Alla planerade byggprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad för mellanlagring av kärnavfall i Simpevarp, Oskarshamn
Mellanlagring av kärnavfall. Bilfinger Noell GMBH kommer att sköta själva inkapslingsprocessen.
Ev Nybyggnad av hockeyarena i Oskarshamn
Planer finns för nybyggnation av en ny hockeyarena för IK Oskarshamn. Publikkapaciteten skulle uppgå till ca 4500 åskådare i den nya hallen.
Ombyggnad av väg 37/47 mellan Århult/Lagmanskvarn-Oskarshamn södra tpl
Utbyggnad till mötesfri 2+1 väg. En ny sträckning av väg 37/47 mellan Århult och trafikplats Oskarshamn södra för att avlasta trafikplats Oskarshamn Centrum på E22.
Nybyggnad av F-9 skola i Oskarshamn
Planer finns för nybyggnad av F-9 skola i Oskarshamn. Den nya skolan behöver ha plats för mellan 900-975 elever. På området ska det även finnas plats för en fullstor idrottshall. Byggplats ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Planer finns för nybyggnad av ett nytt kvarter i Oskarshamn - Gråsparven. Husen kommer att byggas i 3-4 våningsplan.
Nybyggnad av industri, Oskarshamn
Nybyggnad av kapselfabrik för montering av kopparkapsalar.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Figeholm, Oskarshamn
Området omfattar ca 6 hektar exploaterbar mark, med en total högsta tillåtna byggnadsarea på 8 000 kvadratmeter och en begränsning till max två våningar. Detaljplanens tydliga ambition – som kan göra området både speciellt, originellt och extra naturanpassat – är att det endast får uppföras ”skogshus” eller ”kreativhus”.
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder intill Forum i centrala Oskarshamn. En marksanering skall göras på id: 2191224
Nybyggnad av träningshall för ishockey i Oskarshamn
Ny ishockeyhall. Byggstart uppskattas till 2024.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Nybyggnad av parhus i Oskarshamn
Nybyggnad av 9 parhus med 18 lägenheter. Exploatering finns på id: 1595423
Invändig renovering av hotell i Oskarshamn
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ledningsarbeten vid Oskarshamn
+130 kV SVP-OHN S I o II flytt pga SVK Ekhy-Nyb
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadstomter i Påskallavik. Området ligger i centrala Påskallavik. Planområdet utgörs av en areal på cirka 9 000 kvm.
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen. Detaljplaneändring kommer att krävas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Inget pågående projektarbete.
Nybyggnad av reningsverk och VA i Klintemåla, Oskarshamn
Totalt i projektet ingår ca 3400 m ledningsschakt land, ca 2500 m förläggning av sjöledning samt komplett uppförande av ett minireningsverk med tillhörande infiltrationsbädd. I samband med projektet ingår det även schakt och fyllningsarbeten för elledningar och fiberledning samt gatubelysning.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 1
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Marksanering för bostäder i Oskarshamn
En marksanering skall göras inför byggnation av bostäder på id: 2188830
Nybyggnad av kontor i Oskarhamn
Planer finns på att bygga kontor och samlingslokal.
Rivning av vattenverk i Påskallavik
Finns ingen tidsplan.
Nybyggnad av bro till Badholmen i Oskarshamn
Uppskattad byggstart och kostnad. Träbro.
Nybyggnad av gc-väg i Oskarshamn
Omfattning och byggstart oklart.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Nybyggnad av reservvattentäkt i Fårbo
Hänger ihop med id: 1214182.
Utbyggnad av gc-väg i Oskarshamn, etapp 3
Avser utbyggnad av ca 450 meter av gång och cykelbana med tillhörande gatuombyggnad och omläggning av vatten- och avloppsledningar. Objektets läge: i Svalliden i västligaste delen av Oskarshamns tätort.
Nybyggnad av toalettbyggnader till badplatser i Oskarshamn
I Åsvallesund kommer byggnaden vara ca: 20 kvm och bestå av toalett, omklädning, städförråd och en latrintömningsstation för husbilar. Byggnaden vid Badvägens badplats kommer att vara något mindre och ha något färre funktioner.
Luftbehandlingsåtgärder vid Oscarsgymnasiet
Luftbehandlingsåtgärder på gymnasiet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).