Alla planerade byggprojekt i Jokkmokk

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Bangårdsförlängning i Murjek
Förlängning av mötesdriftplats; 870 meter nytt dubbelspår och 420 meter nytt enkelspår. Nya växlar. Upprustning av 980 meter mötesspår och 250 meter uppställningsspår, rivning av 650 meter spår.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sourva, Jokkmokk
Projektet omfattar 14 vindkraftverk.
Nybyggnad av industi och kontor i Jokkmokk
Fastigheten Björksta 1:15. Möjliggöra för verksamhet, kontor, verkstad eller industri på mark som tidigare är planlagd för skoländamål.
Nybyggnad av hotell i Jokkmokk
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för turistisk verksamhet i form av hotell- och serviceverksamhet inom planområdet.
Nybyggnad av industri i Jokkmokk
Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur på båda sidor om väg 45. Verksamheten är avsedd att bestå av elintensiv verksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Jokkmokk
Förslaget handlar om att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse.
Förstärkning av bro över Lagnäsån vid Varjekjokk SV Vuollerim
BK4 åtgärd. Bron ligger 3,5 km SV Vuollerim. Stålbro.
Utveckling av campingområde i Kvikkjokk
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vidareutveckling av befintlig husvagnscamping med ytor för uppställningsplatser, stugor för uthyrning samt servicefunktioner.
Nybyggnad av markmålbana i Jokkmokk
Avser avtäckning av jordmassor, sprängning och krossning. Schaktning för nybrytning av väg och byggande av väg med tillhörande slänter och diken samt ett antal trummor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).