Alla planerade byggprojekt i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning och AT konvertering sträckan Alvesta-Älmhult
Kontaktledningsupprustning på Alvesta rangerbangård ingår.
Nybyggnad av triangelspår och mötesspår i Alvesta
Ca 400 meter långt triangelspår samt ett mötes-/förbigångsspår vid vid Blädingevägen. Järnvägskorsningen på Blädingevägen (väg 126) i Alvesta byggs om till en planskild korsning.
Nybyggnad av bostäder i Aringsås, Alvesta
Planer finns för nybyggnad av 50-80 bostäder. Det kommer bli ett varierat bostadsområde med olika typer av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av bostäder, handel, verksamheter, kontor, park, natur och gata.
Nybyggnad av bostäder i Torne, Alvesta
Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för bostäder i södra Torne. Planen ger möjlighet att uppföra bostäder med en byggnadshöjd på 8 meter.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Alvesta
Detaljplanen ska möjliggöra handelsverksamhet.
Nybyggnad av par- och radhus i Alvesta
Avser nybyggnad av 26 bostäder i par- och radhusform i Spåningslanda, Alvesta.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Alvesta
Bygglov för nybyggnad av 16st gruppbyggda hus.
Ombyggnad av Stjärnhuset i Alvesta
Objektet avser ombyggnad av Stjärnhuset i Alvesta, ett flerbostadshus som även innehåller två kontorsplan och en källare med skyddsrum. Renoveringen omfattar: Tilläggsisolering och byte av fasader, Nytt tak med takavvattning, plats för nytt fläktrum, Nya fönster, fönsterdörrar, inredningar och partier, Ny hiss, Helrenovering av ytskikt, Helt nya installationer, Nytt miljöhus och Ny dränering och markplanering.
Nybyggnad av bostäder i Moheda
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Planområdet uppgår till 3600 m2 och är beläget i centrala Moheda
Nybyggnad av kontor och personalutrymmen i Alvesta
Nybyggnad av kontor och personallokal. Rivning av personalbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Alvesta
Avser nybyggnad av 2 radhus och 9 parhus. Sammanlagt 26 bostäder som ska byggas.
Nybyggnad av skatepark i Alvesta
Upphandlingen avser byggnation av skatepark i centrala Alvesta. Skateparken kommer att upphandlas i två delar varav denna del avser själva byggnationen av skateanläggningen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).