Alla planerade byggprojekt i Härjedalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2 objektnummer 925467. Projektets omfattning kan ej anges. Uppskattad kostnad och byggstart. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen), Bert Karlsson från Skara och fastighetsbolaget Diös. Totalt ca 2 miljarder för 4 etapper.
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 4
Planerat projekt efter etapp 2 objektnummer 925467. Projektets omfattning kan ej anges. Uppskattad kostnad och byggstart. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen), Bert Karlsson från Skara och fastighetsbolaget Diös. Totalt ca 2 miljarder för 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Avser markarbete och iordningställande av tomter i Funäsdalen. Dessa kommer att styckas av till försäljning.
Ny sträckning av E45 mellan Rengsjön-Älvros
Projektet avser 7,7 km ny sträckning med mitträcke mellan Regnsjön och Älvros med anslutning till väg 84 vid Älvros. Ca 3 års byggtid.
Tillbyggnad av fjällanläggning i Lofdalen
Avser tillbyggnad av fjällanläggning. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björnrike, Vemdalen
Avser nybyggnad av bostäder mitt i backen i Björnrike, med närhet till Björnrike torg och Blästervallen. Totalt i kvarteret kommer det byggas 117 bostäder.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Sveg
Avser nytt avloppreningsverk som byggs på samma plats som befintlig anläggning. Processen beräknas bestå av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsverket ska även inrymma, verkstad, förråd, kontor och omklädning mm. Reningsverket beräknas vara i drift senast under 2034.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björnrike, Vemdalen
Avser nybyggnad av bostäder mitt i backen i Björnrike, med närhet till Björnrike torg och Blästervallen. I den första etappen byggs 60 bostäder. Totalt i kvarteret kommer det byggas 117 bostäder.
Nybyggnad av fritidshusområde, Björnrike
Avser 49 nya tomter för bostäder i form av friliggande småhusbebyggelse (en- och tvåbostadshus). Erforderlig infrastruktur tillskapas inom planområdet.
Nybyggnad av fritidsvillor i Lofsdalen, etapp 2
Avser nybyggnad av fritidshus. Etapp 1 - 2164149.
Nybyggnad av hälsocentral i Funäsdalen
Planer finns för nybyggnation av hälsocentral i Funäsdalen. Byggplats ej fastställd.
Nybyggnad av fritidsvillor i Lofsdalen, etapp 10
Avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidsvillor i Lofsdalen, etapp 9
Avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidsvillor i Lofsdalen, etapp 1
Avser nybyggnad av fritidshus. Etapp 2 - 2164158.
Nybyggnad av fritidsvillor i Lofsdalen, etapp 3
Avser nybyggnad av fritidshus. Etapp 2 - 2164158.
Nybyggnad av fritidsvillor i Lofsdalen, etapp 4
Avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidsvillor i Lofsdalen, etapp 5
Avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidsvillor i Lofsdalen, etapp 6
Avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidsvillor i Lofsdalen, etapp 7
Avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidsvillor i Lofsdalen, etapp 8
Avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av avloppsreningsverk inkl. ny utloppsledning samt va-ledningar i Vemdalen
Planerat projekt, nybyggnation av avloppsreningsverk placerat i Björnrike inkl. ny utloppsledning för 15 000 – 20 000 personer. Processen beräknas bestå av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsverket ska även inrymma, verkstad, förråd, kontor, omklädning och övernattning mm. Reningsverket beräknas vara i drift senast under 2027.
Om- tillbyggnation eller nybyggnad av vattenverk i Funäsdalen
Planerat projekt, en ny vattenförsörjning ska uppföras som omfattar hela Funäsdalsområdet (Funäsdalen, Ljusnedal, Tänndalen, Hamra, Fjällnäs, Bruksvallarna och Ramundberget) och ska preliminärt dimensioneras för ca 35 000 personer.
Nybyggnad av va-ledningar samt pumpstationer i Vemdalen
Planerat projekt, nya avloppsledningar från befintlig pumpstation (mellan Vemdalen by och Vemdalsskalet), förbi Vemdalen by till det nya reningsverket vid Björnrike samt eventuell ledning från Björnrikes nuvarande avloppsreningsverk. I samband med förläggning av nya avloppsledningar skall även nya ledningar för dricksvatten förläggas. För både avlopp och vatten ska olika typer av pumpstationer anläggas. Den totala sträckan från den befintliga pumpstationen till det nya reningsverket är ca 13 km.
Nybyggnad av allaktivitetshall i Vemdalen, etapp 2
Avser nybyggnad av aktivitetshall med centralt läge i Vemdalen. En fullstor hall som möjliggör många olika aktiviteter. Förutom hallen kommer byggnaden att innehålla en entréhall med café, ungdomsverksamhet, omklädningsrum och en del yta för framtida behov. Akustiska åtgärder kommer att vidtas för att möjliggöra olika evenemang som mässor, konserter och teater.
