Alla planerade byggprojekt i Nora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högstadieskola i Nora
Planer för nybyggnad av Nya Karlsängskolan och ska uppföras intill den befintliga Karlsängskolan. ca 500 elever.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Nora
Planer finns på eventuellt nybyggnad av vård- och omsorgsboende med ca 100 lägenheter i 2-4 våningar.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Nora
Möjlig option om 1 eller 2 år.
Nybyggnad av affär och bostäder, Nora
Området är planlagt som kvartersmark för detaljhandel restaurang, kontor och verksamheter och byggnader med en högsta byggnadshöjd om 9 meter. Areal Ca 4510 kvm,
Nybyggnad av bostäder i Nora
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Stensnäs i Nora tätort och att på platsen möjliggöra för nya bostäder, förskola och mindre verksamheter. Antal bostäder är uppskattat till ca 70-80 fördelat på småhus, rad- och parhus samt flerbostadshus. Ambitionen är att det ska finnas flera byggherrar i området.
Nybyggnad av särskilt boende i Nora
Planer finns för särskilt boende/ trygghetsboende på Åkerby Herrgård i Nora.
Ombyggnad av bostäder i Nora
Detaljplanen avser att omvandla ett kulturhistoriskt industriområde i Nora till ett omvandlingsområde som i huvudsak består av bostäder. Detaljplanen syftar även till nya stråk igenom området genom att förbättra möjligheter till gångvägar samt en strandpromenad för allmänt ändamål. Planen möjliggör även för en ny sträckning av bro över Hagbyån
Ombyggnad av befintliga lokaler till trygghetsbostäder i Nora
Avser ombyggnation av befintliga lokaler till trygghetsbostäder vid Åkerby Herrgård i Nora.
Nybyggnad av LSS boende, Nora
Planer för nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter
Nybyggnad av radhus och villor i Nora
Syftet med detaljplanen är huvudsakligen att möjliggöra för bostäder i form av radhus och villor på platsen.
Ev sanering vid fd sågverk i Nora kommun
Inom Objektet Stribergs före detta sågverk tillhör klass 1, enligt MIFO, och är högt prioriterat inom Länsstyrelsen i Örebro län. Objektet ligger strax nordväst om orten Striberg i Nora kommun.
Ombyggnad av teaterbiografen i Nora
Planer finns på om- och tillbyggnad av Teaterbiografen. Tillgänglighetsanpassning.
Tillbyggnad av industrihus i Nora
Tillbyggnad av industri, lagerbyggnad, ombyggnad befintligt.
Nybyggnad av verkstad i Nora
Projektet avser nybyggnad av smidesverkstad.
Exploatering inför nybyggnad av bostäder i Nora
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför byggnation av bostäder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).