Alla planerade byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av bostäder i Svartå strand, Mjölby etapp 2
Detta område ligger mellan Lokstallarna och Järnvägsgatans bro över Svartå. Mjölby 40:7 mfl
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp etapp 2
Utbyggnad av Depot handelsplats med köpcentrum, ett vattenland, jumpyard, laserdome, minigolf och restauranger.
Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Skola och möjliggöra för bebyggelse i form av både villor och flerbostadshus. I planförslaget möjliggörs cirka 65 villatomter och cirka 50 andra bostäder i form av radhus eller lägenheter
Om- och tillbyggnad av skola i Mjölby
Avser renovering och tillbyggnad av Lagmansskolan i Mjölby kommun. I entreprenaden ingår även iordningställande av utemiljö. I tillbyggda delen ska bl.a nytt storkök upprättas. Nybyggnad ska utföras som ett PHI-passivhus och certifieras enligt PassiveHouse Classic.
Nya bostäder, centrumverksamheter och pendeltågsplattform i Mjölby
Kompletterande bebyggelse med bostäder och centrumverksamheter samt en ny pendeltågsplattform
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av flerbostadshus på del av fastigheterna Mjölby 40:6 samt Badet 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Området är ca 15 000 m2
Nybyggnad av skola i Mjölby
Ny skola i planområdet samt möjliggöra för bostäder i form av villatomter och flerbostadshus. Ca 13.5 hektar mark
Nybyggnad av målerihall i Mjölby
Nybyggnad av målerihall på ca 7000 kvm
Nybyggnad av f-6 skola i Mjölby
Nybyggnad av f-6 skola
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ny lastbilsparkering för ca 25 lastbilar intill Viringe
Utbyggnad av bostäder i Svartå strand, Mjölby etapp 2
Området söder om Nygatan och ASM, hela biten mellan ån och järnvägen bort till Järnvägsgatan. Mjölby 40:7 mfl
Nybyggnad av förskola i Mjölby
Nybyggnad av förskola
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
ca 3,5 ha verksamhetsmark.
Ny förskola i Mantorp
Förskola för 120 barn.
Förtätning av bostäder mm i Mjölby
ca 170 nya bostäder, möjlighet till utveckling av befintlig förskola
Nybyggnad av förskola i Väderstad
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av förskola i Skänninge
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/industribyggnad.
Rälsbyte längs Södra Stambanan mellan Mjölby-Norrköping
Delmängd 2023 ca 11 000 m räl ska vara klart 2023-11-30, delmängd 2024 ca 13 000 m räl ska vara klart 2024-11-30.
Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Bostäder i form av villatomter. Ca 13.5 hektar mark
Nybyggnad av ostlager i Mantorp
Nybyggnad av ostlager
Nybyggnad av exploatering för skola och bostäder i Mjölby
Exploatering för bostäder i form av villatomter och flerbostadshus. Ca 15 hektar mark
Nybyggnad av exploateringsområde i Väderstad, Mjölby
Exploatering för småhus och grupphus
Nybyggnad av bostäder i Trojenborg, V:a Skänninge
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Exploateringsområde för bostäder i Väderstad
Kommer sammanlagt att innehålla ca 70 bostäder i form av villor och rad/parhus
Exploateringsområde för bostäder i Mjölby
Exploatering för skola och möjliggöra för bebyggelse i form av både villor och flerbostadshus. I planförslaget möjliggörs cirka 70-80 villatomter och cirka 50 andra bostäder i form av radhus och flerbostadshus.
Exploatering för nya bostäder i Mjölby
Exploateringsområde för ca 100 bostäder och förskola
Nybyggnad av upplevelsecentrum i Väderstad
Mjölby kommun analyserar förutsättningarna för att etablera ett "Upplevelsecenter för mat" i kommunen. Upplevelsecentret ska erbjuda så intressanta utställningar och evenemang att besökare lockas från hela landet. Syftet med centret är dels att öka kompetensen kring den svenska livsmedelsproduktionen och - försörjningen hos allmänheten och dels utveckla besöksnäringen i Mjölby kommun och Östergötland. Reception, möteslokaler, shopping, restauranger och hotell är delar som utgör själva besökscentret.
Förläggning av OPTO kabel sträckan Stenkumla-Mjölby
Förläggning av multidukter inkl. skåp/brunnsplacering och skarvning av mikrokabel mellan Stenkumla-Runsala/Dunsjö och Degerö-Mjölby, samt blåsning av fiber för sträckan. Bandel: 522 (km-tal ca 214-292), 810 (km-tal ca 292-294 samt 260-261). Längd 80 km, varav 20 km redan med förlagd multidukt.
Ombyggnation vid korsningen i Mjölby
Ombyggnation korsningen Kungsvägen/Magasinsgatan. Det avser sträckan korsningen Kungsvägen-Magasinsgatan samt Magasinsgatan fram till Stora Torget.
Rivning av silo i Väderstad
Rivning av silo på ca 7 våningar och viss marksanering
Byte av tak på Östra tollstad kyrka
Byte av torntakets koppartak.
Renovering av inlastning i Mjölby
Ombyggnation av ingång med betonglagning av inlastningsgolv samt byta port med automatik.
Reparation av tak på Veta kyrka
Reparation av tegel/spåntak

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).