Alla planerade byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Piteå
Avser nytt vattenverk i anslutning till Degeränget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i en tre- till fyravåningsskala. Ytan för delområdet är ca 18 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokaler mm i Piteå
Planer för tät bebyggelse där flerbostadshus kombineras med centrumsfunktioner som exempelvis butik, frisör, café och restaurang. Ytan för delområdet är ca 13 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i en tre- till femvåningsskala, men även stadsradhus i 2-3 våningar är tänkbara. Ytan för delområdet är ca 11 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser flerbostadshus och kontor i bottenvåning.
Ny- och tillbyggnad av punkthus i Piteå
Avser nybyggnad av ett punkthus, tillbyggnad av våningar på 2 st flerbostadshus, Matbutik i bottenplan samt parkeringsdäck. Detaljplan för pitholm 1:40 - tillbyggnad av två våningsplan på befintliga huskroppar, munksundsbo.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus, villor och skola i Piteå
Visionen är ett område med radhus, parhus, fristående villor samt inslag av mindre flerbostadshus.
Utbyggnad och hållbarhetsförbättring av pappersbruk i Munksund, Piteå
Avser utbyggnad för utvinning/produktion av tallolja. Delas upp i 2 etapper. (Etapp 1, 2201180).
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av ett våningsplan på alla hus. Befintliga flerbostadshus innefattar 3-5 våningar.
Renovering av mellanstadieskola i Öjebyn
Avser rivning av en befintlig byggnad samt nybyggnation av en tillbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Kommer utföras i 2 etapper med troligen 12 lägenheter i varje etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus mm. i Piteå
Planen är att omvandla det gamla parkeringsdäcket till ett attraktivt område mitt i centrala Piteå. Målbilden är en mix av bostäder, verksamhetslokaler och umgängesytor samt en levande torgmiljö för möten, aktiviteter och evenemang.
Utveckling av Myrans fastighetsområde i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus vid Västergatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Planområdet är beläget i centrala Piteå, i närhet till stadskyrkan, läroverket, stadshotellet. Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål med möjlighet till kontors- och servicelokaler i bottenvåning.
Utbyggnad av skidanläggning i Piteå
Avser tillbyggnad av skidanläggning.
Tillbyggnad av skola/förskola i Piteå
Tillbyggnad av skola/förskola i Böle, Piteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnation av flerbostadshus innehållande 18 lägenheter och tillhörande carport.
Ny gc-väg/parallellväg längs E4 mellan Öjebyn-Norrfjärden
Ca 3 km lång väg för cykel och långsamtgående fordon. Ca 3,5 m bred väg med mötesfickor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ansökan om planbesked- byggnation av bostäder.
Nybyggnad av förskola i Piteå
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad och rivning av skola i Piteå
Avser ombyggnation och renovering av skollokaler. Rivningsarbete avser invändig rivning.
Stambyte i flerbostadshus i Piteå
Brädgårdsvägen 9 Bivägen 5 Radhusvägen 25
Beläggning av väg 543 mellan Åträsk-Lillpite
Avser en sträcka på 7,8 km.
Renovering av tak på hotell i Piteå
Renovering av tak på Piteå stadshotell.
Nybyggnad av 40 kV friledning mellan Pitsund-Jävre
Avser en ny 52 kV friledning mellan Pitsund och ställverket PT4411 Jävre, bredvid befintlig ledning. Uppdraget omfattar all materiel, uppförande, montage, idrifttagning och dokumentation av den nya ledningen. Befintlig ledning raseras av PiteEnergi i ett senare skede.
Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Takbyte på biblioteket.
Nybyggnad av rondell i Piteå
Ny rondell vid Sundsgatan/Svartuddsvägen
Rivning av 0-6 skola i Piteå
Byggstart är beroende av att om och tillbyggnad av Christina skolan (2129438, 1599076, 2133754) går enligt plan.
Upprustning av utemiljö i Öjebyn
Viss gallring på området kommer att ske med ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Avser nybyggnad av kontorshus samt komplementbyggnad.
Tillbyggnad av vårdhem i Piteå
Tillbyggnad av vårdlokaler.
Renovering av friidrottsanläggning vid LF Arena i Piteå
Entreprenaden omfattar renovering av friidrottsanläggning på LF-arena i Piteå.
Renovering av tak på flerbostadshus i Piteå
Planer finns för renovering av tak.
Åtgärder för vattenavrinning på flerbostadshus i Piteå
Vattenavrinning/hängrännor/stuprör.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).