Alla planerade byggprojekt i Åtvidaberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 1
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 2
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nybyggnad av bostäder i Åtvidaberg
Nybyggnad av 26 och 28 trygghetsbostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Åtvidaberg
Fastighet: - Fastighetsstorlek: 1 029 kvm - Byggrätt (bya): 360 kvm - Byggnadshöjd: 12 m
Nybyggnad av äldreboende i Åtvidabergs kommun
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer och äldreboende i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nybyggnad av industriområde i Åtvidaberg
Sockertoppens industriområde, nytt verksamhetsområde för del av Vrånghult, i nära anslutning till Fågelsångens verksamhetsområde.
Ombyggnad av kooperativa hyresrätter i Åtvidaberg, etapp 5
Ombyggnad av äldreboende, demensboende
Nybyggnad av kedjehus i Åtvidaberg
10 bostäder i form av kedjehus
Stambyte i flerbostadshus i Åtvidaberg
Projektet avser stambyte för 114 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Åtvidaberg
Tomt ca 1700 kvm. Byggrätt ca 340 kvm
Om- alt nybyggnad av avloppsreningsverk, Grebo
Alternativt byggs överföringsledning till Linköping.
Nytt konstgräs och garage mm vid fotbollsarena i Åtvidabergs kommun
Kopparvallen konstgräs, garage & omklädningsrum till personal
Invändig renovering på kommunhuset i Åtvidaberg
Nya kommunhuset, invändig renovering
Viltolycksreducerande åtgärder i Åtvidaberg
Åtgärder för att minska viltolyckorna i form av faunastängsel, färister och evakueringsmöjligheter längs väg 134 och väg 35.
Ny idrotts- och rekreationsanläggning i Åtvidaberg
Grebo Prästgård 1:43 och Melskog 1:1
Markarbete på industriområde i Åtvidaberg
Sockertoppens industriområde
Upprustning av parker i Åtvidaberg
Bla utbyte av alléträd
Upprustning av parker i Åtvidaberg
Bla utbyte av alléträd
Upprustning av parker i Åtvidaberg
Bla utbyte av alléträd

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).