Alla planerade byggprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av växthus, fiskodling och spillvärme-ledning i Gällivare
Avser nybyggnad av växthus för matproduktion och fiskodling. Som värms upp via spillvärme från Hybrit fossilfria stålproduktion.
Nybyggnad av vindkraftspark i Gällivare
Planer finns att etablera upp till 120 vindkraftverk. Projektet är tänkt att byggas vid kommungränsen mellan Gällivare och Bodens kommun, där merparten av vindkraftsparken är planerad att placeras i Gällivare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Norska vägen; ca 220 lägenheter i 2 till 5 våningar.
Bangårdsförlängning i Nattavaara
Omfattar byggnation av 570 meter nytt tre-spår, 120 meter nytt dubbelspår och 6 nya växlar. I objektet ingår även upprustning av 880 meter mötesspår samt 200 meter uppställningsspår och rivning av 780 meter spår.
Bangårdsförlängning i Sikträsk
Förlängning av mötesspår. Spår 2 förlängs ca 350 meter. Spår 3 rustas upp och förlängs till 200 meter.
Nybyggnad av F-6 skola i Gällivare
F-6 skola för 190 elever och gymnastikhall 18x36 m. Förskola med fem avdelningar för 90 barn, rsm-id 1434930.
Ombyggnad av plankorsningar i Sikträsk
Ersättningsväg Plk 51758.
Nybyggnad av församlingshem, pastorsexpedition och kontor i Gällivare
Avser nybygge av nya kyrkans hus intill prästgården. Nya kyrkans hus planeras att bli 31x10 m och 2 våningar hög.
Nybyggnad av affärshus i Gällivare
Nybyggnad av handel/varuhus.
Tillbyggnad av förskola i Gällivare
Avser tillbyggnad av förskola.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten.
Nybyggnad av LSS-boende i Gällivare
Nybyggnad av LSS-boende, 6+1 lgh.
Ombyggnad av LSS-boende i Gällivare
Ombyggnad av LSS-boende, 7-8 lgh.
Nybyggnad av Kallbadhus/utomhuspool i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av kombinerat kallbadhus och utomhusbad.
Ombyggnad av värmeanläggning på flygplats i Gällivare
Avser ombyggnad av värmeanläggning på Lapland airport.
Nybyggnad av dagvattenreningsanläggning i Gällivare
Avser nybyggnad av dagvattenreningsanläggning.
Nybyggnad av FA-deponicell vid avfallsanläggning i Gällivare
Entreprenaden omfattar mark och VA-arbeten samt anläggande av geomembran för ny deponicell för farligt avfall vid Kavahedens deponianläggning.
Nybyggnad av IFA-deponicell vid avfallsanläggning i Gällivare
Entreprenaden omfattar mark och VA-arbeten samt anläggande av geomembran för ny deponicell för icke farligt avfall vid Kavahedens deponianläggning.
Nytt industriområde i Gällivare
Planer för nya industritomter.
Nya bostäder i Gällivare
Planer för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av torg i Gällivare
Nybyggnad av torg, Vassara Torg i Gällivare.
Nybyggnad av billackering i Gällivare
Nybyggnad av billackering/plåtverkstad.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Ny rörbro över Tsåkesjåkkå
Åtgärdande av vandringshinder.
Rivning av stall och manege i Gällivare
Avser rivning av gammalt stall och manege.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Gällivare sjukhus
Avser byte av ventilationsaggregat i J och H huset på Gällivare sjukhus.
Nybyggnad av parkering i Gällivare
Avser nybyggnad av parkering.
Tillbyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov tillbyggnad kontor.
Ombyggnad av gata i Gällivare
Ombyggnad Storgatan - Hantverksgatan.
Loftgångsrenovering på flerbostadshus i Gällivare
Entreprenaden avser att på totalentreprenad genomföra loftgångsrenovering golv-väggar-tak på Lasarettsgatan 47.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Gällivare
Avser renovering av 34 st balkonger på 4 huskroppar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).