Alla planerade byggprojekt i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Östergötland
Planer för tre vindkraftparker Skybygget, Högsjön och Klintaberget
Nya bostäder i Finspång
Ca 130 bostäder
Nybyggd grundskola i Finspång
Nybggande av grundskola i tätort.
Nybyggnad av bostäder i Finspång
Planen medger både flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Ca 150 bostäder totalt.
ROT renovering i flerbostadshus i Finspång etapp 3-5
Rot renovering av sammanlagt 270 lägenheter.
Nya bostäder och tillfartsväg i Finspång
ca 10-40 bostäder och ny tillfart till fastigheten Doktorn 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Finspång
14-15 lägenheter Nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnad och parkering
Tillbyggnad av hotell i Finspång
Hotell med bl a uthyrningsrum, restaurang, kök och altan. Eventuellt kan även mindre pool bli aktuellt.
ROT renovering i flerbostadshus i Finspång etapp 2
Rot renovering av sammanlagt 270 lägenheter. I denna etapp ingår det 50 st.
Nybyggnad av LSS boende i Finspång
Lss boende 12 platser.
Exploatering för bostadsområde i Finspång
Exploatering för bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Nytt bostadsområde i Finspång
Nytt bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Sanering av mark i Finspång
Sanering av fd kemtvätten
Byte av tak på punkthus i Finspång
Byte av tak på 3 st punkthus. Nanolfsvägen 16A-C
Sidoområdesåtgärder längs väg 51 mellan Svennevad-Finspång
Sidoområdesåtgärder på båda sidor av en 50 km lång sträcka.
Utbyggnad av gata och gc-väg i Finspång
Utbyggnad av lokalgata samt gång- och cykelväg
Tilläggsisolering i flerbostadshus i Finspång
Tilläggsisolering på vind/tak

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.