Alla planerade byggprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förlängt mötesspår samt ombyggnad av järnväg för höjd hastighet i Klippan
2 km långt mötesspår samt trimning på stationsområdet.
Nybyggnad av förskola i Klippan
Avser nybyggnad av förskola i Ljungbyhed, Klippans kommun.
Övergång järnvägsstation ÅVS, Klippan
Planerat projekt, start tidigast 2024.
Om-och tillbyggnad av skola, Klippan
Planer finns för om- och tillbyggnad av en skola.
Utbyggnad av spillvatten- & överföringsleding i Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning mellan Bonnarp-Ljungbyhed i Klippans kommun.
RFI nybyggnad av gasledning mellan Stridsvig och Åsljunga
Avser entreprenadarbeten samband med gasledningsbyggnation mellan Stidsvig och Åsljunga. Entreprenaden avser ledningsbyggnation mellan Gelita i Stidsvig och Continental Bakery i Örkelljunga och Åsljunga. Utbyggnadssträcka: 2 mil.
Nybyggnad av radhus i Klippan
Avser nybyggnad av 18 radhus i Ranagård, Halmstad.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Klippan
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Nybyggnad av 4st flerbostadshus.
Upprustning av skola i Klippan
Avser upprustning av Ljungbyhedsskolan efter att delar av skolan totalförstördes i en brand 2017.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Klippan
Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från handel och småindustri till handel och bostadsändamål. Thorsgatan/Järnvägsgatan.
Rivning av kraftverk vid Rönne å
Planer finns på att riva de tre kraftverken Stackarp, Klippan och Forsmöllan och återställa fria vandringsvägar och strömvattenmiljöer i Rönne å.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Allarp-Ibsberga, Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning, Klippans kommun. Etapp 1: 1601852
Spillvatten- & överföringsleding mellan Ibsberga-Ljung, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning. etapp 1: 1601852
Exploateringsarbeten för nytt villaområde i Klippan
Avser anläggande av kommunalt VA för nytt villaområde i Klippans kommun.
Anläggande av va-ledning i Klippan
Avser anläggande av kommunalt VA för ca 33 fastigheter.
Ramavtal avseende elarbeten inom Klippans kommun
Avser ramavtal gällande utförande av elarbeten inom i Treklöverns fastighetsbestånd som företrädesvis består av bostadslägenheter med kvarboende hyresgäster. Avhjälpande underhåll, planerat underhåll, akuta åtgärder, ROT- samt mindre nybyggnadsprojekt, Lås- och passagesystem (Bewator och Aptus)Jour för avhjälpande av akuta elfel dygnet runt årets alla dagar. Avtalstid: 2022-03-01--2026-02.28.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.