Alla planerade byggprojekt i Åtvidaberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 2
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 3 mfl
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 1
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nybyggnad av bostäder i Åtvidaberg
Planområdet är beläget väster om Nygård i Åtvidabergs tätort och sträcker sig från riksväg 35 i norr till järnvägen och Basthagen station i söder. Detaljplaneläggningen av Lindkullarna delas upp i tre etapper, där etapp 1 är den första. Det utpekade området för etapp 1 är cirka 22 hektar stort och beläget i anslutning till Basthagen station.
Nybyggnad av bostäder i Åtvidaberg
Planområdet är beläget väster om Nygård i Åtvidabergs tätort och sträcker sig från riksväg 35 i norr till järnvägen och Basthagen station i söder. Detaljplaneläggningen av Lindkullarna delas upp i tre etapper, där etapp 1 är den första. Det utpekade området för etapp 1 är cirka 22 hektar stort och beläget i anslutning till Basthagen station.
Nybyggnad av bostäder i Åtvidaberg
Planområdet är beläget väster om Nygård i Åtvidabergs tätort och sträcker sig från riksväg 35 i norr till järnvägen och Basthagen station i söder. Detaljplaneläggningen av Lindkullarna delas upp i tre etapper, där etapp 1 är den första. Det utpekade området för etapp 1 är cirka 22 hektar stort och beläget i anslutning till Basthagen station.
Nybyggnad av parhus i Åtvidabergs kommun etapp 1
Nybyggnad av parhus, 20 lägenheter.
Förtätning med bostäder i Åtvidaberg
Planområdet är beläget i Långbrott och omfattar fastigheterna Snickaren 1-9 och en del av Åtvidaberg 4:2 Planens syfte är i huvudsak att utöka möjligheterna för tillbyggnation av befintliga bostäder samt att undersöka möjligheterna till mindre förtätning i området.
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbyggda hus i Åtvidaberg
Det aktuella planområdet innefattar ett obebyggt område på cirka 1500 kvadratmeter och två befintliga fastigheter.
Nybyggnad av bostäder i Åtvidaberg
Planområdet ligger längs med Järnvägsgatan och Bruksgatan, cirka 200 meter från Åtvidabergs torg. Planområdet är cirka 2,5 hektar och består av parkeringsytor, verksamheter, bostäder i kvarnen och gräsytor
Ombyggnad av kooperativa hyresrätter i Åtvidaberg, etapp 5
Ombyggnad av äldreboende, demensboende
Om- alt nybyggnad av avloppsreningsverk, Grebo
Alternativt byggs överföringsledning till Linköping.
Stambyte i flerbostadshus i Åtvidaberg
Projektet avser stambyte för 114 lägenheter.
Ny idrotts- och rekreationsanläggning i Åtvidaberg
Grebo Prästgård 1:43 och Melskog 1:1
Nybyggnad av busshållplats i Åtvidaberg
Busshållplats vid Mårsäng
Invändiga arbeten på brandstation i Åtvidaberg
Duschutrymme, inre ytskikt och kök
Upprustning av parker i Åtvidaberg
Bla utbyte av alléträd

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).