Alla planerade byggprojekt i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ca 300 lägenheter.
Utbyggnad av lager på Sönneräng, Ullared
Utbyggnad av Gekås Ullared AB:s centrallager på Sönneräng i Ullared.
Nybyggnad av handel- och kontorslokal i Falkenberg
Planer finns på 20000-25000 kvm handelsyta för bla sällanköpshandel och livsmedelsförsäljning samt eventuellt kontorslokaler.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola samt förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 105 lägenheter.
Utveckling av Glommens hamn i Falkenbergs kommun
Planer finns för utveckling av Glommens hamn, med större möjligheter att komplettera befintlig småbåtshamn och fiskehamn med mer verksamheter inom besöksnäring, som restaurang, handel, hotell, vandrarhem eller liknande. Samt kompletterande bostadsbebyggelse i angränsning till hamnområdet.
Nybyggnad av kontor och verksamhet i Falkenberg
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor och verksamheter på fastigheterna Faktorn 3 och 4. Inom Faktorn 4 medges även vård. Del av Faktorn 2 inkluderas i den nya planen för att möjliggöra för eventuell framtida fastighetsreglering, då den delen idag används som parkering för Faktorn 4. Även del av den kommunalägda fastigheten Slätten 1:1 i planområdets sydvästra del inkluderas då marken är ianspråktagen för parkering.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 75 lägenheter med handel i bottenplan i 4 huskroppar med 4-5 våningar med garage i souterängplan samt rivning av bostadshus, kontorsbyggnad och garage. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Skrea, Falkenbergs kommun
Planer finns för nybyggnation av ca 200 nya bostäder vara ca 110-140 lägenheter i flerbostadshus, knappt 30 rad-/kedjehus och drygt 50 villor samt en förskola.
Nybyggnad av motell i Ullared
Planer finns för nybyggnad av ett motell bestående av 5 byggnader och 60 lägenheter i centrala Ullared.
Sanering av hamn i Falkenberg
Under granskning. Avser sanering av förorenad hamn.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ca 60 lägenheter i fler- och enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder och handel och kontor i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrättslägenheter i två huskroppar med 6-9 våningar.
Nybyggnad av kontors- och industriverksamhet i Falkenberg
Byggnation av kontorsverksamhet tillsammans med industri.
Nybyggnad av handelsområde vid Skreamotet, Falkenberg
Skåneporten Fastigheter har fått möjligheten att utveckla området intill E6 vid avfart 50, Skreamotet, i Falkenberg.
Nybyggnad av kök och matsal i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal samt lokaler för restaurangskolan vid gymnasiet.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Planer finns för nybyggnation av flerbostadshus i den nya stadsdelen Bacchus i Falkenberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Antal lägenheter ej fastställt.
Total ombyggnad i Falkenberg
ÄFS- Ätrafors Tot ombyggnad, deln Uniper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Planer finns för ett sexvåningshus på Hjortsberg i Falkenberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 3
Befintlig byggnad på tomten måste rivas innan någon byggstart kan ske. Lamellhus om ca 36 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Planer finns för nybyggnation av förskola på Västra Gärdet i Falkenberg.
Nybyggnad av förskola på Tröingeberg, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar. Har tidigare ingått i objektnummer 1194774. Budgeterat till 2025-2027.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 31 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 7 parhus Hästen 14,19,17,24,26,16,22.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 11 parhus.
Detaljplan för service, bostäder och förskola i Falkenberg
Detaljplan för service, bostäder och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Hör ihop med id: 2113782
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Projektet hör ihop med id: 2111885
Upprustning av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet ämnar renovering på fastigheterna Sloalyckan 1 (Utmarksvägen 7A, 7B, 7C, 9D, 9E, 9F), Sloalyckan 2 (Utmarksvägen 1A-E, 3 A-C, 5A-H), Stöveln 1 (Utmarksvägen 11 A -11 B, 13A-13B) och Stöveln 2 (Utmarksvägen 15A- 15B, Västgötavägen 13 A-13D) med totalt 227 lägenheter belägna i Falkenbergs kommun. Syftet med projektet är att höja standarden för befintliga lägenheter för att bibehålla god förvaltning och sunda boenden. Föregående etapp Hus F har objekt nr 942099.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenbergs centrum
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av kök och matsal i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal till skolan. Budgeterat till 2026-2027.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av bostäder. Cirka 14 radhus med 35-40 lägenheter totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, Falkenberg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus som kommer vara beläget sydost om Falkenbergs centrum, vid södra infarten.
Nybyggnad av aktivitetshall för idrott i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av aktivitetshall för idrott vid skola. Projektet ligger planerat i budget för 2022-2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tröinge ängar, Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter i 2 huskroppar i 4 resp.5 plan.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter, rivning befintliga byggnader.
Ny gc-port samt ombyggnad av ramper längs väg 767 vid Tröingeberg
Ny gång- och cykeltunnel under väg 767 (gamla E6), breddning av väg 767 för att anlägga accelerations- och retardationsfält, nya på- och avfartsramper.
Nybyggnad av bostäder i i Tröingeberg, Falkenberg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektet omfattning är ej fastställd, kan röra sig om minst 8 lägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Nybyggnad av processrening i Falkenberg
Nybyggnad av byggnad för processrening som kommer ligga kopplad i direkt anslutning till Mycrorenas livsmedelsfabrik.
Ombyggnad av äldreboende i Vessigebro, Falkenberg
Ett förslag har tagits fram på en ombyggnad av 22st lägenheter till ca 16-17 st. Ökat utrymme för att stämma in med dagens standarder.
Nybyggnad av kedjehus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 4 st kedjehus.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Avser nybyggnad av kontor.
Dränering samt invändigt underhåll av Getinge kyrka , Getinge
Avser renovering och åtgärder av invändiga ytskikt och ickebärande konstruktioner, fuktsanering, åtgärder på tak, samt dränering. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Förhandsbesked är sökt för tidiga planer gällande ev nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av mobiltorn i Falkenberg
Nybyggnad av ett mobiltorn i Falkenberg i turiststaden Skrea.
Ombyggnad av spillvattenpumpstation i Falkenberg
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation försedd med reservkraft. Befintliga byggnader rivs, endast grundkonstruktion till pumpstation behålls. Reservkraft, el- och styrutrustning samt rör och pumpar byts ut.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).