Alla planerade byggprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftledning mellan Nybro-Hemsjö
Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning. Ledningen blir ca 90 km.
Nybyggnad av vindkraftspark i Nybro kommun
Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Grindtorpet” i Nybro kommun. Området är beläget ca 12 km norr om Alsterbro i Kalmar län. Projektområdet är cirka 5,5 km2 stort och bedöms kunna rymma upp till 15 vindkraftverk med en höjd om maximalt 300 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av 70 lägenheter.
Byte luftledning i Nybro
130 kV SSM-OFSV linbyte.
Nybyggnad av hyresrätter i Nybro
Nybyggnad av 35 hyresrätter.
Ny planskildhet för gång- och cykeltrafik i Nybro
Befintlig korsning väg 558/Mineralvägen stängs, väg 558 dras i en ny sträckning längre västerut.
Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny 22/11kV transformator i Nybro kommun
Avser en ny 22/11kV transformator med märkeffekt 10 MVA ONAN. i station H2 Mejslen som ersättning för en befintlig transformator.
Byte luftledning i Nybro
130 kV OFSV-NBO linbyte.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Nybyggnad av parhus i Nybro
5 parhus med 10 lägenheter.
Sanering av förorenad mark vid glasbruk, Nybro kommun
Avser sanering av förorenad mark ska göras vid glasbruk.
Ny bro över kommunal väg och järnväg i Nybro
Bro över kommunal väg (Järnvägsgatan) och järnväg.
Nybyggnad av förvaltningslokal i Nybro
Nybyggnad av personal och servicebyggnad.
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Sanering av förorenad mark i Nybro
Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Nybro
Avser nybyggnad av radhus med 2 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).