Alla planerade byggprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg förbi Söderköping samt Skärgårdslänken
Projektet avser ny sträckning väster om staden, mötesfri väg med 3 alternativt 4 körfält, öppningsbar bro över Göta kanal. I projektet ingår även förlängning Skärgårdslänken som ska förena en ny sträckning av E22 med väg 210 mot Sankt Anna. Ca 10 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Nybyggnad av 2 flerbostadshus längs med Bielkegatan
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Söderköping
Stamrenovering av 220 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Söderköping
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Ny återvinningscentral i Söderköping
Ny återvinningscentral på Akveduktens verksamhetsområde
Nybyggnad av stugby i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stugor.
Nybyggnad av lekplats i Söderköping
Nybyggnad av lekplats i Tyketorp.
Ombyggnad av brovaktarbostaden Venneberga, Söderköping
Objektet avser att bygga om befintlig fd brovaktarbostad för modernt åretruntboende. I projektet ingår förutom bostadsbyggnaden även restaurering av trädgård, jordkällare och uthusbyggnader (en lada och en fd bykstuga).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.