Alla planerade byggprojekt i Hörby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av elkablar mellan Sverige och Danmark
Beroende på slutligt alternativ blir landsträckan på den svenska sidan mellan 50 och 80 km. Sjökabeln blir mellan 45 och 60 km till Gate VII, som markerar övergången till tyskt område. Ansluter i station Hurva, Hörby kommun.
Nybyggnad av bostäder och allmän platsmark i Hörby
Bostadsbebyggelse om ungefär 100 bostäder samt allmän platsmark för gata och natur .
Nybyggnad av särskilt boende i Hörby
Planer finns för nybyggnation av ett särskilt boende och avveckling av Källhaga och Hagadals äldreboenden
Nybyggnad av bostäder och förskola i Osbyholm, Hörby
Syftet med detaljplanen är att utveckla området till ett attraktivt och kollektivtrafiknära område för bostäder och förskola. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 15–40 bostäder i form av villor och/eller radhus samt en förskola.
Nytt bostadsområde i Hörby
Planer finns för nybyggnad av ca 50 bostäder i grupphusbebyggelse
Nybyggnad av brandstation i Hörby
Planer finns för nybyggnad av brandstation i Hörby
Nybyggnad av förskola och bostäder i Hörby
Planer finns för nybyggnad av förskola och bostäder .
Nybyggnad av skola i Hörby
Avser nybyggnation av skola, 8 klassrum
Upprustning eller nybyggnad av högstadieskola i Hörby
Planer finns för två olika alternativ i projektet. Det avser renovering av byggnad, eller rivning och nybyggnad av skola .
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Hörby
Avser nybyggnad av Willys-butik i Hörby som öppnar preliminärt under 2023. Butiken kommer att ligga i närhet till Hörby centrum, nära rondellen på Ringsjövägen.
Nybyggnad av industrihus i Hörby
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av marklägenheter/radhus i Hörby
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga de tre markytorna som utgör planområdet med bostäder i form av marklägenheter/radhus. Syftet är också att i stor utsträckning bevara de befintliga träden genom att dessa fortsatt planläggs som parkmark. Planområdet är beläget i västra delen av Hörby tätort. Det är uppdelat i tre delområdet. Ett invid Svanvägen, ett vid Måsvägen och ett vid Boställsvägen.
Marksanering vid fd kemtvätt i Osby
Inväntar finansiella beslut.
Nybyggnad av allhall i Ludvigsborg, Hörby
Planer finns för ny allhall i Ludvigsborg.
Nybyggnad av varuhus i Hörby
Planerat projekt, placering oklar .
Förnyelse av överföringsledning i Hörby
Planer finns för förnyelse av överföringsledning i Ludvigsborg
Ny gång- och cykelväg längs väg 13 mellan Kulleröd-Fulltofta
Ca 1,2 km lång separerad gc-väg parallellt med väg 13 mellan Kulleröd och Fulltofta samt en passage under väg 13.
Tillbyggnad av förskola i Ludvigsborg, Hörby
Avser tillbyggnad av förskolan på ludvigsborg.
Upprustning av kulturhus i Hörby
Planer finns för upprustning av kulturhuset i Hörby .
Nybyggnad av vattenverk i Hörby
Avser nybyggnation av vattenverk i Hörby

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).