Alla planerade byggprojekt i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Högbo Brukshotell i Sandviken
Avser om- och tillbyggnation av huvudbyggnaden vid Högbo Brukshotell. Inklusive ombyggnation av spa-avdelning samt en ny relaxavdelning.
Nybyggnad av handel, kontor mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16. Ny infart till E16 kommer att byggas under 2022.
Nya villatomter i Vallhov Sandviken
Planuppdraget omfattar planläggning av omkring 30 nya villor längs med Vallhovsvägen i västra Sandviken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årsunda, Sandviken
Vi planerar också att bygga i Årsunda och där handlar det om 10 till 20 lägenheter med byggstart 2024.
Nybyggnad av vindkraftverk vid Stormossen
WPD undersöker möjligheterna att uppföra en vindpark om maximalt 39 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 290 m. Projektområdet är beläget ca 4 km nordost om Horndal, ca 20 km sydost om Hofors och ca 20 km sydväst om Sandviken. Området stäcker sig över tre kommuner; Sandviken, Hofors och Avesta.
Nybyggnad av gymnastiksal på skola i Sandviken
Gymnastiksal Norrsätraskolan.
Renovering av idrottshall i Sandviken
Parkhallen i Storvik ska renoveras.
Nybyggnad till Idrottsområde i Sandviken
Det finns planer att ändra detaljplanen till Idrottsområde, Idrottshall m.m.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Påbyggnad i 3 våningar.
Nytt industriområde i Sandviken
Ny detaljplan pågår som ger området ca 10 ha ytterligare mark. Området ligger bredvid E16.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus Sandviken
Avser nya balkonger, fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus.
Exploateringsområde för idrottsområde mm i Sandviken
Exploatering inför projekt: 1085343.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sandviken
Lokalerna utformas av köparen och används bland annat till daglig verksamhet, som lager eller hobbylokal.
Utökning av idrottsplats i Ockelbo
Padelhallen beräknas bli ca 24x42 meter för att rymma åtminstone två dubbelbanor och en singelbana.
Exploateringsområde i Sandviken
Syftet med detaljplanen är att utreda marken för ett blandat verksamhetsområde som kommer att tillåta användningarna industri, verksamheter, kontor och handel.
Upprustning av skola i Sandviken
Upprustning av Årsunda skola.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sätra
Planer för totalt 200 bostäder på detta område.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sätra
En del tomter kommer säljas via kommunala tomtkön och en del till byggherrar för större bebyggelse.
Stamrenovering i flerbostadshus i Sandviken
Stamrenovering på Barberaren 15, 18.
Ombyggnad av entréer samt friluftsanordningar i Färnebofjärdens nationalpark
Entreprenaden omfattar fyra (4) stycken entréer som ska byggas till Färnebofjärdens nationalpark.
Utbyte av hiss i flerbostadshus i Sandviken
Entreprenaden omfattar utbyte av en hiss på Sveavägen 22A med option med en hiss på Tallbacksvägen 25B.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sandviken
Fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.