Alla planerade byggprojekt i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Vetlanda
I Madhagen-Norget-Nässja planerar man för Vetlandas nya stadsdel och bostadsområde. Exploatering Id: 2156961
Nybyggnad av bostäder i Vetlanda
Nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av badhus i Vetlanda
Planer för nybyggnad av badhus i Vetlanda
Nybyggnad av vindkraftverk i Korsberga
Planer för nybyggnad av vindkraftverk, Ca 13 verk.
Nybyggnad av idrottshall i Vetlanda
Planer finns för nybyggnation av idrottshall där utegymmet idag ligger, bredvid Hasses Sportcenter. Detta för att skolorna i Vetlanda behöver en större idrottshall för att alla elever ska få de idrottstimmar som finns på schemat när Mogärdehallen rivs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av punkthus i fyra våningar. Kommer byggas i etapp med Id 1529378
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk.
Nybyggnad av industri och kontor, Vetlanda
Avser nybyggnad av industri med kontor i 2 plan, Trucken 11 Vetlanda.
Tillbyggnad av lager i Vetlanda
Planer för tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av vårdhem i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lss boende. Avser nybyggnad av ett LSS boende med 6 st lägenheter, verksamhetslokaler, personaldel samt miljöbyggnad. Även ny markanläggning på fastigheten med uteplatser, parkeringsplatser samt 1 st laddstolpe för el-bilar.
Stam och ROT renovering i flerbostadshus ,Vetlanda
Avser stam och ROT renovering i flerbostadshus, samt en påbyggnad. Norra Bollgatan 9-11 i Vtelanda.
Till- och ombyggnad av förskola i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av förskola med en avdelning innehållande ett allrum, två lekrum, entré, ett skötrum och två WC, samt en personaldel med personalrum rektorsrum, kapprum
Nybyggnad av bostadsrätter i Ramkvilla
Finns planer för enbostadshus anpassade för äldre. Kan även bli villatomter .
Exploatering av nytt område i Vetlanda
Exploatering av bostadsområde, Madhagen-Norget-Nässja . Nybyggnad Id 2149934
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Planer för uppförande av 2 verk ,
Nybyggnad av teknikhus och biodamm i Vetlanda
Avser rivning av betongbassänger och befintligt Teknikhus. Byggnation av nytt Reningsverk inklusive Teknikhus. Sanering av slam/förorenade massor i damm 1. Anläggande av ny dammvall i damm 1. Erforderliga inkopplingar mellan gamla och nya systemet gällande spillvatten, dricksvatten och el
Rivning av kontor m.m i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för kontor, samlingslokal och bostäder.
Byte av sandfilter i bassäng , Vetlanda
Avser byte av sandfilter i en av bassängerna vid Vetlanda badhus

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).