Om- och tillbyggnad av bostadshus för LSS-boende i Sveg
Om- och tillbyggnad av bostadshus för LSS-boende med 12 lgh, rivning av bostadshus, nybyggnad av komplementbyggnad samt markarbeten.
Nybyggnad av bostäder på Klockarfjället i Vemdalen
Brf Nääsbacken 1 är ett kommande projekt med äkta ski-in/ski-out till den alpina skidåkningen Nybyggnation av bostadsrätter som avser 4 huskroppar med 4 lgh i vardera hus. Totalt 16 lgh.
Beläggning av väg 84 sträckan riksgräns Norge-Vemdalen
Justering + slitlager, värmebeläggning.
Nybyggnad av stugby i Vemdalen
Nybyggnad av 8 fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:170, 56:171, 56:173, 56:174
Om- tillbyggnation eller nybyggnad av vattenverk i Funäsdalen
Planerat projekt, en ny vattenförsörjning ska uppföras som omfattar hela Funäsdalsområdet (Funäsdalen, Ljusnedal, Tänndalen, Hamra, Fjällnäs, Bruksvallarna och Ramundberget) och ska preliminärt dimensioneras för ca 35 000 personer.
Nybyggnad av vattenverk samt va-ledningar i Lofsdalen
Planerat projekt, nybyggnation av ett vattenverk dimensionerat för ca 10 000 personer. Nytt miljötillstånd kommer att krävas och tillståndsansökan är inte påbörjad. Preliminär byggstart 2028. Samt nya huvudledningar för avlopp och dricksvatten för att koppla på de nya anläggningarna ovan på befintligt distributionsnät samt att eventuellt bygga ihop Lofsdalens by, Strådalen och Västvallen.
Nybyggnad va-ledningar samt pumpstationer i Funäsdalen
Planerat projekt, nya huvudledningar för avlopp och dricksvatten mellan Ramundberget och Bruksvallarna om ca 8 km. Ledningarna ska samförläggas. För både avlopp och vatten ska olika typer av pumpstationer anläggas. Ska färdigställas till 2026.
Nybyggnad av va-ledningar samt pumpstationer i Funäsdalen
Planerat projekt, nya huvudledningar för avlopp och dricksvatten mellan Tänndalen och Funäsdalens nya avloppsreningsverk om ca 13 km. Ledningarna ska samförläggas och består delvis av sjöledning. För både avlopp och vatten ska olika typer av pumpstationer anläggas
Beläggning av väg 514 sträckan Vsk 84-Vemdalen
Infräsning + beläggning halvvarm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Nybyggnad av flerbostadshus.
Beläggning på väg 296 mellan X-länsgräns-Ytterhodgal
Justering/lappning, beläggning varmt.
Nybyggnad av lokal i Vemdalen, etapp 3
Tidigt skede. Planer för kommersiella lokaler.
Om- och tillbyggnation av avloppsreningsverk i Funäsdalen
Planerat projekt, komplettera det befintliga avloppsreningsverket med tillhörande färdiga personalbyggnaden med nya anläggningar såsom ytterligare kontor, övernattningsmöjligheter och konferensrum mm. Eventuellt kommer huvuddelen även omfatta byggnation av mottagningsanläggning för externt slam samt eventuella andra kompletteringar av reningsverket.
Nybyggnad av stugby Tänndalen
Bygglov för nybyggnad av 30 st fritidshus, Funäsdalen 23:48,23:49,23:50,23:51,23:52, 23:53,23:71,23:72,23:73.
Byte av krafttransformatorer i Lofsdalen och Kvarnforsen
Avser leverans, utbyte, uppställning samt spänningssättning av 2 st krafttransformatorer 46/22 kV i Lofsdalen, Härjedalen. Vid avrop av option 1 ska befintlig LDN T1 flyttas och installeras i Kvarnforsen, Härjedalen.
Tillbyggnad av restaurang i Vemdalen
Tillbyggnad av restaurang.
Om, till- eller nybyggnad av avloppsreningsverk i Lofsdalen
Planerat projekt, om- och tillbyggnad av befintlig anläggning alternativt genom att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Omfattningen är ca 10 000 pe. Nytt miljötillstånd kommer att krävas och tillståndsansökan är inte påbörjad. Preliminär byggstart 2028. "
Nybyggnad av centrumhus och parkeringsdäck i Funäsdalen
Projektet omfattar uppförande av två våningar parkeringsdäck samt 4 våningar för handel, hotell och lägenheter. Detaljplan beviljad för projektet. Nybyggnaden är färdigprojekterad. Prislappen för projektet och dess nedlagda arbete är 2 miljoner + markkostnad ca 4 miljoner. Telefonnummer till Anders Danielsson är 070-7328240 och mobile/cellphone USA 001 954-612-2850. e-mail: anders@bysmycket.se eller anders@jewelryhomes.com.
Underhåll av bro över Ljusnan vid Hedeviken
Betongreparationer, bättringsmålning, utbyte av övergångskonstruktioner, ev utbyte slitlager.
Nybyggnad av konstgräsplan i Ytterhogdal
Avser nybyggnad av konstgräsplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).