Alla planerade byggprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E22 mellan Fogdarp-Hörby N
Avser ombyggnad av 2+1 väg till motorväg. Väglängd 7 km.
Nytt vändspår i Båstad
Ca 300 m långt vändspår strax norr om växel 101 på uppspårsidan på driftplats Båstad Norra. Södra änden av vändspåret ska anslutas via skyddsväxel och växel till uppspåret. Nya signaler och rfsi:er samt ny placering för några befintliga signaler.
Nybyggnad av hotell, restaurang, handel mm i Båstad
Planer finns för uppförande av byggnad vars ändamål inte bara avser restaurang och utbildning utan även möjliggör hotell-, handels- och konferensändamål.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i 4 huskroppar i 2 plan samt garage.
Nybyggnad av skola i Båstad
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av bostäder i Båstad
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder kompletterat med handel inom fastigheterna Tegelugnslyckan 11 och 17. Den tillkommande bebyggelsen ska anpassa sig till planområdets topografi.
Nybyggnad av bostäder i Grevie, Båstad kommun
Planer finns för nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse i område öster om g:a stationen i Grevie.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Avser nybyggnad av 27 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus som byggs ihop med en stor uppvärmd vinterträdgård med en öppningsbar del.
Om- och tillbyggnad kommunhus i Båstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av kommunhuset.
Nybyggnad av verksamheter i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett mer effektivt utnyttjande av verksamhetsmark genom att ta bort en planlagd, ej utbyggd lokalgata och istället planlägga ytan som kvartersmark.
Nybyggnad av förskola i Båstad
Planer finns för en nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Exploateringsarbeten samt nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grevie, Båstad
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Ombyggnad av Östra Karups skola i Båstad
Planer finns för ombyggnad av östra Karups skola.
Utbyggnad av företagsby i Båstad
Planer finns för utbyggnad av företagsby med 8500 kvm lokaler.
Nybyggnad av bostadsområde i Förslöv
Tidiga planer. Avser nybyggnad av radhus eller punkthus.
Ny- eller ombyggnad av idrottshall i Båstad
Planer finns för rivning och nybyggnad alternativt ombyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av brandstation i Båstad
Planer finns för ny brandstation inom Båstads tätort. Byggplats och igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus i Västra Karup
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med 10-12 nya lägenheter upp till två våningar, vid den gamla Prästgården i Västra Karup.
Nybyggnad av bostadsområde, småverksamhet m.m i Förslöv Båstad
Avser nytt bostadsområde om ca 17 ha och ligger intill stationen i Båstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Förslöv
Projektet avser nybyggnad av 12 stycken enplansvillor, ca 120 kvm/styck.
Nybyggnad av idrottsanläggning i Båstad
Planer finns utökning av Båstads Sportcenter med nya idrottsanläggningar, lokaler för tillfällig vistelse samt parkering.
Nybyggnad av värmeverk samt fördelningsstation i Hemmeslöv, Båstad
Avser riskanalys inför etablering av värmeverk och fördelningsstation inom Tuvelyckan etapp 2, område A, i Hemmeslöv, i Båstad.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Planer för nybyggnad av 3 st parhus samt komplementbyggnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torekov, Båstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Planer för nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd.
Exploateringsarbeten inför bostadsbyggnation i Båstad
Avser exploateringsarbete för nytt bostadsområde. Området ligger mot Hallandsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter. I projektet ingår även rivning av befintligt bostadshus.
Anläggande av va-ledning och vägar i Förslöv verksamhetsområde, Båstad
Avser utredning samt förprojektering av dagvattenhantering, VA och vägar. Planer finns för ett nytt verksamhetsområde som ligger intill stationen. Området omfattar fastigheten Vistorp 7:19 samt en mindre del av fastigheten Vistorp 9:2 och är ca 27 hektar stort.
Ombyggnad till lägenheter
Planer finns för ombyggnad av den gamla Prästgården, Västra Karup 1:36 till hyreslägenheter.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad
Avser ny g/c-väg mellan Östra Karup och Hasslöv.
Restaurering av badbrygga i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser restaurering och förlängning av badbrygga.
Konstnärlig utsmyckning av offentliga rum i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Båstad
Planer finns för nya laddstolar till bilar i anslutning till bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).