Alla planerade byggprojekt i Pajala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 395 mellan Autio-Anttis
Ca 20 km lång sträcka. Breddning och förstärkning, nytt påfartsfält för trafik från väg 99 västerut, gc-bana vid Erkheikki, bulleråtgärder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Pajala
Nybyggnad av 23-30 vindkraftverk.
Nybyggnad av vägbro över Torne älv vid Autio
En tillfällig bro anläggs under tiden den nya byggs, ingår i denna upphandling. Stål- och betongbro. Ingår i Projekt Malmtransporter.
Nybyggnad av flygterminal i Pajala
Avser ny flygterminal.
Nybyggnad av badhus i Pajala
Avser nybyggnad av badhus.
Ombyggnad av väg 841 mellan Kivijärvi-Korpilombolo
Bärighetshöjande åtgärder, avvattning.
Exploateringsområde för enbostadshus i Haparanda
10-talet tomter. Beställare=markägare.
Nybyggnad av industriområde i Pajala
Ca 2 hektar färdig mark för industriområde. Ligger nordost om Torneälven.
Ny planskild passage vid Merasjärvi
Del av Junosuando-Svappavaara/Projekt Malmtransporter. Rörbro under väg 395 vid Kiruna kommuns skoterled i höjd med sjön Särkijärvi.
Åtgärdande av vattenfaunapassage/trumbyte i Pajala och Övertorneå kommuner
Huvuddel 1: Leipiöjoki väg 859 inom Pajala kommun, Huvuddel 2: Kulmunkijoki väg 857 inom Övertorneå kommun.
Förstärkning av bro över Kalix älv vid Nurmasuando NO Kääntöjärvi
BK4 åtgärd. Bron ligger 5 km NO Kääntöjärvi. Stålbro.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Pajala hälsocentral
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 106 på Pajala Hälsocentral. Konsult handlas upp tillsammans med projekt 2118194, 2118200 och 2118188.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).