Alla planerade byggprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anstalt i Värnamo
Anstalt med cirka 250 platser
Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Nässjö-Vaggeryd-Värnamo
Elektrifiering och ombyggnad för höjd hastighet.
Nybyggnad av polishus i Värnamo
Avser nybyggnad av polishus väster om Malmövägen vid södra infarten till Värnamo. Polishuset ska innehålla lokaler för lokalpolisområdets medarbetare samt specifika utredningsgruppen som arrestverksamhet och polishundar. Nöbbele 7:2, Nöbbele 7:5 samt Rörstorp 6:31
Nybyggnad av fotbollsarena på Ljussevekaområdet, Värnamo
Nybyggnad av fotbollsarena, tillfartsväg och parkering för ca 300 bilar med ca 10 laddstolpar. Arenan kommer att ha 4 läktare för totalt 6300 personer, huvudbyggnad med restaurang, pressrum, omklädningsrum, kiosker samt kansli med gym och sjukgymnastik. Värnamo fotbollsarena, del av Ljusseveka 2:1.
Nybyggnad av hotell i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av hotell med ca 140 hotellrum.
Nybyggnad av förbifart vid Bor
Ombyggnad till mötesfri väg. Ny förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planerat projekt. Ca 200 lgh. Finns 2 förslag: Campus el Trädgårdsstaden. Exploatering. 1615870
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Planer för ombyggnad av kommunhuset/stadshuset i Värnamo.
Nybyggnad av radhus i Värnamo
Planer för nybyggnad av 6 radhus på 131 kvm för­delade på tre plan och resterande 12 radhus på 98 kvm fördelade på två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, 4 våningar. Brf Livets Träd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 47 lägenheter samt en gästlägenhet. Brf Stjärnhusen Värnamo.
Förstudie för nybyggnad av viadukten, Värnamo
Planer finns för nybyggnad av viadukt i Värnamo. Den gamla viadukten var tänkt att renoveras men förstudie för att bygga ny har påbörjats.
Rivning och nybyggnad av bostäder i Värnamo
Detaljplanen syftar till att befintlig fastighet på Aftonfalken 1 i Värnamo rivs för att möjliggöra för ca 60 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Helmershus
Planerat projekt. Ca 80 bostäder, förskola och flerbostadshus. Exploatering: 1615868
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-60 lägenheter i 3 huskroppar.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Ulås-Bredasten
Flerfältsväg. Breddning och mittseparering ca 3,5 km. Ombyggnad av trafikplats. Viltstängsel.
Nybyggnad av simhall eller bassängyta i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av simhall.
Ombyggnad av kontorslokaler i Värnamo
Avser ombyggnad av kontorslokaler
Nybyggnad av bostäder och centrumändamål i Värnamo
Planen syftar till att möjliggöra en centrumförtätning med centrumändamål och bostäder.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Planer för genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Nybyggnad av parkeringshus i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus i centrala Värnamo. Upptagen i investeringsbudget 2023-2027
Nybyggnad av flerbostadshus på Värnamo Väster
Avser att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av trygghetsboende med ca 28 lägenheter, gemensam altan, bibliotek, vinterträdgård, sällskapsrum, garage mm.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Tillbyggnad av industri i Värnamo
Planer finns för tillbyggnad av industri 2500 kvm för produktion.
Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo
Omfattar ny pumpstation och råvattenledning i Värnamo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter fördelat i två huskroppar
Exploatering av verksamhetsområde i Helmershus
Avser exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad: 1172211
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Planer för ombyggnad av högstadieskola.
Ombyggnad av befintligt storkök m.m vid Värnamo sjukhus
Avser ombyggnad av storkök och ett nytt- och ombyggnad av befintligt dagrum. Även åtgärder och förnyelse av befintliga installationer bland annat med ny centralkyla med koldioxid som köldmedium. Innan ombyggnad skall ett provisoriskt kök och personalrum upprättas på plan 3.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av förskolan med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Planer för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Värnamo
Exploatering av bostadsområde.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar sträckan Värnamo-Halmstad
Ombyggnad/utbyte av 5 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik; Västra järnvägsgatan, Parkgatan, Skeppshult, Brogatan och Kärda längs bandel 732.
Ny luftledning utanför Värnamo
50kV VMON-ABYT anslutning ny station Bredasten
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, samt rivning.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Avser förhandsbesked för nybyggnad av 6 st enbostadshus, Rolstorp 5:2.
Ombyggnad och renovering av kök, Enehagens skola, Värnamo
Planer för ombyggnad och renovering av kök.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Tidiga planer för ombyggnad av Rydaholms skolan, Värnamo.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 5
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 3
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 2
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 1
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Tillbyggnad av butik i Värnamo
Tillbyggnad av butik samt toaletter.
Byte av kylmaskin i ishall, Värnamo kommun
Avser byte av kylmaskin , ishall Värnamo kommun.
Ombyggnad av ishall i Värnamo
Avser ombyggnad av omklädningsrum, samt installation av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändring av ventilation.
Dränering av fotbollsplaner i Ljusseveka, Värnamo
Värnamo kommun ska på totalentreprenad låta utföra dränering respektive slitsdränering av fotbollsplaner på Ljusseveka, Värnamo. Dränering ska utföras på Ljusseveka plan 4, slitsdränering ska utföras på Ljusseveka plan 2 och 3.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).