Alla planerade byggprojekt i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sträckning av E22 förbi Söderköping
Ca 1 mil mötesseparerad 2+2- och 2+1-väg med mitträcke. Viltstängsel ca 20 km, från Söderköping och norrut byggs en separat gång- och cykelväg. Planskilda korsningar och 4 nya trafikplatser.
Utveckling av stadsdel i Söderköping
Möjliggöra en utbyggnad av området med en blandning av bostäder samt servicefastigheter som förskolor, skolor och vårdboenden.
Nybyggnad av bostäder i Söderköping
120-150 lägenheter Söderköping 2:36 m.fl.
Ombyggnad av E22 till Väg 210 vid Söderköping
Ombyggnad av befintlig E22 till väg 210.
Rivning av bro samt ny akvedukt vid Söderköping
Rivning av bro över Göta Kanal.
Nytt verksamhetsområde i Söderköping
Möjliggöra för trafiknära service, verksamheter och eventuellt ridanläggning i anslutning till den västra infarten utmed den nya sträckning av E22.
Nybyggnad av bostäder i Söderköping
120-150 lägenheter Söderköping 2:36 m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Nybyggnad av flerbostadshus
Ombyggnad av korsning E22/väg 210 vid Söderköping
Ombyggnad av befintlig korsning E22/Väg 210.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Loftgångshus i 3 våningar
Nybyggnad av LSS-boende i Söderköping
Beställaren avser att på totalentreprenad låta detaljprojektera och därefter uppföra ett LSS-boende i ett plan på del av fastigheten Söderköping 3:37 i Söderköpings kommun. Total bruttoarea för byggnaden är ca 750 m2. I entreprenaden ingår även en ny lokalgata, parkering och markarbeten.
Tillbyggnad av skola och förskola i Söderköping
Utökad byggrätt för skola och förskola för 55 barn.
Nybyggnad av lSS boende i Tycketorp
Nybyggnation av flerbostadshus - lss boende.
Ombyggnad av vind mm i Söderköping
Pröva möjligheten att ändra regleringen i gällande detaljplan mark för uthus och dylikt till mark för bostadsändamål i syfte om att inreda bostäder i befintliga byggnader.
Ny återvinningscentral och omlastningsstation i Söderköping
Ny återvinningscentral samt omlastningsstation
Nybyggnad av stugby i Söderköping
Ansökan om bygglov - 3 fritidshus och servicehus.
Drift och underhåll av öppningsbara broar i Östergötlands län
3 års avtalstid med option på ytterligare 1+1 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).