Alla planerade byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av akutmottagning mm i Eksjö
Avser ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i Eksjö. Omfattar akutmottagning samt daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Nybyggnad av väg 40 förbi Eksjö
Ny väg söder om Eksjö tätort med omväxlande ett respektive två körfält. Ny väglängd är 7,2 km.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns för nybyggnad av bostäder intill Trädgårdsstaden. Fastigheten består just nu av garagebyggnader.
Nybyggnad av bostäder l i Eksjö
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av demensboende i Eksjö
Planer finns för nybyggnation av ett demensboende i Eksjö. Olika platser har utretts. Beslut om att bygga på Kvarnarp, söder om Lupingatan har tagits. Demensboendet ska inrymma ca 60 platser.
Anslutning till kommunalt VA i Mycklaflon m fl, Eksjö
Avser schakt, styrd borrning, anläggning och återställning för vatten- och tryckavloppsledningar från Gummarpsnäset - Bellö, totalt ca 11000m
Sanering av mark i Mariannelund
Projektet ligger stilla. Provtagningar kommer att göras i egen regi. Oklar när saneringsarbete kommer att utföras. Uppskattad framflyttad byggstart. Marktäckning el. bortschaktning av massor
Tillbyggnad av trygghetsboende i Eksjö
Planer finns för tillbyggnad med en våning på trygghetsboendet Snickaren.
Till- och ombyggnad av sänghiss och utegård i Eksjö
Avser tillbyggnad av sänghiss samt ombyggnadsåtgärder i anslutning av hissanslutning i varje våningsplan. Ombyggnad av markyta för inbyggd rastgård för patienter.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Avser ombyggnad av kontor för Eksjöbostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad på befintlig byggnad. Tillbyggnaden kommer att bli på 2 fastigheter med 200 samt 400 kvm.
Ombyggnad av storkök i Eksjö
Avser ombyggnad av storkök och kapprum samt uppsättning av plank och byte av tak och fönster på taket.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Planer finns för stamrenovering.
Omläggning av tak på teknikhus och kallförråd, Fortifikationsverket
Avser byte av befintligt tak på teknikhus 213 och kallförråd 79, totala takytan är ca 3500 kvm.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö centrum
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd
Tillbyggnad av butik i Eksjö
Avser tillbyggnad av servicebutik rasta.
Tillbyggnad av församlingshus i Eksjö
Avser tillbyggnad med ny entré vid församlingshem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Planer för att göra om lokal till tre lägenheter.
Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Avser ändrad användning, frisörsalong till samlingslokal för ungdomar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).