Alla planerade byggprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förlängt mötesspår samt ombyggnad av järnväg för höjd hastighet i Klippan
2 km långt mötesspår samt trimning på stationsområdet. Ny planskild korsning vid Ladugårdsvägen, ny gc-väg intill vägen.
Nybyggnad av bostäder och parkmark i Klippan
Planförslaget innebär ett område om cirka 14 500 m2 avsätts till bostäder. Cirka 6800 m2 avsätts till parkmark. Förslaget medger omkring 30-35 nya bostäder. Västra delen av planområdet är flexibelt på så sätt att den möjliggör byggnation av friliggande villor såväl som sammanbyggda rad- och parhus samt ett mindre parkområde med yta för teknisk försörjning. Den östra delen av planområdet är uppdelat i ett parkområde, två bebyggelseområden för bostäder samt gata. Båda bebyggelseområdena möjliggör byggnation av bostäder och föreslås endast tillåta friliggande villor
Nybyggnad av bostäder och kontor i Klippan
Planer finns för nybyggnad på stationsnära tomt, med en blandning av bostäder och kontor och även parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Planförslaget innebär att ett område om cirka 5 000 m2 avsätts till bostäder. Fastighetsägarens ambition är att bygga tre flerbostadshus i två våningar, vilket skulle medge 27st lägenheter.
Övergång järnvägsstation ÅVS, Klippan
Planerat projekt, start tidigast 2024.
Om-och tillbyggnad av skola, Klippan
Planer finns för om- och tillbyggnad av en skola.
Utbyggnad av spillvatten- & överföringsledning i Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning mellan Bonnarp-Ljungbyhed i Klippans kommun
RFI nybyggnad av gasledning mellan Stridsvig och Åsljunga
Avser entreprenadarbeten samband med gasledningsbyggnation mellan Stidsvig och Åsljunga. Entreprenaden avser ledningsbyggnation mellan Gelita i Stidsvig och Continental Bakery i Örkelljunga och Åsljunga. Utbyggnadssträcka: 2 mil.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Planer finns för nybyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Klippan
Avser nya fönster på flerbostadshus.
Om- och nybyggnad av klubblokal på Åbyvallen i Klippan
Avser nybyggnad av klubblokal, renovering befintliga källarlokaler samt riva två modulbyggnader.
Exploateringsarbeten för nytt villaområde i Klippan
Avser anläggande av kommunalt VA för nytt villaområde i Klippans kommun.
Rivning av kontor i Klippan
Avser rivning kontorshus.
Anläggande av va-ledning i Klippan
Avser anläggande av kommunalt VA för ca 33 fastigheter.
Vägsanslutning för industri i Bolestad, Klippan
Igångsättning tidigast 2021. Avser vägombyggnad i anslutning till industriområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Klippan
Tillbyggnad av solceller på flerbostadshus.
Renovering av Pilagårdsskolan,
Avser köksrenovering av pilagårdsskolan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).