Alla planerade byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 700 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av nybyggnad av bostäder och vårdcentral i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 110 lägenheter som omfattar 1 huskropp i 16 våningsplan samt 3 huskroppar i 3-4 plan. Vårdcentral kommer att bedrivas i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Arlöv, Burlöv
Planer finns för förtätning av bostadsområde som omfattar 2 etappar av nybyggnad av bostäder gällande flerbostadshus och radhus. Läge: Vintergatan/Strandgatan.
Nybyggnad av fler/bostadshus i Arlöv, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av fler/bostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av lager och logistik i Sunnanå, Burlöv kommun
Planer finns för nybyggnation av lager och logistik i Sunnanå.
Nybyggnad av bostäder i Åkarp, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av ca 55 st bostäder i form av radhus och mindre flerbostadshus, grönytor, parkeringar och komplementbyggnader. Avser även nya kvartersgator samt lokalgata och GC-förbindelse.
Nybyggnad av kvartersmark för bostäder m.fl i Burlöv
Planer finns för nybyggnad av kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet och kontor samt att planförslaget innefattar: allmän platsmark, torg, som ska fungera som ett gångfartsområde i anslutning till kvarteret Hannas västra fasad.
Ombyggnad av stationen i Burlöv
Avser om- och tillbyggnad av burlövs station. Fler bussplatser, ditsättning av tre nya busslinjer, vändzon, nytt torg mm.
Nybyggnad av lager- och logistikfastighet i Burlöv
Avser nybyggnad av lager- och logistikfastighet. Igångsättning avhängigt hyresgäster.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad, samt utbyggnad av kontor i Burlöv
Ombyggnad samt utbyggnad av kontor samt förändring av parkeringsplats.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Nybyggnad av annan byggnad, kontor.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, tågarp 15:1, tågarp 15:10
Ombyggnad av gator och torg mm i Arlöv
Efterarbeten av iordningsställande av gator och torg efter Trafikverkets ombyggnad av järnväg: 1055870.
Ombyggnad av korsning vid väg 40/942 i Åkarp
Korsning väg 40/942 i Åkarp samt påfartsramp vid Trafikplats Rogberga.
Utvändigt underhåll flerbostadshus i Burlöv
Planer finns att renovera balkonger i 3 lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.