Alla planerade byggprojekt i Hultsfred

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Hultsfred
Planer för etablering av vindkraft (12 verk) i Hultsfreds kommun.
Nybyggnad av vindkraftpark i Hultsfred
Planer finns för uppförande av 16 vindkraftverk med totalhöjd på 270 m i Hultsfred kommun, 3 mil sydväst om Hultsfred och ca 6 km söder om Virserum.
Nybyggnad av vindkraftpark i Ryningsnäs, Hultsfred
Planer finns för eventuellt framtida vindkraftspark i ett område ca 3 km öster om Ryningsnäs. Antal verk är ännu okänt.
Förnyelse av infrastrukturen i Rosenfors, Hultsfred
Projektet fokuserar på förnyelse av infrastrukturen i Rosenfors och har döpts till Rosenfors Innovation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hultsfred
Tomten ligger centralt nedanför det gamla biblioteket och här kommer nya bostäder att byggas.
Nybyggnad av äldreboende i Hultsfred
Nybyggnad av äldreboende ca 400 kvm
Ombyggnad av äldreboende i Hultsfred
Ombyggnad av äldreboende
Ny och ombyggnad av konferensanläggning mm i Hultsfred
Upprustning och igångsättning av befintlig kraftstation i Brännebro/Gullringen samt skapande av det enda Glashotellet i världen som ligger i ett vattenfall och en naturlig mötesplats för de som är intresserade av kulturmiljöer och energiframställning.
Förtätning med bostäder i centrala Hultsfred
Planer finns för att öka byggrätten samt byggnadshöjden för att kunna förtäta med bostäder på Kvarteret Sämjan. Antal lägenheter är ännu ej fastställt. Avser Hultsfred 3:1, Sämjan 5 och Sämjan 1.
Ev sanering av förorenad mark i Hultsfred
Under 2019 och 2020 genomförde SGU en schaktsanering av förorenade massor ovan grundvatten. Den kvarvarande föroreningen förekommer under grundvattenytan på fastigheten Husbyggaren 6, samt del av nuvarande Husbyggaren 5 och är föremål för projektets aktuella inriktning.
Ombyggnad av Stångådalsbanan sträckan Hultsfred-Blomstermåla
Omfattar 3 åtgärder; Målilla-Tillingeby, Målilla samt Rynningsnäs/Kvarntorpsvägen.
Nybyggnad av park i Hultsfred
Parken kommer att ligga där medborgarhuset låg tidigare.
Tillbyggnad ventilationshus mm i Hultsfred
Tillbyggnad av ventilationshus, byte av ventilation, undertak och belysning.
Putslagning på Virserums kyrka
Yttre putslagning på torn, fasad och portaler.
Utbyte av gångbro i Högsby
Utbyte av gångbro.
Höjning av spår vid Hagelsrum mellan Hultsfred-Målilla
Klimatanpassning för att minska risken för översvämmningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).