Alla planerade byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av dubbelspår mellan Hässleholm-Lund
Två nya spår. Förbigångsspår Slätthult, mötesspår på godsstråket genom Skåne, förbigångsspår Rättelöv och spår 21 i Hässleholm.
Nybyggnad av trafikplats, matargator mm i Stoby
Projektet omfattar bl.a. ny bro över riksvägen, ramper, breddning av väg. www.dryportskane.se.
Nybyggnad av kontorshus i Hässleholm
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Totalt planeras det för nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Totalt planeras det för nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget .
Nybyggnad av bostäder och parkeringsgarage, i Hässleholm
Syftet med planen är att medge bostäder, centrumändamål och tillhörande parkeringsgarage inom området som idag är planlagt för småindustri.
Nybyggnad av punkthus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnation av ca 70 lägenheter i 3 punkthus på sjukhusområdets norra del vid Linnégatan .
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med sutterängdelar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ca 60 st lägenheter. Bostäderna kommer att vara av varierande storlek och upplåtelseform.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hässleholm
Planer finns för uppförande av kontor och parkeringshus intill Skånetrafikens nya huvudkontor på Norra Station för att fullborda utbyggnaden av området. Fastigheten ska kunna rymma kontor, parkeringar och annan verksamhet som passar i centrum. Kommer att miljöcertifieras Miljöbyggnad Silver. Träbyggnadsprojekt. Återbruk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av 3 st flerbostadshus på 3 våningar och totalt 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i flerbostadshus i området Björklunda. Koncepthus .
Om- och tillbyggnad av skollokaler i Vittsjö, Hässleholms kommun
Avser rivning, ombyggnad och en tillbyggnad av skollokaler. Tillbyggnad ca 1200 kvm.
Nybyggnad av radhus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnation av 38 radhus på Norra Kringelvägen i Hässleholm.
På- och tillbyggnad av bostäder, centrumverksamheter m.m, i Hässleholm
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i form av bostäder och centrum på fastigheten Köpmannen 4. Längs med kvartersgräns möjliggörs bebyggelse för bostäder och centrumfunktioner. Gestaltingen av på- och tillbyggnaden tar hänsyn till ursprungsbyggnadens historia samtidigt som den skriver ett nytt kapitel i kvarteret. Påbyggnaderna byggs i två våningar ovanpå befintlig byggnad.
Nybyggnad av marklägenheter i radhus/kedjehus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 27 marklägenheter i radhus/kedjehus i området Björklunda. Koncepthus.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av fler bostadstyper än friliggande hus. Exempelvis ska det även möjliggöras för marklägenheter, radhus, parhus och kedjehus i en våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av seniorboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Oklart antal lgh, BTA ect.
Nybyggnad av skol-, centrum och bostadsändamål, samt besöksanläggning och vård, Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av skol-, centrum och bostadsändamål, samt besöksanläggning och vård. Huvudsaklig markanvändning är skola!
Ny faunapassage längs Södra Stambanan mellan Sösdala-Tjörnarp
Ny bro, stängslingsåtgärder och trummor för mindre däggdjur.
Sanering av mark i Hässleholm
Avser sanering av markområde där det tidigare bedrivits såg- och impregneringsverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar och med 7 lägenheter .
Nybyggnad- och utbyggnad av centrumverksamhet, Hässleholm
Utbyggnad av befintlig vårdcentral samt nybyggnation i östra delen av Dämmet 11.
VA-utbyggnad i Hässleholm
Planer för VA-utbyggnad i området Vitsippan, Barnens By och längs Lursjöns norra strand.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Hässleholm
Avser exploateringsarbeten inför kommande bostadsbyggnation. På området planeras för ca 200 bostäder.
Ombyggnad av skola F-6, i Hässleholm
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler för förskola och grundskola F-6 i Hässleholm.
Ombyggnad av Bokebergsköket i Hässleholm
Projektet omfattar invändig ombyggnad av befintligt tillagningskök på Bokebergsgården. Ombyggnadsytan är ca 340 kvm för storköksdel + 190 kvm för matsalsdel. Köket ska kunna producera och distribuera ut ca 2500 portioner/vecka. Del av befintlig matsal byggs om till nya personalutrymmen för kökspersonal. I entreprenaden ingår även byte av fönster och fönsterdörrar i matsal.
Ombyggnad av samlingslokal i Hässleholm
Avser ändrad användning av industribyggnad till samlingslokal samt ändring av planlösning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).