Alla planerade byggprojekt i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhallen i Nässjö
Avser nybyggnad av simhall med bassäng 25x25 meter, omklädningsrum. När den nya simhallen står klar ska den befintliga rivas.
Nybyggnad av bostäder, Västra staden i Nässjö
Planer finns för nybyggnad av stadsdel i centrala Nässjö, viktig målsättning med den nya stadsdelen är att knyta ihop Nässjös västra stadsdelar, Åker och Målen, samt handelsområdet Almenäs med stadskärnan. Området är ca 3 ha. Området byggs ut etappvis.
Planer för ny stadsdel Västra staden, Nässjö
Planer finns för nybyggnad av stadsdel i centrala Nässjö, viktig målsättning med den nya stadsdelen är att knyta ihop Nässjös västra stadsdelar, Åker och Målen, samt handelsområdet Almenäs med stadskärnan. Området är 10 ha. Området byggs ut etappvis.
Nybyggnad av järnvägsspår i Forserum
Utbyggnad med ett tredje tågspår samt justering av ställverk och växlar.
Nybyggnad av bostäder, Nässjö
Planer nybyggnad av ca 50 lägenheter i 3 huskroppar i Kv Gjutaren.
Nybyggnad av bostadsområde i Nässjö
Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse och skolbebyggelse i ett område söder om Vattenverksgatan och Vallgatan och norr om Södra vägen.
Elektrifiering av järnväg mellan Nässjö-Eksjö
Elektrifiering av banan med ett BT-system, rivning av en växel och stickspår i Ormaryd. Ca 20 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus Västra staden i Nässjö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, butik, trafikskola mm i Nässjö
Detaljplanen upprättas för att utöka byggrätten för bostäder och även möjliggöra för uppförandet av butik, restaurang och trafikskola. Bakgrunden är att Lasses trafikskola önskar etablera sig i nya lokaler närmre Brinellgymnasiet och i samband med detta tas ett helhetsgrepp om ett större område. Planområdet är beläget i området Runneryd i norra delen av Nässjö stad, strax söder om Brinellgymnasiet.
Nybyggnad av logistikanläggning i Nässjö
Tidigt skede. Avser nybyggnation av logistikfastighet på fastighet Lagret 2 i Nässjö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Planer för nybyggnad av hyresrätter på kv Krusbäret & kv Lingonet i Nässjö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Nässjö
Planer för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Området i centrala Forserum planläggs för bostäder, och tanken är att det ska bebyggas med flerbostadshus. Exploatering Id: 2030474
Nybyggnad av kontor Västra staden i Nässjö
Planer finns för nybyggnad av arkiv.
Exploatering av stadsdel Västra staden, Nässjö
Planer finns för nybyggnad av stadsdel i centrala Nässjö, viktig målsättning med den nya stadsdelen är att knyta ihop Nässjös västra stadsdelar, Åker och Målen, samt handelsområdet Almenäs med stadskärnan. Området är 10 ha. Området byggs ut etappvis.
Ombyggnad av bangård i Nässjö
Upprustning av kontaktledningar och växlar.
Byte av 10kV-ställverk mm i Nässjö
D91 Hallhult. Nytt 10 kV ställverk.
Om- och tillbyggnad av motionsgård i Lövhult, Nässjö kommun
Avser ombyggnad och renovering av motionsgård samt nybyggnad av servicebyggnad till Lövhults camping.
Ombyggnad av korridorer vid skola i Nässjö
Option 2: El- och byggarbete i bef. korridorer och trapphus i Hus 1. option 1: 2114514 Option 3: 2114521 Om- och tillbyggnad finns på Id 1611217
Upprustning av utemiljö vid skola i Nässjö
Option 3: Upprustning av utemiljö. option 1: 2114514 Option 2: 2114516 Om- och tillbyggnad finns på Id 1611217
Nybyggnad av LSS-boende i Nässjö
Avser nybyggnad av gruppbostad med 6 lägenheter i ett plan, gemensamhetsytor och personalutrymmen.
Ombyggnad av avfarter till Forserum
Avfarterna från väg 31/40/47 till Forserum. Samfinansiering mellan Nässjö kommun och Trafikverket.
Nybyggnad av konstgräsplan i Nässjö
Planer för nybyggnad av konstgräsplan fullt stor vid Skogsvallen, Nässjö.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd, etapp 2 mfl
4 mil lång sträcka. BEST och markåtgärder ingår.
Sluttäckning av deponi i Nässjö Etapp 2 - 5
Avser utförande av sluttäckning av deponin vid Boda Avfallsanläggning Etapp 2 -5. Etapp 1: Id 2264004 Etapp 3: Id 2264019 Etapp 4-5: Id 2264020
Sluttäckning av deponi i Nässjö Etapp 3 - 5
Avser utförande av sluttäckning av deponin vid Boda Avfallsanläggning Etapp 3-5. Etapp 1: Id 2264004 Etapp 2: Id 2264018 Etapp 4-5: Id 2264020
Sluttäckning av deponi i Nässjö Etapp 4 och 5
Avser utförande av sluttäckning av deponin vid Boda Avfallsanläggning Etapp 4-5. Etapp 1: Id 2264004 Etapp 2: Id 2264018 Etapp 3. Id 2264019
Förläggning av elkablar i Nässjö
Avser förläggning av två nya 52 kV kabelförband mellan Station Muggebo och kabelstolpe vid Brinellgymnasiet i Nässjö.
Renovering av tegelfasad på vattentornet i Nässjö
Avser renovering av fasad samt murar vid vattentornet i Nässjö.
Utbyggnad av GC-väg mellan Mariagatan och Resecentrum i Nässjö
Upptagen i kommunens planer för utbyggnad av centrum.
Installation av ny biobädd vid avloppsreningsverk i Malmbäck
Planer för ny biobädd vid avloppsreningsverket, Malmbäck.
Installation av laddstolpar flerbostadshus i Nässjö
Installation av laddstolpar för elbil samt ladd station för elcyklar.
Utvändig renovering Forserums kyrka
Planer finns för renovering av fasadputs på kyrka.
Installation av solceller vid flerbostadshus i Nässjö
Planerat projekt. Installation av solceller på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).