Alla planerade byggprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för ny stadsdel med ca 700 bostäder. Igångsättning tidigast 2025.
Nybyggnad av motorväg mellan Fjälkinge-Gualöv
Projektet avser ombyggnad av 2+1 väg till en 21,5 meter bred motorväg. Ny trafikplats vid Bäckaskog. 9 km motorväg, 10 km lokala landsvägar, 6 busshållplatser, 2 km cykelväg, 6 broar inklusive viltpassage, bullervallar och bullerskärmar. Faunapassage längs Kust till Kustbanan i Fjälkinge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 60-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Linderödsåsen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Byte av broar längs E22 över Helge å, Kristianstad
Den gamla bron rivs och en ny bro byggs, ca 2 m högre än den befintliga. 130 m lång och 26,5 m bred. En ny gc-förbindelse byggs under bron på östra sidan av Hege å.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av skola
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt.
Nybyggnad av handelsplats i Härlöv, Kristianstad Etapp 2
Avser utbyggnad av handelsplatsen Härlöv i Kristianstad. Etapp 1: 1581388
Ombyggnad för Kristianstadslänken i Kristianstad etapp 3
Planer finns för ombyggnad för Kristianstadslänken etapp 3. Diskussioner pågår kring olika alternativ.
Nybyggnad av flerbostadshus, Tollarp.
Avser nybyggnad av 4 stycken lägenheter. Nybyggnad av handel: 1618717
Nybyggnad av högskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av högskola i centrala Kristianstad .
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i form av bostadsrätter i Östermalms Park i Kristianstad.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Avser om- nybyggnad av två skolor som blir en skola, dvs ett högstadium samt en särskola.
Nytt produktionskök på centralsjukhuset Kristianstad
Nytt produktionskök och restaurang. Anläggningsnummer: 1195
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 25-30 st marklägenheter i bostadsrättsform. BTA ca 2700- 3300 kvm. Området är vid planeternas område i Vä, Kristianstads kommun.
Ny bostadsbebyggelse i Åhus, Kristianstads kommun
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med områdeskomplement inom fastigheten Kollekulla 14 m.fl i Åhus, Kristianstads kommun .
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av 60-80 bostäder.
Nybyggnad av bostäder, vård- och centrumändamål i Norra Åsum, Kristianstad
Syftet är främst att etablera bostäder inom fastigheterna samtidigt som det är en central plats i Norra Åsum varpå detaljplanen även medger vård och centrumändamål .
Nybyggnad av parkeringshus, Kristianstad
Planer finns för nytt parkeringshus i sommarlustområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Åhus
Planer finns för nybyggnad av bostäder m.m i Åhus. Byggstart kan ske 2023-2024. Nederplan kommer det vara en "handellda" - coop. Ovanför kommer det finnas lägenheter.
Nybyggnad av bilcenter i Kristianstad
Avser nybyggnation av Porsche Center i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder, f-skola och P-hus m.m i Sommarlustområdet , Kristianstad, etapp 1
Planer finns för bostäder, förskola, omsorgsboende samt ett parkeringshus. Befintlig grönyta/park behålls i huvudsak som stadsdelspark.
Nybyggnad av bostäder m.m i Sommarlustområdet, Kristianstad, etapp 2
Avser nybyggnad med blandad stadsbebyggelse för bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål i Kristianstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus - etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 40-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammarslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av bostäder i Hammar, Kristianstadskommun .
Nybyggnad av klubbhus i Åhus, Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Önnestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus upp till 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Önnestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus upp till 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Önnestad
Avvaktar granskning sedan väntas en utbyggnad av infrastruktur .
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avvaktar bygglov som avser nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av parkeringshus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus för 180-200 bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av gymnasieskola samt ombyggnad av bef. byggnad. Skolan kommer avse naturbruksgymnasium.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus
Avser nybyggnad av 18st lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av en skyddsvall.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokal/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Nybyggnad av vårdbostad i Kristianstad
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende .
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt. Omfattning oklar.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 1
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 2
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 3
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 4
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Nybyggnad av villor, parhus i Önnestad
Avser nybyggnad av villor, parhus.
