Alla planerade byggprojekt i Tranås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder samt trygghetsboende i Tranås
Avser nybyggnad av 68 lägenheter. Lägenheterna består av 20 hyresrätter, 39 trygghetsboende (kooperativ hyresrätt), samt nio äganderätter (takvåning)
Nybyggnad av gymnasieskola i Tranås
Planer finns för en ny gymnasieskola i 1-2 huskroppar, 2-3 våningar och 5000-6000 kvm.
Nybyggnad av grundskola i Norraby, Tranås
Ny skola för årskurs F-6, ca 400 elever, samt idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Tranås
Planen möjliggör motsvarande 36 tomter för villor samt fyra större tomter för grupphus eller bostadsrätter. Planområdet omfattar ca 6,4 ha och är beläget ca 3,6 km nordost om Tranås centrum Exploatering Id 1654622
Nybyggnad av bostäder i Tranås
Planens syfte är att möjliggöra bostäder på fastigheten Falken 6. Syftet är att utöka befintlig byggrätt gällande yta och höjd med möjlighet till centrumändamål i bottenvåningen för att anpassas till dagens efterfråga. En ny detaljplan kommer tillåta en byggnadshöjd på 13,5 meter vilket inrymmer 4 våningar inklusive förhöjd bottenvåning.
Nybyggnad av bostäder i Tranås
Avser nybyggnad av 36 lägenheter i 3 hyreshus (2,5-plan). Tilldelad från markanvisning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås
Avser nybyggnad av höghus i Hamnparken, etapp 2. Huset blir 7 våningar med 28 lägenheter, 4 lägenheter i varje plan.
Nybyggnad av bostäder i Tranås
Planer finns för nybyggnad av 20-25 st hyresbostäder.
Ombyggnad av fördelningsstation i Tranås
Avser ombyggnad och komplettering av fördelningsstationen STOERYD. Befintligt 145 kV utomhusställverk byggs om och kompletteras med nya apparater nytt transformatorfack och ny 140/46 kV transformator. (Beställaren tillhandahåller krafttransformatorn i entreprenaden). Befintligt 52 kV ställverk byggs om och kompletteras med nya apparater och nollpunktsbildare och reaktor.
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Projektet avser att bygga till befintligt industribyggnad med 3500 m2.
Byte av tak på parhus i Tranås
Planer finns för byte av tak.
Sanering av mark i Sommen
Geoundersökningar är utförda. Ansöker om medel hos Naturvårdsverket. Oviss byggstart och kostnad.
Exploatering för nytt industriområde i Tranås, etapp 3
Avser exploatering av nytt industriområde. Planerat projekt efter 919561.
Inköp av krafttransformator i Tranås
Avser upphandling av Krafttransformator 145/52 kV, 50MVA till driftfärdigt skick.
Målning av fasad på miljöhus och förråd , Tranås
Avser målning av förråd och miljöstation vid flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Tranås
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Nybyggnad av gaslager i Tranås
Rivning samt nybyggnad gaslager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tranås
Ändrad användning kontor till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tranås
Ändrad användning lokal till lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.