Alla planerade byggprojekt i Uppvidinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk i Uppvidinge
Projektet Hökanäs-Hovgård ligger i Uppvidinge kommun, cirka fem mil nordöst om Växjö och cirka en mil sydöst om Åseda. Riksväg 37 passerar cirka tre kilometer norr om projektområdet. Området i sig består i huvudsak av produktionsskog med inslag av mindre sjöar och myrmarker. I omgivningen finns spridd bebyggelse med mindre odlingslandskap. Samråd med myndigheter och allmänheten hölls under sommaren 2020. Då projektet i dagsläget bedöms som politiskt svårframkomligt avvaktar SR Energy vidare process med att ansöka om tillstånd. Området anses fortsatt intressant och lämpligt för vindkraft.
Breddning av väg 941 mellan Lillagården-Stenbrohult
Breddning till ca 6,5 meters bredd, ca 7 km lång sträcka.
Nybyggnad av industri i Uppvidinge
Område finns för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av demensboende i Älghult
Avser nybyggnad av demensboende med utrymme för hemsjukvård och hemtjänst. Befintlig byggnad på aktuell fastighet, Häradsvägen 30, rivs inkl. markarbeten. BTA ca 3000 Kvm. En liten del av det befintliga äldreboendet ska rivas. Resten avser nybyggnation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åseda, Uppvinge kommun
1 flerbostadshus efter Järnvägsgatan
Nybyggnad av flerbostadshus i Åseda
Huset som tidigare stod placerat på Kexholm 17 drabbades av en brand och huset gick ej att rädda. Nu finns planer för uppförande av ett lägenhetshus på fastigheten.
Nybyggnad av bostäder i Uppvidinge
Avser nybyggnad av bostäder i Nottebäck.
Nybyggnad av marklägenheter i Lenhovda
Avser nybyggnad av 6 marklägenheter i en huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åseda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ev sanering av mark vid glasbruk i Uppvidinge kommun
Ev sanering av mark vid glasbruk.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Uppvidinge kommun
Utredningar behövs. Inga bidrag har ännu beviljats till en ev. sanering.
Ev marksanering vid glasbruk, Uppvidinge kommun
Eventuell sanering av förorenad mark ska göras.
Sanering av glasbruk i Kronobergs län, Uppvidinge Kommun
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk.
Ev sanering av glasbruk Kronobergs län, Uppvidinge Kommun
Avser eventuell sanering av mark vid Lindshammars glasbruk i Lindshammar.
Ev marksanering vid glasbruk i Rydefors, Uppvidinge kommun
Avser eventuell sanering av mark vid glasbruk.
Ev sanering av förorenad mark vid Johantorps glasbruk
Medel har beviljats från Naturvårdsverket.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Lenhovda
Objektet omfattar om- och tillbyggnad av ICA Nära i Lenhovda. Tillbyggnaden kommer bland annat att innehålla teknikutrymmen, kundtoalett, kallager, kontor, kylrum och returrum, samt ny inlastning. Butikens layout ska ändras vilket medför att en ny entré ska byggas. Arbeten innefattar även rivning av skärmtak, emballagerum, väderskydd med fjärrvärmecentral mm.
Sanering av förorenad mark vid Rust Hunter, Uppvidinge kommun
Förstudie pågår. Medel har erhållits från Naturvårdsverket.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).