Alla planerade byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av bostäder i Svartå strand, Mjölby etapp 2
Detta område ligger mellan Lokstallarna och Järnvägsgatans bro över Svartå. Mjölby 40:7 mfl
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp etapp 2
Utbyggnad av Depot handelsplats med köpcentrum, ett vattenland, jumpyard, laserdome, minigolf och restauranger.
Nybyggnad av F-6 skola inkl idrottshall i Mjölby
Avser en ny 3 parallellig F-6 skola med tillhörande fullstor delbar idrottshall, tillagningskök samt utemiljö. Skolan dimensioneras för 630 elever. Projektet består av två huvudbyggnader – skola och idrottshall. Skolan uppförs i tre våningsplan och med huvudsakliga omfattningen basrum, studieyta, grupprum, specialsalar, matsal, tillagningskök och personalavdelning. Utvändiga miljön består av ny markplanering innefattande lekmiljö, dagvattenmagasin, fettavskiljare, reservvatten, förrådsbyggnader och lastkaj mm. Idrottshallen består av idrottslokal, omklädningsrum och utbildningslokaler mm. Ytor: Skolbyggnad ca 8100 m2 LOA samt Idrottshallens ca 1950 m2 LOA.
Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Skola och möjliggöra för bebyggelse i form av både villor och flerbostadshus. I planförslaget möjliggörs cirka 65 villatomter och cirka 50 andra bostäder i form av radhus eller lägenheter
Nya bostäder i Mjölby
Kompletterande bebyggelse med bostäder
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Utbyggnad av skola i Mjölby
Tanken är att det ska bli en 3 parallelig F-6 skola.
Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Nybyggnad av flerbostadshus på del av fastigheterna Mjölby 40:6 samt Badet 1.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av bostäder i Svartå strand, Mjölby etapp 2
Området söder om Nygatan och ASM, hela biten mellan ån och järnvägen bort till Järnvägsgatan. Mjölby 40:7 mfl
Nybyggnad av förskola i Mjölby
Nybyggnad av förskola
Förtätning av bostäder mm i Mjölby
ca 170 nya bostäder, möjlighet till utveckling av befintlig förskola
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
ca 3,5 ha verksamhetsmark.
Ombyggnad till bostäder i Mjölby
Omvandling av befintlig bebyggelse på fastigheten Mejeriet 1 till bostäder. Planområdet ligger mellan Kanikegatan, Prästgårdsliden och Bryggargränd.
Nybyggnad av lastbilsparkering i Mjölby
Ny lastbilsparkering för ca 25 lastbilar intill Viringe
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Ändrad användning av kontorshus till bostäder.
Nybyggnad av förskola i Skänninge
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/industribyggnad.
Nybyggnad av ostlager i Mantorp
Nybyggnad av ostlager
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Området ligger omslutet av Lundby industri- och verksamhetsområde och är en naturlig förtätningsyta för ändamålet. I dagsläget består området av idrottsområdet Lundbyvallen och kringliggande naturmark. Kommunen äger marken och har i dagsläget arrenderat ut idrottsplanerna. En förstudie har tagits fram för att hitta en alternativ lokalisering för idrottsverksamheten.
Nybyggnad av exploateringsområde i Väderstad, Mjölby
Exploatering för småhus och grupphus
Utbyte av kylmaskin, fjärrvärmecentral mm i ishall i Mjölby
Installationer för kyla och VVS ska bytas ut. Vidare skall ytskikt renoveras i undercentral och maskinrum. Ytskiktsrenoveringen kommer ske som sidoentreprenad.
Exploateringsområde för bostäder i Mjölby
Exploatering för skola och möjliggöra för bebyggelse i form av både villor och flerbostadshus. I planförslaget möjliggörs cirka 70-80 villatomter och cirka 50 andra bostäder i form av radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av upplevelsecentrum i Väderstad
Mjölby kommun analyserar förutsättningarna för att etablera ett "Upplevelsecenter för mat" i kommunen. Upplevelsecentret ska erbjuda så intressanta utställningar och evenemang att besökare lockas från hela landet. Syftet med centret är dels att öka kompetensen kring den svenska livsmedelsproduktionen och - försörjningen hos allmänheten och dels utveckla besöksnäringen i Mjölby kommun och Östergötland. Reception, möteslokaler, shopping, restauranger och hotell är delar som utgör själva besökscentret.
Exploatering för nya bostäder i Mjölby etapp 2
Exploateringsområde för handel, vårdboende mm
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager.
Byte av tak på Östra tollstad kyrka
Byte av torntakets koppartak.
Rivning av skyddsrum i industrihus i Mjölby
Rivning av del av industri-/lager.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).