Alla planerade byggprojekt i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Bönnernviken, Finspång
250–350 nya bostäder. Inom området ska det även planeras för ett nytt kommunalt äldreboende på cirka 90 lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Östergötland
Planer för tre vindkraftparker Skybygget, Högsjön och Klintaberget
Nybyggnad grundskola i Finspång
Nybggande av grundskola i tätort.
Ny sträckning av väg 51 förbi Finspång
Ca 3 km ny väg. Tvåfältsväg, 2 nya korsningar.
Nya bostäder i Finspång
Ca 130 bostäder
Nya bostäder mm i Finspång
Utveckla området med flerfamiljshus, vård-/ omsorgsboende och skola/ förskola.
Nybyggnad av bostäder i Finspång
Planen medger både flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Ca 150 bostäder totalt.
Nya bostäder i Finspång
Se över byggrätter och utreda om det finns möjlighet att tillskapa ytterligare bostadstomter.
Nya bostäder och tillfartsväg i Finspång
ca 10-40 bostäder och ny tillfart till fastigheten Doktorn 9.
Nytt verksamhetsområde i Finspång
Tillskapa mer mark för verksamheter och handel i anslutning till förbifart Finspång.
Nytt industriområde i Finspång
Verksamheter (industri).
Nybyggnad av bostäder i Finspång
Nybyggnad av bostäder
Nybyggnad och rivning av kontor i Finspång
Nybyggnad av kontorsbyggnad samt rivning.
Exploatering för villatomter i Finspång
Exploateringsområde för 27 st villatomter.
Ombyggnad till bostäder i Finspång
Möjliggöra en omvandling av det befintliga hotellet till bostäder, butiks- och verksamhetslokaler.
Nybyggnad av personal, förrådsbyggnader och begravningsplatser i Finspång
Mark för begravningsändamål samt att tillskapa förråds- och personalbyggnader.
Till och ombyggnad av personallokal mm i Finspång
Till- och ombyggnad av personalbyggnad samt nybyggnad av maskinhall.
Utbyggnad av VA i Finspång
307 fastigheter
Exploatering för bostadsområde i Finspång
Exploatering för bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Nytt bostadsområde i Finspång
Nytt bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Utbyggnad av gata och gc-väg i Finspång
Utbyggnad av lokalgata samt gång- och cykelväg

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).