Alla planerade byggprojekt i Borgholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Ekerum
Omfatttar hotellprojekt med 200 dubbelrum, konferenslokaler med plats för 400 personer, spa, restaurang m m.
Nybyggnad av villatomter i Borgholm
Avser nybyggnad av 110 byggrätter/villatomter i Borgholm. Exploateringen kan komma ske i etapper med start 2023.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Borgholm
Sanering av mark kommer genomföras på 1199131.
Nybyggnad av bostäder i Ekerum, Borgholm
Planer finns för nybyggnad av ca 25 stycken bostadsrättslägenheter.
Renovering av Ölandsbron, etapp 2 och 3
Utbyte av brons skyddande tätskikt under beläggningen på lågbrodelen, betongreparationer på underbyggnaden.
Nybyggnad av reningsverk i Borgholm
Borgholm 11:45 bygglov för nybyggnad av processhus reningsverk.
Nybyggnad av bostäder i Borgholm
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att utveckla området för bostadsändamål och att utveckla Sandviks samhälle. Den tilltänkta exploateringen ses som en naturlig utveckling av Sandviks samhälle och ytterligare årsring till befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Oklar omfattning. Kostnadsuppgift saknas. Uppskattad start.
Markberedning för villabebyggelse i Borgholm
Markberedning för bostadstomter, villabebyggelse. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet.
Tillbyggnad av hotell i Borgholm
Böda kronopark 2:114 tillbyggnad av hotell, 40 rum.
Exploatering av mark i Borgholm
Sanering av mark kommer genomföras på 1199131.
Om- och tillbyggnad av begravningskapell i Borgholm
Ny fjärrvärme och fläktsystem, flytt av kök mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Ombyggnad av vind till större lägenheter, 2-3 stycken samt omläggning av tak.
Nybyggnad av annex i Borgholm
Nybyggnad av café och hotellannex.
Ombyggnad av församlingshus i Borgholm
Ombyggnad av kök, wc och installation/ändring av hiss i samlingslokaler.
Rivning av samlingslokal i Borgholm
Rivning av samlingslokaler på Gullvivan 8 och Gullvivan 11.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).