Alla planerade byggprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av växthus, fiskodling och spillvärme-ledning i Gällivare
Avser nybyggnad av växthus för matproduktion och fiskodling. Som värms upp via spillvärme från Hybrit fossilfria stålproduktion.
Nybyggnad av vindkraftspark i Gällivare
Planer finns att etablera upp till 120 vindkraftverk. Projektet är tänkt att byggas vid kommungränsen mellan Gällivare och Bodens kommun, där merparten av vindkraftsparken är planerad att placeras i Gällivare.
Bangårdsförlängning i Nattavaara
Omfattar byggnation av 570 meter nytt tre-spår, 120 meter nytt dubbelspår och 6 nya växlar. I objektet ingår även upprustning av 880 meter mötesspår samt 200 meter uppställningsspår och rivning av 780 meter spår.
Bangårdsförlängning i Sikträsk
Förlängning av mötesspår. Spår 2 förlängs ca 350 meter. Spår 3 rustas upp och förlängs till 200 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Norska vägen; ca 220 lägenheter i 2 till 5 våningar.
Nybyggnad av F-6 skola i Gällivare
F-6 skola för 190 elever och gymnastikhall 18x36 m. Förskola med fem avdelningar för 90 barn, rsm-id 1434930
Ombyggnad av plankorsningar i Sikträsk
Ersättningsväg Plk 51758.
Nybyggnad av förskola i Repisvaara
Förskola med fem avdelningar för 90 barn.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Avser industritomter. Finns 3 tomter kvar till försäljning.
Nybyggnad av församlingshem, pastorsexpedition och kontor i Gällivare
Avser nybygge av nya kyrkans hus intill prästgården. Nya kyrkans hus planeras att bli 31x10 m och 2 våningar hög.
Tillbyggnad av förskola i Gällivare
Avser tillbyggnad av förskola.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten.
Nybyggnad av Kallbadhus/utomhuspool i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av kombinerat kallbadhus och utomhusbad.
Exploateringsområde för bostäder i Gällivare
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle.
Nya bostäder i Gällivare
Planer för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av torg i Gällivare
Nybyggnad av torg, Vassara Torg i Gällivare.
Nytt industriområde i Gällivare
Planer för nya industritomter.
Ombyggnad av värmeanläggning på flygplats i Gällivare
Avser ombyggnad av värmeanläggning på Lapland airport.
Tillbyggnad av förskola i Gällivare
Avser utökning av 1 avd på Hakkas förskola.
Anläggande av ytor utanför Kunskapshuset i Gällivare
Upphandling omfattar dels ytor i direkt närhet till Kunskapshuset, dels en del av ytorna i det kommande Torgprojekt som skisserats i det av kommunen antagna gestaltningsprogrammet för Vassare torg. Avsikten är att färdigställa tillräckligt mycket som behövs för att få en fungerande logistik runt Kunskapshuset samtidigt som den stora markparkeringen, det framtida torget, kan nyttjas under de år som bygget av Multiaktivitetshuset pågår.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Ny rörbro över Tsåkesjåkkå
Åtgärdande av vandringshinder.
Rivning av stall och manege i Gällivare
Avser rivning av gammalt stall och manege.
Nybyggnad av parkering i Gällivare
Avser nybyggnad av parkering.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Gällivare sjukhus
Avser byte av ventilationsaggregat i J och H huset på Gällivare sjukhus. Konsult handlas upp tillsammans med projekt 2118194, 2118188 och 2118202.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov tillbyggnad kontor.
Ombyggnad av gata i Gällivare
Ombyggnad Storgatan - Hantverksgatan.
Loftgångsrenovering på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att på totalentreprenad genomföra loftgångsrenovering golv-väggar-tak på Lasarettsgatan 47.
Nybyggnad av billackering i Gällivare
Nybyggnad av billackering/plåtverkstad.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Gällivare
Avser renovering av 34 st balkonger på 4 huskroppar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).