Alla planerade byggprojekt i Ovanåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Edsbyn
Ett 5,2 hektar stort grönområde väster om centrala Edsbyn.
Nybyggnad av förskola i Alfta
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nytt industriområde i Edsbyn
Ca 11 hektar mark. Södra Edsbyn 50:1, södra delområdet Södra Edsbyn 11:79,11:72 och Södra Edsbyn 25:1.
Exploateringsområde inför bostäder i Edsbyn
Ett 5,2 hektar stort grönområde väster om centrala Edsbyn.
Renovering av badhus i Edsbyn
Entreprenaden avser en totalentreprenad med syfte att renovera Celsiushallens simhall i Edsbyn. Renoveringen avser rivning och återställning av kakel och tätskikt på golv och i bassänger.
Renovering av sporthall i Alfta
Byta till ny ridåvägg samt ny takkonstruktion för montering i Alfta sim- och sporthall.
Renovering av skola, Alfta
Ventilationsåtgärder i skolkök samt bytt tak över matsalen.
Takrenovering på skola i Edsbyn
Takrenovering, hela yttertaket på de äldsta delarna av byggnaden behöver bytas.
Utbyte av luftbehandling TA 7 i industrihus i Alfta
Objektet avser Installation av ett nytt ventilationsaggregat med tillhörande kanaler. Erforderlig håltagning samt ställningar ingår. Beställare utför alla el och rörjobb samt plattform med väggar för nya ventilationsaggregatet.
Ny fjärrvärmecentral mm i Edsbyn
Planens syfte är att pröva markens lämplighet för fjärrvärmecentral i anslutning till befintlig industrimark i östra delen av tätorten Edsbyn.
Nybyggnad av torg i Alfta och Edsbyn
Planerat ur investeringsbudget 2019-2023. Planerad projektering under 2019, 350 000kr. Båda tätorterna Alfta och Edsbyn präglas av ett utdraget centrum utmed Långgatorna. Frågan om samlingsplats/torg har aktualiserats då och då genom åren, men inget särskilt ställningstagande har tagits. I samband med att vi får nya medborgare har frågan aktualiserats på senare tid. Det finns en upplevd avsaknad av ett torg, ett naturligt ställe att samlas på i Alfta och Edsbyn.
Renovering av sporthall i Alfta
Byte av befintligt uppreglat gymnastikgolv till nytt uppreglat, kombinationselastiskt sportgolv i Alfta sim- och sporthall.
Underhåll av bro i Ovanåker
Avser åtgärder i den bärande konstruktionen på bro 3 (bågbron i Ovanåker).
Trafikåtgärder på skola, Edsbyn
Trafiksäkerhetsåtgärder. Ny parkering & vändplan.
Ventilationsarbeten på skola, Edsbyn
Ventilation skola, nytt aggregat måste installeras.
Underhåll av broar i Edsbyn
Avser åtgärder på bro.
Ventilationsarbeten i skola i Alfta
Byta till ett nytt aggregat med återvinning samt både till- & frånluft.
Invändigt underhåll av skola i Edsbyn
Byte av belysning i hela byggnaden, allmänna ytor samt kontor.
Gc-väg vid skola i Edsbyn
En ny GC-väg med stolpbelysning söder om skolan.
Åtgärder avseende akustik & belysning vid skola i Edsbyn
Akustiktak & belysning, för att åstadkomma bättre ljud- & ljusmiljö i ett antal klassrum.
Byte av ventilationsaggregat på skola i Edsbyn
Nytt ventilationsaggregat ska installeras.
Utbyggnad av boxar i Edsbyn
2 023 blir det olagligt att ha hästar i spiltor, vilket är fallet i Edsbyns ridhus. Investeringen innebär utbyggnad för boxar i tillräcklig omfattning.
Golvbyte i skola i Ovanåkers kommun
Golvet i köket & matsalen ska bytas.
Fönsterbyte på kommunhuset i Edsbyn
Fönsterbyte, alla fönster mot söder och 10 fönster mot öster ska bytas ut.
Renovering av campingstugor i Alfta
Samtliga stugor ska rustas, målning, tak & grund.
Golvarbeten i förskola i Alfta
Byte av golv i kök på Furan förskola.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.