Alla planerade byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Piteå
Avser nytt vattenverk i anslutning till Degeränget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i en tre- till fyravåningsskala. Ytan för delområdet är ca 18 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokaler mm i Piteå
Planer för tät bebyggelse där flerbostadshus kombineras med centrumsfunktioner som exempelvis butik, frisör, café och restaurang. Ytan för delområdet är ca 13 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i en tre- till femvåningsskala, men även stadsradhus i 2-3 våningar är tänkbara. Ytan för delområdet är ca 11 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser flerbostadshus och kontor i bottenvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planerna omfattar fyra huskroppar, med sex, åtta och tio våningar.
Ny- och tillbyggnad av punkthus i Piteå
Avser nybyggnad av ett punkthus, tillbyggnad av våningar på 2 st flerbostadshus, Matbutik i bottenplan samt parkeringsdäck. Detaljplan för pitholm 1:40 - tillbyggnad av två våningsplan på befintliga huskroppar, munksundsbo.
Utbyggnad och hållbarhetsförbättring av pappersbruk i Munksund, Piteå
Avser utbyggnad för utvinning/produktion av tallolja. Delas upp i 2 etapper. (Etapp 1, 2201212)
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus, villor och skola i Piteå
Avser 300 bostäder fördelat på både flerbostadshus, radhus/parhus och villa tomter. Men i huvudsak enbostadshus. Planen innefattar även en skola 0-7 för ca 300 elever.
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av ett våningsplan på alla hus. Befintliga flerbostadshus innefattar 3-5 våningar.
Renovering av mellanstadieskola i Öjebyn
Avser rivning av en befintlig byggnad samt nybyggnation av en tillbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Kommer utföras i 2 etapper med troligen 12 lägenheter i varje etapp.
Nybyggnad av skola i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Nybyggnad av idrotts/padelcenter i Piteå
Avser nybyggnad av idrottshus med gym och gymnastikhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus vid Västergatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planområdet är beläget i centrala Piteå, i närhet till stadskyrkan, läroverket, stadshotellet. Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål med möjlighet till kontors- och servicelokaler i bottenvåning.
Tillbyggnad av äldreboende i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Utbyggnad av skidanläggning i Piteå
Avser tillbyggnad av skidanläggning.
Anläggande av stugby vid Lindbäcksstadion i Piteå
Intill Lindbäcksstadion kommer ev en stugby att anläggas. Detta ingick tidigare i projekt 235460 men kommer att senareläggas.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av förskola i Böle, Piteå.
Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm mark. Rosviks industriområde ligger mellan Piteå och Luleå, ca 25 minuters bilfärd från centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnation av flerbostadshus innehållande 16 lägenheter och tillhörande carport.
Ny gc-väg/parallellväg längs E4 mellan Öjebyn-Norrfjärden
Ca 3 km lång väg för cykel och långsamtgående fordon. Ca 3,5 m bred väg med mötesfickor.
Nybyggnad av bostäder i Piteå
Villatomter, hyreshus mm
Nybyggnad av förskola i Piteå
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad och rivning av skola i Piteå
Avser ombyggnation och renovering av skollokaler. Rivningsarbete avser invändig rivning.
Ombyggnad av korsning i Piteå
Haraholmen/Havsbadsvägen
Renovering av tak på hotell i Piteå
Renovering av tak på Piteå stadshotell.
Plankorsningsåtgärder i Piteå
Förstärkt vägskydd. Km 51+704. Ljus- och ljudsignal ersätts med helbommar, en bomanläggning för bilväg och en separat för GC-väg.
Beläggning av väg 543 mellan Åträsk-Lillpite
Avser en sträcka på 7,8 km.
Stambyte i flerbostadshus i Piteå
Brädgårdsvägen 9 Bivägen 5 Radhusvägen 25
Nybyggnad av rondell i Piteå
Ny rondell vid Sundsgatan/Svartuddsvägen
Rivning av 0-6 skola i Piteå
Byggstart är beroende av att om och tillbyggnad av Christina skolan (2129438, 1599076, 2133754) går enligt plan.
Upprustning av utemiljö i Öjebyn
Viss gallring på området kommer att ske med ramavtalsentreprenör.
Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Takbyte på biblioteket.
Ventilationsbyte till FTX på flerbostadshus i Piteå
Avser byte av F-ventilation till FTX ventilation på flerbostadshus med ca 40 lgh.
Renovering av friidrottsanläggning vid LF Arena i Piteå
Avser totalrenovering av friidrottsanläggning. Innefattande ny beläggning på löparbana, renovering av hoppgrop och hinder mm. Mindre markarbete i anslutning till friidrottsbanan planeras utföras i samband med renoveringsarbetet.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lager, komplementbyggnad.
Renovering av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för renovering av tak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).