Nybyggnad av bostäder m.m i Sommarlustområdet, Kristianstad, etapp 2
Avser nybyggnad med blandad stadsbebyggelse för bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder, f-skola och P-hus m.m i Sommarlustområdet , Kristianstad, etapp 1
Planer finns för bostäder, förskola, omsorgsboende samt ett parkeringshus. Befintlig grönyta/park behålls i huvudsak som stadsdelspark.
Nybyggnad av bilcenter i Kristianstad
Avser nybyggnation av Porsche Center i Kristianstad.
Nybyggnad av bilhall i Kristianstad
Nybyggnad av bilhall- och verkstadsbyggnad och carport med miljöhus samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, BTA 1900-2000 .
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammarslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avvaktar bygglov som avser nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Önnestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus upp till 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Önnestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus upp till 4 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av gymnasieskola samt ombyggnad av bef. byggnad. Skolan kommer avse naturbruksgymnasium.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av en skyddsvall.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus
Avser nybyggnad av 18st lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Nybyggnad av förskola i 2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt. Omfattning oklar.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 1
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 2
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 3
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 4
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Inbyggnad av terrass vid bibliotek i Kristianstad
Planer finns för inbyggd terass vid bibliotek.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för tillbyggnation av förskola.
Nybyggnad av villor, parhus i Önnestad
Avser nybyggnad av villor, parhus.
Nybyggnad av parhus i Färlöv
Projektet avser nybyggnad av parhus i Färlöv, 6 st hus – 12 bostäder sammantaget .
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för att riva samt bygga nytt flerbostadshus i Kristianstad.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skola och idrottshall.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Avser ändrad användning av vindsutrymme till 10 lägenheter samt utvändig ändring av flerbostadshus på Brottaren 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av enbostadshus väster om Skepparslöv i Kristianstad.
Nybyggnad av pumpstation på Hedentorp, Kristianstad
Igångsättning tidigast 2025. Framtida projekt.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Planer för nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för ny förskola i Önnestad, Kristianstads kommun.
Ny skyddsvall i Kristianstad
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen, ca 1400m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus, tak, fasad och fönsterrenovering samt uppsättning av skylt .
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Avser ändrad användning av vindsutrymme till 8 lägenheter i flerbostadshus på Atleten 6 samt på Atleten 7.
Ny återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral inom norra delen av Kristianstad.
Ombyggnad av nuvarande markanvändning, Kristianstad
Planer finns för bredda möjliga användningssätt (dock ej bostäder) inom befintlig kulturhistoriskt intressant byggnad.
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
Rivning av klubbhus, restaurang, storkök samt nybyggnad av klubbhus, restaurang och storkök.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning från bostad till kontor och lagerlokal samt utvändig ändring.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Önnestad, Kristianstad
På området planeras för förskola, äldreboende, villatomter samt flerbostadshus.
Ombyggnad av busshållplatser längs E22 mellan Kristianstad-Malmö
Förhöja standarden på 7 hållplatser längs E22 mellan Kristianstad-Malmö. Uppgradering av hållplatser vid tpl Vilan, Vä E22, Fogdarp, Rolsberga, Hurva, Lund Norra och Råby. Utökning av pendlarparkeringar med totalt 30 platser ingår.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnation av en återvinningscentral.
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer i tidigt skede. Planer finns för ombyggnation av återvinningscentral.
Om- och tillbyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser ombyggnad av gammal verkstad till fem bostadslägenheter. Ombyggnaden kommer att resultera i 2 lägenheter och tillbyggnaden resulterar i 3 bostäder .
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gata, VA-och elledningar inför nytt bostadsområde i Hammar, Kristianstads kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus, Kristianstad
Omfattar värmekonventering till fjärrvärme från direktverkande el samt badrumsrenovering av cirka 30 badrum. Området omfattar 43 marklägenheter fördelade på 14 byggnadskroppar.
Rivning av kontor i Kristianstad
Rivning av kontor/affärslokaler på Konditorn 8 samt rivning av flerbostadshus, kontors- och industrilokaler på Svetsaren 1.
Om- och utbyggnad av Golf & Resort i Araslöv
Planer finns för mer flexibel markanvändning för att medge utökade ytor för restaurang, kontor, hotell och konferens till golfanläggningen.
Tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Tillbyggnad av reningsverk.
Ombyggnad till fritidsgård på Gamlegården i Kristianstad, etapp 1
Avser ombyggnad av fd BoServicekontor till ny fritidsgård.
Ombyggnad till nytt områdeskontor på Gamlegården i Kristianstad, etapp 2
Avser ombyggnad av fd fritidsgård till nytt områdeskontor för ABKs personal.
Ombyggnad av gata i Kristianstad
Avser ombyggnad av Kanalgatan i Kristianstad. Entreprenaden omfattar b.la riva upp befintlig gata, ny beläggning, uppbyggnad till ny bredare gata, omläggning av befintlig kullersten, VA-arbeten i mindre omfattning, ny belysning, planteringsarbeten samt jordförbättring för träd genom vaccumschakt.
Utbyte luftbehandlingsanläggning på centralsjukhuset i Kristianstad
Avser demontering av 4 st befintliga till-och frånluftssystem i By D på Plan 13 med tillhörande återvinning och ska ersätts med nya till- och frånluftsaggregat med vätskekopplad energiåtervinningssystem.
Takbyte samt installation av solceller på Tollarps skola i Kristianstads kommun
Avser takbyte på Tollarps skola by A, samt samordning av installation av solceller.
Utvändigt underhåll på skolor i Kristianstads kommun
Avser fasadrenovering på Everöds skola samt Slättängens och Tallbackens förskola. Objekten läget: Slättängens förskola, Jacobs väg 38, 291 60 Kristianstad Tallbackens förskola Folkvandringen 4, 291 65 Kristianstad Everöds skola By C, Stora vägen 61-63, 297 72 Everöd
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Utvändigt underhåll på fastighet i Kristianstad
Avser takrenovering på Åsums Fure By 15 lågdelen (matsalen) i Kristianstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändigt ändring av fasad.
Utvändigt underhåll på skola i Yngsjö, Kristianstads kommun
Avser fönsterbyte, fönsterrenovering m.m på Yngsjö skola byggnad A och B.
Rivning av kontor i Kristianstad
Rivning av kontors/affärslokaler.
Byggledare pumpstationer för Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med y tterligare 2+1 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).