Alla planerade byggprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förlängt mötesspår samt ombyggnad av järnväg för höjd hastighet i Klippan
2 km långt mötesspår samt trimning på stationsområdet. Ny planskild korsning vid Ladugårdsvägen, ny gc-väg intill vägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Klippan
Planer finns för nybyggnad på stationsnära tomt, med en blandning av bostäder och kontor och även parkeringsplatser.
Övergång järnvägsstation ÅVS, Klippan
Planerat projekt, start tidigast 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Nybyggnad av flerbostadshus (28 st lgh) samt komplementbyggnader.
Om-och tillbyggnad av skola, Klippan
Avser om- och tillbyggnad av en skola med personalutrymmen, entré
Utbyggnad av spillvatten- & överföringsledning i Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning mellan Bonnarp-Ljungbyhed i Klippans kommun
RFI nybyggnad av gasledning mellan Stridsvig och Åsljunga
Avser entreprenadarbeten samband med gasledningsbyggnation mellan Stidsvig och Åsljunga. Entreprenaden avser ledningsbyggnation mellan Gelita i Stidsvig och Continental Bakery i Örkelljunga och Åsljunga. Utbyggnadssträcka: 2 mil.
Ombyggnad, rivning samt nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
På Norra Skolgatan i centrala Klippan ligger detta butiks- och flerbostadshus i 2 & 3 våningar från 1939. Fastigheten är i behov av en totalrenovering inklusive stambyte. Treklövern äger även fastigheten på Skölden 27, detta är en q-märkt villa i direkt anslutning till Skölden 3. Villan står idag tom och kan komma till att bli en del av projektet. Inom fastigheten Skölden 3 skall även det gamla bageriet rivas, detta för att kunna skapa möjligheter för bebyggelse av nyproducerade bostäder inom tomten. Handlas upp via ramavtal.
Renovering och anpassning av lokaler i Klippans kommun
Avser renovering och anpassning av befintlig industrilokal till kontorslokaler i Klippans kommun.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Planer finns för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av radhus i Klippan
Avser nybyggnad av 12 stycken radhus samt ett miljöhus.
Om-och tillbyggnad av skola i Klippan
Avser renovering av Pilagårsskolan i Klippan.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Östra Ljungby
Projektet Pilagård 1:113 innefattar att genomföra underhållsåtgärder, byta energikälla och värmesystem samt åtgärda energiförlusterna i fastigheten. Handlas upp via ramavtal.
Tillbyggnad av flerbostadshus, Klippan
Avser tillbyggnation av cirka nio lägenheter på plan 2 och 3 med befintlig verksamhet på bottenplan.
Ny anläggning för värmeproduktion vid deponigasanläggning i Hyllstofta, Klippan
Objektet består av två gaspannor/brännare alternativt en ny gaspannna för deponigasanläggningen vid NÅRAB:s avfallsbehandlingsanläggning i Hyllstofta.
Nybyggnad av kontor i Klippan
Nybyggnad av kontorslokaler.
Rivning av kraftverk vid Rönne å
Planer finns på att riva de tre kraftverken Stackarp, Klippan och Forsmöllan och återställa fria vandringsvägar och strömvattenmiljöer i Rönne å .
Nybyggnad av radhus med återbruk i Ljungbyhed
Projektet avser radhus med fem bostadslägenheter i markplan. Projektet ska byggas enligt Miljöbyggnad 4.0 Silver, och i projektet ska återbruk av material göras enligt följande: Tegel, fönster samt fjärrvärmeväxlare.
Exploateringsarbeten för nytt villaområde i Klippan
Avser anläggande av kommunalt VA för nytt villaområde i Klippans kommun.
Anläggande av va-ledning i Klippan
Avser anläggande av kommunalt VA för ca 33 fastigheter.
Takrenovering på Åbyskolan i Klippan
Man skall göra ljusgårdar på tak, takljusinsläpp med stora takfönster. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Vägsanslutning för industri i Bolestad, Klippan
Igångsättning tidigast 2021. Avser vägombyggnad i anslutning till industriområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Klippan
Tillbyggnad av solceller på flerbostadshus.
Ombyggnad av kök i skola i Klippan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).