Alla planerade byggprojekt i Åtvidaberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 3 mfl
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 2
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nybyggnad av bostäder i Åtvidaberg
Planområdet är beläget väster om Nygård i Åtvidabergs tätort och sträcker sig från riksväg 35 i norr till järnvägen och Basthagen station i söder. Detaljplaneläggningen av Lindkullarna delas upp i tre etapper, där etapp 1 är den första. Det utpekade området för etapp 1 är cirka 22 hektar stort och beläget i anslutning till Basthagen station.
Nybyggnad av bostäder i Åtvidaberg
Planområdet är beläget väster om Nygård i Åtvidabergs tätort och sträcker sig från riksväg 35 i norr till järnvägen och Basthagen station i söder. Detaljplaneläggningen av Lindkullarna delas upp i tre etapper, där etapp 1 är den första. Det utpekade området för etapp 1 är cirka 22 hektar stort och beläget i anslutning till Basthagen station.
Nybyggnad av bostäder i Åtvidaberg
Planområdet är beläget väster om Nygård i Åtvidabergs tätort och sträcker sig från riksväg 35 i norr till järnvägen och Basthagen station i söder. Detaljplaneläggningen av Lindkullarna delas upp i tre etapper, där etapp 1 är den första. Det utpekade området för etapp 1 är cirka 22 hektar stort och beläget i anslutning till Basthagen station.
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 1
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 1
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 1
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbyggda hus i Åtvidaberg
Det aktuella planområdet innefattar ett obebyggt område på cirka 1500 kvadratmeter och två befintliga fastigheter.
Nybyggnad av bostäder i Åtvidaberg
Planområdet ligger längs med Järnvägsgatan och Bruksgatan, cirka 200 meter från Åtvidabergs torg. Planområdet är cirka 2,5 hektar och består av parkeringsytor, verksamheter, bostäder i kvarnen och gräsytor
Ombyggnad av kooperativa hyresrätter i Åtvidaberg, etapp 5
Ombyggnad av äldreboende, demensboende
Stambyte i flerbostadshus i Åtvidaberg
Projektet avser stambyte för 114 lägenheter.
Om- alt nybyggnad av avloppsreningsverk, Grebo
Alternativt byggs överföringsledning till Linköping.
Reparation och målning av plåttak på Yxnerums kyrka
Reparation av underbrädning och omläggning av plåttak på torn samt målning av plåttak på långhus.
Viltolycksreducerande åtgärder i Åtvidaberg
Åtgärder för att minska viltolyckorna i form av faunastängsel, färister och evakueringsmöjligheter längs väg 134 och väg 35.
Ny idrotts- och rekreationsanläggning i Åtvidaberg
Grebo Prästgård 1:43 och Melskog 1:1
Omläggning och tjärning av spåntak på Värna kyrka
Omläggning och tjärning av spåntak på långhus nordsida. Rödfärgning av klockbod.
Invändiga arbeten på brandstation i Åtvidaberg
Duschutrymme, inre ytskikt och kök
Upprustning av parker i Åtvidaberg
Bla utbyte av alléträd
Utvändiga arbeten på Hannäs Kyrka i Åtvidaberg
Underhåll av portar, tornfönster och ljudluckor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).