Alla planerade byggprojekt i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Ljusne-Söderhamn
11 km. Utbyggnad i befintlig sträckning.
Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Kringlan-Ljusne
Ca 20 km lång sträcka mellan Kringlan i Gävle kommun (Axmartavlan) och Ljusne i Söderhamns kommun.
Nybyggnad av vindkraftverk i Södra Bottenhavet
Svea Vind Offshore planerar en etablering av vindkraftsparken Sylen i Södra Bottenhavet, cirka 50 km öster om Söderhamn i Sveriges ekonomiska zon. Område: Södra Bottenhavet Antal vindturbiner: Maximalt 347 st Höjd: Max 350 meter Uppskattad årlig elproduktion: 29 TWh
Nybyggnad av vindkraftverk utanför Söderhamn
Tillstånd sökt hos Mark- och miljödomstolen att uppföra en havsbaserad vindkraftspark på Storgrundet i Gävle och Söderhamns kommun. Inom ramen för ansökan planeras upp till 51 vindkraftverk med högsta totalhöjd om 290 m.
Nybyggnad av vindkraftverk i Söderhamns kommun
Antal vindturbiner: 30-62. Höjd: 250-300 meter. Uppskattad årlig elproduktion: 2,2 TWh. Området för den planerade vindkraftsparken ligger i Östersjön utanför Söderhamn.
Nybyggnad av vindkraftverk i Söderhamns kommun
Antal vindturbiner: Maximalt 103 stycken. Höjd: Maximalt 350 meter. Uppskattad årlig elproduktion: 7,9 TWh. Området för den planerade vindkraftsparken ligger i Östersjön utanför Söderhamn.
Ny stadsdel i Söderhamn, etapp 2 mfl
Söderhamn planerar att bygga en ny stadsdel runt Resecentrum under namnet Söderhamnsporten. Etapp 1: 1238531.
Ny stadsdel i Söderhamn, etapp 3 mfl
Söderhamn planerar att bygga en ny stadsdel runt Resecentrum under namnet Söderhamnsporten. Etapp 1: 1238531.
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 1
Entreprenörer på etapp 1 har option på etapp 2.
Nybyggnad av e-metanolfabrik i Söderhamn
Nybyggnad av e-metanol fabrik i Ljusne-Vallvik
Nybyggnad av äldreboende i Söderhamn
BJC Group har i samverkan med Wellbo Fastigheter tilldelats markanvisning för trygghetsboendet efter en markanvisningstävling. Totalt kommer projektet att omfatta omkring 50 moderna lägenheter av hög kvalitet, anpassade för en äldre målgrupp. Utöver lägenheter för ett självständigt boende får trygghetsboendet också gemensamma lokaler där de boende kan välja att äta tillsammans eller ha andra gemensamma aktiviteter. Under några timmar per vecka finns servicepersonal tillgänglig.
Nybyggnad av skolkök i Söderhamn
Avser nybyggnation av produktionskök på Staffangymnasiet i Söderhamn.
Nya bostäder i Söderhamn
MW Bostad har tecknat markanvisningsavtal för 2 områden i Söderhamn, Kv Väster 6:1 och Kv Järpen. Tillsammans blir det omkring 60 lägenheter centralt i Söderhamn med ån som närmsta granne intill Oxtorget.
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1: 1131948.
Nybyggnad av vätgasstation i Vallvik, Söderhamn
Tillsammans med Lhyfe och ABB planerar Skyborn att bygga en av Europas största vätgasanläggningar. Projektet, som kallas SoutH2port, skulle kunna producera ca 240 ton vätgas per dag eller 88 000 ton årligen. Anläggningen planeras att byggas i etapper och kan vara i full drift i samband med att vindkraftpark Storgrundet står klar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
MW Bostad har tecknat markanvisningsavtal för 2 områden i Söderhamn, Kv Väster 6:1 och Kv Järpen. Tillsammans blir det omkring 60 lägenheter centralt i Söderhamn med ån som närmsta granne intill Oxtorget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Avser möjlighet till nybyggnation av bostäder.
Uppgradering av järnvägsstationer i Söderhamn, Hudiksvall och Gnarp
Uppgradering radial- till genomgångsstationer.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Söderhamn
Den planerade upphandlingen omfattar antagande av en leverantör som genomför markköp, finansierar och uppför en byggnad, samt hyr ut fastigheten till kommunen där såväl inne- som utemiljö är anpassad för modern demensvård. Vård- och omsorgsboendet ska byggas i markplan. Boendet ska inrymma 36 lägenheter, nio per avdelning, gemensamma utrymmen, personalutrymmen samt övriga utrymmen som erfordras för att möjliggöra driften av ett modernt vård- och omsorgsboende. Inflyttning i vård- och omsorgsboendet planeras ske första kvartalet 2024.
Nybyggnad av vindkraftverk i Söderhamn
Det handlar om cirka 11 vindkraftverk med en totalhöjd upp till 300 meter.
Nybyggnad av villor i Sandarne
Avser nybyggnad av 12 enbostadshus i Söderhamn.
Nybyggnad av gymnasieskola i Söderhamn
Nybyggnad av gymnasieskola i Söderhamn. Avseende bygg- och anläggningsprogrammet samt fordon- och transportprogrammet.
Ombyggnad till lägenheter i Söderhamn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Köpmangatan 16/ Köpmantorget 2.
Nybyggnad av restaurang vid Stenö Havsbad & Camping i Söderhamn
Planer för nybyggnad av restaurang på campingområdet.
Nybyggnad av industri i Söderhamn
Området utgörs av detaljplanelagd industrimark inom del av fastigheten Tälje 3:2, ca 3 380 kvm.
Nybyggnad av industri i Söderhamn
Området utgörs av detaljplanelagd industrimark inom del av fastigheten Tälje 3:2 motsvarande totalt ca 3380 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av hamburgerbar i Söderhamn
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nya bostäder i Söderhamn
Detaljplan för bostäder inom fastigheten Lagern 1.
Utökning av industriområde i Söderhamn
Planens syfte är att upphäva allmän platsmark (gata) och ersätta denna med mark för industriändamål.
Nybyggnad av panncentral i Söderhamn
Nybyggnad panncentral.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn.
Expolatering för villaområde i Sandarne
Avser exploatering inför att man ska bygga ett villa område i Sandarne.
Utbyte av rörbroar vid Tomsjöbäcken och Bromsvallsbäcken
Utbyte av rörbro 21-1016-1 Bromsvallsbäcken och förstärkningsåtgärder på bro 21-525-1 Tomsjöbäcken.
Ombyggnad av skolkök i Söderhamn
Avser ombyggnation av skolkök (mottagningskök) för Norrtullskolan.
Ombyggnad av bro över E4 vid Norrala kyrka
Bro 1,6 km o Norrala kyrka.
Rivning av sjukhusbyggnader i Söderhamn
Avser rivning av Västerbacken, hus 13, på Söderhamns sjukhus.
Takarbeten på flerbostadshus i Söderhamn
Projektet avser takarbete på Brf Nymåla i Söderhamn.
Installation av solceller på flerbostadshus i Söderhamn
Planer finns för installation av solceller.
Installation av laddstolpar för elbil vid flerbostadshus i Söderhamn
Planer finns att sätta upp 3-6 laddstolpar för elbilar vid flerbostadshus i Söderhamn.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).