Alla planerade byggprojekt i Valdemarsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Valdemarsvik
Rivning och ombyggnad av några fastigheter. Nybyggnad av 3-4 kvarter.
Nytt bostadsområde i Valdemarsvik
Nytt bostadsområde.
Nybyggnad av villor och småhus i Valdemarsvik
10-15 tomter villor och radhus.
Renovering av simhall i Gusum
Invändig renovering av simhallen och omklädningsrummen
Nybyggnad av vattenverk i Valdemarsvik
Nybyggnad av vattenverk och personalbyggnad. Grönstorp 1:12, 1:7 och Finnebo 2:32
Nybyggnad av bostäder i Valdemarsvik
Tomt efter rivningen av Lötaborgsskola.
Utbyggnad av boende på Kättilö
Syftet med planen är att möjliggöra att befintlig konferensverksamhet utökas med fler övernattningsmöjligheter.
Nybyggnad och upprustning av kaj i Valdemarsvik etapp 1
Reparation och nybyggnadsåtgärder. Etapp 1 - Kajen utanför restaurangen
Nybyggnad och upprustning av kaj i Valdemarsvik
Reparation och nybyggnadsåtgärder.
Ombyggnad av bostäder, handel och kontor i Valdemarsvik
Ombyggnad av bostäder, handel och kontor
Nybyggnad av bostäder i Gryt
Ny detaljplan för bostadsändamål
Nybyggnad och upprustning av kaj i Valdemarsvik etapp 2
Reparation och nybyggnadsåtgärder. Etapp 2 - Kajen mot vågbrytaren
Upprustning av sponter i Valdemarsvik
Åtgärder på sponterna
Ombyggnad av skolkök i Valdemarsvik
Ombyggnation av skolkök
Ombyggnad av äldreboende i Valdemarsvik
Ombyggnad för demensboende
Upprustning av park i Gusum, Valdemarsvik
Upprustning av Röda Ladan
Ombyggnad av väg i Valdemarsvik
Anpassning av in- och utfarter till Borgsområdet.
Rivning och ombyggnad av flerbostadshus i Valdemarsvik
Rivning av 2 våningar på 2 hus á 450 kvm, sedan nytt tak. Invändiga arbeten.
Utveckling av bryggor/bryggdäck i Valdemarsvik
Utveckling av bryggor och bryggdäck i Borg. Ev en mindre badplats
Nya ytskikt mm på torg i Valdemarsvik
Nya ytskikt, marksten eluttag, belysning mm
Nybyggnad av brygga i Valdemarsvik
Nybyggnad av brygga.
Upprustning av elljusspår i Valdemarsvik
Upprustning av elljusspår

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.