Ombyggnad av reningsverk, Gärds Köpinge, Kristianstad
Avser ombyggnation av reningsverk. Arbetet omfattar b.l.a rivning av befintlig inloppspumpstation och byggnad för rensning av spillvatten, markarbeten, röromläggning, svetsjobb, gjutning av platta samt om- och nybyggnation av inloppspumpstation med ny rensning av spillvatten.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Inbyggnad av terrass vid bibliotek i Kristianstad
Planer finns för inbyggd terass vid bibliotek.
Nybyggnad av parhus i Färlöv
Projektet avser nybyggnad av parhus i Färlöv, 6 st hus – 12 bostäder sammantaget .
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för att riva samt bygga nytt flerbostadshus i Kristianstad.
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall.
Nybyggnad av pumpstation på Hedentorp, Kristianstad
Igångsättning tidigast 2025. Framtida projekt.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av enbostadshus väster om Skepparslöv i Kristianstad .
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Avser ändrad användning av vindsutrymme till 10 lägenheter samt utvändig ändring av flerbostadshus på Brottaren 1.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för ny förskola i Önnestad, Kristianstads kommun.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av parhus/kedjehus alternativt 4 st friliggande enbostadshus. Planområdet omfattar ca 7100 kvm.
Ny skyddsvall i Kristianstad
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen, ca 1400m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus, tak, fasad och fönsterrenovering samt uppsättning av skylt .
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Nybyggnad av fyra enbostadshus.
Ny återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral inom norra delen av Kristianstad.
Tillbyggnad av maskinhall i Kristianstad
Tillbyggnad av maskinhall samt utvändig ändring av garage - ändrad takvinkel för montering av solceller. Byggherre: Johan Månsson (företag- okänd)
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Avser ändrad användning av vindsutrymme till 8 lägenheter i flerbostadshus på Atleten 6 samt på Atleten 7.
Tillbyggnad av lager och kontor i, Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnation av en återvinningscentral.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Önnestad, Kristianstad
På området planeras för förskola, äldreboende, villatomter samt flerbostadshus.
Nybyggnad av konstgräsplan i Tollarp
Planer finns för nybyggnad av en konstgräsplan inom Kristianstads kommun. Byggstart avhängigt politiskt beslut.
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer i tidigt skede. Planer finns för ombyggnation av återvinningscentral.
Om- och tillbyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser ombyggnad av gammal verkstad till fem bostadslägenheter. Ombyggnaden kommer att resultera i 2 lägenheter och tillbyggnaden resulterar i 3 bostäder .
Åtgärder av trafikled i Kristianstad
Upptaget ur investeringsbudget.
Ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Ombyggnad av affärslokal och en pop up restaurang- fd sportringen.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gata, VA-och elledningar inför nytt bostadsområde i Hammar, Kristianstads kommun.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gata, VA-och elledningar inför nytt bostadsområde i Hammar, Kristianstads kommun.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostadsrätter.
Utvändigt underhåll på fastighet i Näsby, Kristianstads kommun
Avser takrenovering på en fastighet i Näsby, Kristianstads kommun
Utvändigt underhåll av Talldalsskolan i Kristianstad
Avser fasadrenovering av Talldalsskolan by C i Kristianstad .
Utvändigt underhåll av Öllsjö skola i Kristianstad
Avser fasadrenovering av Öllsjö skola by A i Kristianstad.
Installation av solceller på 5 fastigheter i Kristianstad
Avser installation av solceller för elproduktion på 5 st fastigheter inom Kristianstad kommun och omfattar: - Diamantens Förskola, 96 solcellsmoduler med toppeffekt minst 36,48 kWp - FD Elverket, 42 solcellsmoduler med toppeffekt minst 15,9 kWp - Sånna Förskola, 50 solcellsmoduler med toppeffekt minst 19 kWp - Villaskolan, 156 solcellsmoduler med toppeffekt minst 59,28 kWp - Rinkaby Skola By D, 40 solcellsmoduler med toppeffekt 15,2 kWp
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser en tillbyggnad för att öka tillgängligheten för skolan som kommer att byggas ihop med förskolan. BTA ca 190 kvm. I samband med detta kommer förskolans utemiljö att utökas och anpassas med skolans utemiljö .
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad .
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).